Copy
Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hankkeen uutiskirje
Eikö viesti näy kunnolla? Katso uutiskirje nettiversiona tästä.
Tervetuloa Arvoa palkokasveilla -webinaariin ja työpajaan 2.11.!

Kuvaus

Palkokasveilla on iso potentiaali olla osana monenlaisten ympäristö- ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisua. Toistaiseksi tätä potentiaalia ei kuitenkaan ole pystytty täysimääräisesti hyödyntämään, koska moderni ruokajärjestelmä on rakennettu pitkälti teollisten lannoitteiden, halvan viljan ja soijan varaan. Tarvitsemme uudenlaista systeemitason ajattelua kestävämmän palkokasviperustaisen ruokajärjestelmän visioimiseksi.

Webinaarissa asiantuntijat Saksasta, Tanskasta, Itävallasta ja Suomesta kertovat mm. palkokasvien tämänhetkisestä tilanteesta Euroopassa viljelyyn, arvoketjun rakentamiseen ja kulutukseen liittyen. Iltapäivällä työpajaosuudessa etsimme luovia ratkaisuja palkokasvien arvoketjun kehittämiseen yhteistyössä ruoka-alan toimijoiden kanssa. Tule mukaan ideoimaan, miten mahdollistetaan lisää palkokasvien kulutusta ja tuotantoa Suomeen.

Aamupäivän esitykset pidetään englanniksi, iltapäivän työpajan kielenä on suomi. Tarkemman kuvauksen puhujista löydät tämän kutsun lopusta. Esitykset julkaistaan myös tallenteena.

Webinaarin järjestävät yhteistyössä Ground for Growth -palkokasviverkosto, osana Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems (Legumes Translated) -hanketta, Palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä -hanke (Leg4Life), Eating and energy use reconfigured -hanke (EE-TRANS) ja Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -koordinaatiohanke (VILLE).

Osallistuminen

Seminaari ja työpaja järjestetään etäyhteyksin. Etäseurantalinkki lähetetään sähköpostilla ennen tilaisuutta kaikille ilmoittautuneille. Työpajat videonauhoitetaan, mutta nauhoitteet poistetaan, kun ne on litteroitu ja anonymisoitu.

Ilmoittautuminen webinaariin ja/tai työpajaan

Ilmoittauduthan viimeistään 18.10. tämän linkin kautta: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/106877/lomake.html


Program     

09:30     Opening speech, Frederick Stoddard, University of Helsinki, Finland
09:40     Demonstration and knowledge transfer network for expanding and improving cultivation and utilisation of field peas and beans in Germany, Ulrich Quendt, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Germany
10:10    Soya from Europe: A climate-friendly opportunity for our agri-food system, Leopold Rittler,  Donau Soja, Austria      
10.40    Break    
10:45    The diversity of business cases and opportunities for grain legumes in food, Karen Hamann, Institute for Food Studies & Agroindustrial Development, Denmark
11:15    The role of legumes in the planetary health diet, Anne-Maria Pajari, University of Helsinki, Finland    
11.45    Closing remarks, Sari Iivonen (Chair of webinar), Finnish Organic Research Institute, Natural Resources Institute Finland

12:00 - 12:30    Lunch break    

12:30 - Työpaja  (suomeksi)  

Ratkaisumalleja toimivaan palkokasviketjuun 
Etsimme pienryhmissä ratkaisumalleja palkokasviketjun vahvistamiseksi Suomessa. 
Tarkastelemme ratkaisuja alkutuotannon, jalostuksen ja kulutuksen näkökulmista. 
Tavoitteena on edistää yhteistyötä ketjun eri toimijoiden välillä.

14:30    Tilaisuus päättyy

Ohjelma pdf-muodossa

Yhteystiedot:

Casimir Schauman, casimir.schauman (at) helsinki.fi +358 50 311 9291

Marjukka Lamminen, marjukka.lamminen (at) helsinki.fi +358 29 415 8563

Annika Lonkila, annika.lonkila (at) ymparisto.fi +358 29 525 2032

Riitta Savikko, riitta.savikko (at) luke.fi, +35850 571 4548

 logoja
logoja

 

Nurmitutkimuksen antia tarjolla lokakuussa

Nurmitutkimuksen antia on tarjolla runsaasti 19.-21.10.2020. Silloin järjestetään etäyhteydellä, webinaarina, Euroopan nurmitutkijoiden konferenssi (European Grasslanland Federation general meeting). Englanninkielistä tapahtumaa voi rekisteröityä kuuntelemaan, kolmen päivän osallistumismaksu on 50 euroa. Tapahtumassa on tarjolla kymmeniä alustuksia ja myös virtuaalisia tutustumismatkoja (esittelyvideoita) eri kohteisiin. Tervetuloa kuulolle!

Konferenssin ohjelma ja ilmoittautuminen

Kuva: TehoPlus-hanke/Ville Heimala
Poimintoja tulevista tapahtumista 


13.10.2020 klo 9.30-14.15 Verkkoseminaari maatalouden ympäristötutkimuksesta. Tervetuloa kuulemaan uusimpia tuloksia maatalouden ympäristötutkimuksesta! Etäseminaarissa esitellään MATO-tutkimusohjelmasta rahoitettuja hankkeita.  Lisätietoja.

14.10.2020 klo 13-15 Kuinka korona vaikuttaa luonnonvara-alan elinkeinoihin? -webinaari
Koronapandemian vaikutukset näkyvät globaalisti vielä pitkään. Minkälaisia vaikutuksia kohdistuu maa-, elintarvike- ja kalatalouteen, metsäsektorille sekä luontoon perustuvaan matkailu- ja palvelutoimintaan 2020-luvulla? Lisätietoja

20.10.2020 klo 15-16 Mistä maatalouden päästöt syntyvät ja miten niitä vähennetään? -webinaari Miten maaperästä, maanviljelystä, työkoneista, lannoitteista, lannasta ja märehtijöistä aiheutuvia päästöjä voidaan vähentää maatiloilla? Mitä muutoksia ja toimenpiteitä tarvitaan, jotta maanviljelijät voivat edetä kohti kestävää maataloutta? Lisätietoja

3.-4.11.2020 Valtakunnalliset luomupäivät verkkotapahtumana
Luomupäivät järjestetään 3.-4.11.2020 aamupäivisin virtuaalisena ja kaikille maksuttomana tapahtumana. Lisätietoja.


4.11.2020 klo 15-17 Toimintavarmaan ruokajärjestelmään -webinaari
Kestääkö vai katkeaako? Mitkä ovat ruokajärjestelmämme sieto-, sopeutumis- ja muutoskyky? Webinaarin järjestävät Strategisen tutkimuksen FOOD-ohjelman hankkeet yhdessä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. 
Lisätietoja tulossa Leg4Life-hankkeen sivulle.

12.11.2020 klo 12-16 Yhdessä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä -webinaari
Ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun. Miten löydämme ratkaisuja tulevaisuuden kannalta kriittisiin kysymyksiin, ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden kaventumiseen? Lisätietoja tulossa SOMPA-hankkeen sivulle.

Herne (Ingrid). Kuva: Elina Nurmi. 
WEBINAARISARJOJA
Papuja pallon parhaaksi - Miksi palkokasvit kiinnostavat juuri nyt?
Webinaarisarjassa puidaan palkokasvien roolia monenlaisten ympäristö- ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Lisätietoja.
 • 12.10. klo 17-19 Maistuvia tuotteita pavuista – miten, miksi ja kenelle?
 • 26.10.2020 klo 17-19 Ovatko palkokasvit ratkaisu parempaan ravitsemukseen ja terveyteen?
 • 28.9. klo 17-19 Tuoko palkokasvien viljely ruokaturvaa ja huoltovarmuutta? tallenne 

Nurmi ja laidun -webinaarisarja
Nurmi ja laidun -webinaarisarja tarjoaa uusinta tietoa ja innovaatioita nurmentuotannon kehittämiseen. Sarjassa on 11 osaa aikavälillä 12.10.2020 - 13.09.2021. Lisätietoja.
PODCASTEJA

Maanviljelijän tietobaari

Maanviljelijä ruokkii maata, joka ruokkii pieneliöitä, jotka puolestaan ruokkivat kasveja, jotka ruokkivat meitä. Kuulostaa selkeältä, mutta pelto on monimutkainen ekosysteemi, johon vaikuttavat monet asiat.  Maanviljelijät jatkuvasti kokeilevat ja oppivat kokemuksistaan, etenkin nyt kun ruuantuotannosta ja ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon. Nuoret maanviljelijä - tutkijat Juuso Joona Joutsenosta ja Tuomas Mattila Pusulasta kertovat  8- osaisessa podcast-sarjassaan omista kokemuksistaan sekä maanviljelijöinä että tutkijoina.

Ilmastoviisaat

Ilmastoviisas maatilayritys on hyvin hoidettu kokonaisuus. Se ottaa huomioon sadontuoton ja tuotosten parantamisen, maan hyvän kasvukunnon ja toimivan vesitalouden. Suomessa maatalouden hyvät viljelykäytännöt ja tuotantotavat pitävät jo nykyisellään sisällään monia ilmastoviisaita toimenpiteitä. ProAgrian oma podcast-sarja Ilmastoviisaat tarjoaa konkreettisia vinkkejä siihen, mitä viljelijä voi tehdä omassa arjessaan hillitäkseen kasvihuonekaasupäästöjä.

Jalat maassa

Jalat maassa on maa- ja metsätalousministeriön podcast-sarja. Ensimmäisen tuotantokauden aikana puhutaan laajasti suomalaisesta ruuantuotannosta tänään ja huomenna – myös vähän menneitä muistellen. Keskusteluissa puidaan eri ruuantuotantosuuntien arkea, tulevaisuuden haasteita ja ennakkoluuloja. Suomen visio on tuottaa maailman parasta ruokaa. Sarjassa visiot törmäytetään todellisuuteen. Miltä muutos tuntuu? Mitä on tehtävä juuri nyt? Miksi on opittava uutta?

JULKAISUJA
Uusia tuloksia kerääjäkasveista

Uudenmaan ravinnekuormituksesta suurin osa tulee kasvinviljelytilojen pelloilta. Nurmien puute ja yksipuolinen viljely ovat heikentäneet peltojen kasvukuntoa ja kykyä pidättää ravinteita. Tehokas keino haittojen korjaamiseen on lisätä peltojen kasvipeitteisyyttä kerääjäkasvien avulla. Kerääjäkasvit kierrättävät ravinteita pellossa ja vähentävät niiden huuhtoutumista vesistöihin. UusiRaHa-hankkeen tavoitteena oli edistää hyvin virinnyttä kiinnostusta kerääjäkasvien käyttöön. UusiRaha-hankkeen tuloksia on kerätty tähän julkaisuun.  

VIDEOITA
Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä -webinaarin aineistot 


1.10.2020 pidetyn webinaarin tallenne ja erilliset puheenvuorot ovat katsottavissa Baltic Sea Action Groupin YouTube -kanavalla. Tarjolla mm. alustus maan hiilivarannon lisäämisen keinoista. Webinaarin järjestivät Salaojituksen Tukisäätiö, Maa- ja vesitekniikan tuki, BSAG ja Salaojayhdistys.

Hanke-esittelyjä webinaareissa

Kevään 2020 aikana  on webinaareissa esitelty ajankohtaisia maatalouden ilmastonmuutokseen varautumista tukevia hankkeita ja ihmisiä hankkeiden takana.

Webinaarien teemoina ovat olleet
 • Kasvinterveys
 • Turvepellot
 • Palkokasvit
 • Kestävien viljelykäytäntöjen kehittäminen
Hanke-esittelywebinaarit löytyvät täältä.
 
Etäluentoja ilmastoteemoista saatavilla

Tunnin mittaiset etäluennot tarjolla aiheista:
 • Ilmastonmuutos: mikä muuttuu?
 • Maatalous ja ilmastonmuutos
 • Ruoka ja ilmastonmuutos
 • Matkailu ja ilmastonmuutos 
 • Energia ja ilmastonmuutos
 • Luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos 
 • Ilmastonmuutos ja hyvinvointi
 • Metsät ja ilmastonmuutos
Nauhoitukset löytyvät täältä.
 
Ilmastoviisautta facebookista!

Jos haluat somessa seurata tiedonvälitystä maatalouden ilmastonmuutokseen varautumisesta, tutkimusuutisia, ratkaisuesimerkkejä ja tapahtumia, niin löydät meidät myös facebookista
Hyvää syksyä!
toivottavat Riitta Savikko, Sari Himanen, Elina Nurmi,
Sakari Raiskio, Päivi Kurki ja Karoliina Rimhanen Luonnonvarakeskuksesta!
Miten sait tämän sähköpostin?

Saat tämän viestin annettuasi yhteystietosi Ilmastonmuutos ja maaseutu-hankkeen tai Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle –hankkeen tai Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hankkeen tapahtuman, kyselyn tai alustuksen yhteydessä. Viestiä saa mielihyvin levittää eteenpäin.

Pyrimme päivittämään viestintäämme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämään muotoon. Jos et jatkossa halua Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hankkeen uutiskirjeitä, kyselyitä ja tietoja tapahtumista suoraan sähköpostiisi, niin voit perua tilauksesi klikkaamalla uutiskirjeen lopussa kohtaa "Poistu sähköpostilistalta". Postituslistalta pääset pois myös ottamalla yhteyttä riitta.savikko@luke.fi. Jatkaaksesi uutiskirjeen tilausta sinun ei tarvitse tehdä mitään. Toivomme, että pysyt uutiskirjeen tilaajana!
Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hankkeen facebooksivu
Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hanke
Email
Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hankkeen uutiskirje

Riitta Savikko
Tutkija
Luonnonvarakeskus (Luke)
puh 050 571 4548
sähköposti riitta.savikko@luke.fi
www.luke.fi
Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hanke

Haluatko pois postituslistalta? Klikkaa: poistu sähköpostilistalta.  


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle-hanke · Luonnonvarakeskus · Helsinki 00790 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp