Copy
10/18/2020
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 

VAN DE VOORZITTER


Beste tuinders,


Nou, beste tuinders, we lopen met rasse schreden naar het einde van dit vreemde tuinseizoen toe. Op 1 november is het definitief gedaan (voor dit jaar dan) met slapen op de tuin. Het was een apart jaar, dat mogen we er wel van vinden. Maar tevens hoop ik dat jullie allemaal ook erg blij zijn geweest  met je tuin op Ons Buiten. Ik kan me niet herinneren dat het voor zoveel mensen zo belangrijk is geweest om een stukje 'buiten' te hebben. Vele inschrijvers vonden de weg naar mijn mailbox om zich aan te melden als wanna-be-aspirant en uiteindelijk hebben we 112 nieuwe aspiranten op de lijst kunnen bijschrijven. Zestien  huisjes zijn overgedragen dus kunnen we berekenen dat de wachtlijst met 96 aspiranten is toegenomen. Dat is fors, zeer fors. Dank daarvoor aan de dames van de overdrachten Jannie en Annemarie en de heren van de ledenadministratie Peter en Paul, en natuurlijk Niels voor de belangrijke info aan de nieuwe tuinders. We hebben het druk gehad met al deze belangstelling. Goed om te weten hoe populair ons tuinpark is.

Heel druk was het  ook met de politiek en haar snode plannen. We hebben ons, ook op afstand, kranig geweerd en nu is het afwachten hoe de plannen voor ons er definitief uit zullen gaan zien. Daar komt binnen niet al te lange tijd een vervolg op.

Een vreemd jaar voor ons allemaal, geen feestjes, geen grote evenementen. Maar wat fijn dat er voor de kids wel wat georganiseerd kon worden, dank daarvoor aan de organisatoren! Natuurlijk hadden we de opening van de nieuwe winkel: wat ben ik daar blij mee en trots op. Wederom een staaltje vakmanschap van onze vrijwilligers onder de bezielende leiding van Jan en Appie, ook allemaal dank daarvoor. Vele handen hebben zich ingezet voor de verfraaiing van Ons Buiten en het onderhoud ervan, top mensen, we liggen er prachtig bij. Binnenkort zal een flink aantal mooie bloesembomen de weg naar Ons Buiten vinden;  ik ben benieuwd hoe dat er uit gaat zien. Wij ontvingen een zeer gulle gift van onze oud-tuinder en lid van verdienste Hennie Kamsteeg, te besteden aan iets duurzaams. We hebben er in overleg met de familie voor gekozen een bijzondere boom te kopen die wij zullen vernoemen naar de gulle geefster.

Natuurlijk ging er ook wel eens iets stuk, een waterleiding of de overstroming van de Johannalaan door een verstopte duiker, om zo maar iets te noemen. Gelukkig werd ook dat allemaal hersteld door onze harde werkers. Tevens is er al een stevige start gemaakt met de organisatie van ons 100-jarige jubileum, niet zo groots als we hadden gewild maar op afstand met een kleinere ploeg dan gewenst, maar ook dat zal goed komen. Helaas is mijn glazen bol nogal beslagen en ik kan daarom helaas niet zien wat volgend jaar voor ons in petto heeft, dat zullen we dus moeten afwachten. Maar één ding staat vast: het wordt weer een mooi seizoen op ons tuinpark, want met ons stukje buiten op Ons Buiten kan dat niet stuk!

Met vriendelijke groet,
Hanneke
 

VAN HET SECRETARIAAT


Tuinbeurten

De tuinbeurten gaan gewoon door. Wel vragen we u om:
 • zoveel mogelijk eigen gereedschap mee te nemen;
 • ervoor te zorgen dat u steeds anderhalve meter afstand bewaart.
De coördinatoren zorgen ervoor dat het werk zo verdeeld wordt dat u in groepjes van ten hoogste vier personen aan het werk zult zijn.
 

Wintersluiting Ons Buiten

Vanaf zondag 1 november gaat het winterseizoen in. Dit betekent dat u vanaf deze dag niet meer in uw tuinhuis kunt overnachten. De hekken van de hoofdingang gaan elke zondag om 11.00 uur open en sluiten om 17.00 uur. Van maandag tot en met zaterdag zijn de hekken van de hoofdingang open van 9.00 tot 17.00 uur. De hekken bij de eerste ingang blijven in het winterseizoen gesloten en het bruggetje bij de Westsingel is dan weggehaald.
 

Baggeren

We herinneren alle tuinders van wie de tuin aan een sloot ligt eraan dat zij in oktober moeten baggeren. Het baggeren moet gebeuren tot een diepte van 50 cm gerekend vanuit het midden van de sloot. Let u erop dat u bij het baggeren de walbeschoeiing niet beschadigt!

Laat de baggerspecie tot minimaal vier weken na het baggeren op de kant liggen, zodat de Verfraaiingscommissie het een en ander kan controleren.

Uw baggerbriefje moet uiterlijk 1 november ingeleverd zijn. Baggerbriefjes liggen in de kantine, maar u kunt deze ook downloaden van de website. Uw baggerbriefje ontvangen wij graag in de bestuursbus van ons verenigingsgebouw. Bij ‘Onderwerp’ vult u alleen uw tuinnummer in. In de tekst van uw mail geeft u dan op: uw tuinnummer, laan, uw naam, de datum waarop u gebaggerd hebt. U kunt de opgave ook mailen naar: baggeren@ons-buiten.nl
 

Afsluiten waterleidingen zaterdag 14 november

Op zaterdag 14 november wordt de waterleiding naar alle huisjes afgesloten. Het is van belang om uw eigen leidingen goed af te sluiten. U draait de kraan in uw put dicht en zet het tapkraantje open, zodat het water uit de leidingen weg kan lopen. Zet ook de kranen in uw huisje open om water weg te laten lopen. Om er zeker van te zijn dat er geen water meer in de leidingen zit, moeten de leidingen doorgeblazen worden. Horizontale leidingen en leidingen onder wastafels kunnen voor de zekerheid losgekoppeld worden. In uw wc-pot kunt u antivries doen om bevriezing te voorkomen. Het water wegscheppen is ook een goede manier om te voorkomt dat de pot bevriest. Heeft uw geiser een aparte schroef die de binnenleiding afsluit, dan moet deze schroef losgedraaid worden. Vochtvreters voorkomen dat het in uw huisje nat en klam wordt in de wintermaanden. Laat nooit een kachel branden als u niet in uw huisje bent. Het gevaar van brand is dan veel te groot.
 

Takken inleveren

Vanaf 1 oktober kunt u op woensdag- en zaterdagochtenden weer takken inleveren op de werf, waarna deze gehakseld worden. Het is van het grootste belang dat er geen binddraad van touw, plastic of ijzer in uw takken zit. Ook vragen we u om de takken die u inlevert met de onderkanten naar één kant op een kar of kruiwagen te leggen. Wij vragen u voorts om de takken aan te reiken aan de mannen die hakselen. Zet dus niet zo maar een kar met takken op de werf neer, als daar geen hakselaars bezig zijn. Om kleine dieren, zoals egels en insecten een schuilplaats te geven, kunt u ook een stapel takken in uw tuin laten liggen. Zorg er dan wel voor dat deze niet vanaf het pad te zien is.
 

Groenbak huren

Tuinders met te veel tuinafval om zelf te composteren of naar de stadswerf te brengen, kunnen voor 25 euro een groencontainer huren. Aan onze beheerder René van Deinsen vraagt u of er een container beschikbaar is. Gewoonlijk wordt deze container dan op een vrijdag bij uw tuin neergezet en na het weekend weer opgehaald. Wat beslist niet in de groencontainer mag: zand, woekerend onkruid zoals Japanse Duizendknoop, bamboe, heermoes en drieblad.  
 

Openingstijden winkel

In oktober en november is de winkel alleen op de laatste zaterdag van de maand geopend. Dat is dit jaar op zaterdag 31 oktober en op zaterdag 28 november.
 

Voorkom diefstal– herhaalde waarschuwing

Vanaf de herfst zal het vooral buiten de weekenden veel minder druk zijn op Ons Buiten. Het is daarom van het grootste belang dat u geen kostbare zaken in uw tuinhuis of schuur achterlaat. Laat vooral geen dure apparaten achter; ook als u aan het klussen bent, doet u er verstandig aan uw apparaten en duurder gereedschap ’s avonds mee naar huis te nemen. 
 

Glossy Ons Buiten

Begin oktober lag het herfstnummer Ons Buiten, onze ‘klossie’, weer thuis op de mat. Na het bezoek van een aantal raadsleden en ambtenaren aan de Oeverlanden en Ons Buiten in september overhandigden we aan onze bezoekers een cadeautasje met een klein potje Ons Buiten Honing, de flyer met de wandeling langs onze monumentale bomen en de voorlaatste glossy. Meteen hoor je dan wat bijzonder het gevonden wordt dat een volkstuinpark zo’n mooi blad uitbrengt.
 Af en toe komt er bij het secretariaat een mailtje binnen van een tuinder die het blad niet ontvangen heeft. Als gecontroleerd wordt of de drukker het juiste huisadres heeft, blijkt dat bijna altijd het geval. Het ligt daarom dan aan de bezorging dat de glossy niet is aangekomen. In de bestuurskamer staat een doos met extra exemplaren. Hebt u de glossy niet ontvangen? Stuur dan een mailtje naar het secretariaat, zodat we er voor kunnen zorgen dat u de glossy alsnog krijgt.
 

Bedankje kantinecommissie

We hadden door corona dit jaar een heel ander seizoen dan alle andere jaren. Toen er versoepelingen van de  intelligente lockdown werden afgekondigd, werd overlegd met de Bond van Volkstuinders over de voorwaarden waaronder de kantine open zou kunnen gaan. Er werden wat aanpassingen geëist in de vorm van anderhalvemeterstickers en gels. Toen kon de kantine weer open, maar dan moeten er wel vrijwilligers zijn die bardienst willen doen en dat is goed gelukt!

Op zaterdag 4 juli werd de nieuwe winkel officieel geopend en in dat weekend ging ook de kantine weer open; eerst alleen in het weekend en vanaf de schoolvakantie ’s middags en ’s avonds, als er vrijwilligers beschikbaar waren, wat meestal het geval was.
Toen de scholen weer begonnen, is de kantine korte tijd nog twee avonden en op zaterdag- en zondagmiddag open geweest. Op last van de Bond kwam daar al weer snel een eind aan.

De kantinecommissie wil alle tuinders bedanken die het mogelijk gemaakt hebben de kantine open te houden.

 

In memoriam Hennie van Schooneveld
 

Op de vleugels van de wind
als een vlinder meegevoerd
naar de achterkant
van de regenboog


Net na de voltooiing van de september-nieuwsbrief bereikte ons het droevige bericht dat op 75-jarige leeftijd is overleden Hennie van Schooneveld. Hennie was de vrouw van onze tuinder Arie van Schooneveld. Arie is jarenlang secretaris van de Bouwcommissie geweest en Hennie en Arie hebben ook altijd actief deelgenomen aan alle festiviteiten op Ons Buiten. De laatste jaren ging Hennies gezondheid achteruit, zodat we haar al misten op de tuin. De crematieplechtigheid vond plaats in kleine kring. Namens alle tuinders heeft het bestuur naar de familie een condoleancekaart gestuurd.
 

Zonnepanelen hele jaar verzekerd

Sinds 1 januari 2019 zijn zonnepanelen het hele jaar meeverzekerd. Zij hoeven daarom ’s winters niet meer verwijderd te worden. De premie wordt berekend over de waarde van de zonnepanelen die wordt opgeteld bij de verzekerde waarde van de opstal. In 2019 was de premie: waarde zonnepanelen x ,003; een aanzienlijk lagere premie dan in de voorgaande jaren dus.
Het is van belang dat u aan de Bond van Volkstuinders hebt opgegeven dat u zonnepanelen hebt. U kunt dit zien op de jaarrekening die u in januari ontving. Daarop moet ‘zonnepanelen’ aangevinkt zijn. Is de waarde van uw zonnepanelen gewijzigd sinds de laatste taxatie van uw tuinhuis? Hebt u zonnepanelen op uw tuinhuis aangebracht, terwijl dit nog niet aan de Bond van Volkstuinders is doorgegeven? Stuur dan een mail naar:
financien@bondvanvolkstuinders.nl met onderstaande gegevens:

Aantal zonnepanelen:
Totaal te verzekeren bedrag:
Tuinpark:
Tuinnummer:
 

Klachten schriftelijk

Hiermee verzoeken wij alle tuinders om klachten schriftelijk in te dienen. Dat kan per mail of door een brief in de bestuursbrievenbus naast het verenigingsgebouw.
 

Agenda

Zaterdag 31 oktober:
Winkel van S(ch)inkel open van 10.00 tot 12.00 uur
 
Zaterdag 31 oktober:
Ingang winterseizoen

Maandag 2 november 
Bestuursvergadering

Zaterdag 14 november 
Afsluiten waterleiding

Zaterdag 28 november :
Winkel van S(ch)inkel open van 10.00 tot 12.00 uur

SNOEILESSEN


Onze tuinder Gerard Schuitemaker verzorgt ook in de winter en volgend voorjaar weer snoeilessen, waaraan tuinders van Ons Buiten gratis kunnen deelnemen. Seizoen 2020/21 is op de tweede zaterdag van de maand van 14.00 - 15.30 uur. Dit kan uitlopen.

Wij werken volgens de richtlijnen van de overheid. (Snoeilessen zijn onder voorbehoud in verband met de corona)
 
De eerste middag is niet op 14 november maar op de 7 november bij de Pomologische Vereniging; www.hoogstamfruitnh.com
We zijn bij de fam. Konijn aan de Kerkstraat 102, 1687 AT Wognum.
Inloop vanaf 9.15 uur en einde rond 15.00 uur. Lunch zelf meenemen. Er wordt voor soep, koffie en thee gezorgd. Wij zijn hier voor de vierde keer! De boomgaard is flink opgeknapt. 
Lid worden van de Pomologische Vereniging?  kost € 17,50. Dit is niet verplicht.
Aanmelden bij Gerard, gangbaar-37@hetnet.nl of 06-82206607. 
 • 7 november, bij de Pomologische Vereniging
 • 12 december, Snoei van de druif en achterstallig onderhoud, in uw tuin en in de Wandeltuin.
 • 13 februari, 2020 winterstek snijden en vormsnoei heesters.
 • 13 maart, halfheesters, rozen, bramen en zomerframbozen.
 • 10 april, de groep heesters die na de bloei aan bod komen zoals kerriestruik, forsythia, de spiraea's, deutzia.
We kunnen doorgaan met het opzetten van de vaste plantenborder in de Wandeltuin. (meer informatie hierover volgt nog)
 
Verzamelen bij de kantine Ons Buiten Riekerweg 15 om 13.45 uur; de kantine is dan waarschijnlijk gesloten.
 
De snoeilessen worden gegeven naar de bloeigroepen van de bomen en heesters. “Natuurlijk Snoeien” leerboek van Hans van Biemen en Rinus van Tiel (niet verplicht aanschaffen).
 

Aan de orde komen tijdens een cursus snoeien: 

 • Hoe te handelen bij achterstallig onderhoud?
 • Snoeien van heesters met vroege sapstroom zoals druif, esdoorn, kiwi.
 • Snoeien van rozen, bramen en frambozen.
 • Snoei van de halfheesters zoals Perofskya, Lavatera, Hypericum, grootbloemige clematis enzovoort. Verschil dek- en sierheesters.
 • Onderhoudssnoei van fruitbomen; snoeien op toekomstig vruchthout, kenmerken van de knopsoorten bij fruitbomen.
 • Snoeien bij achterstallig onderhoud en aandacht voor coniferen.
 • Winterstekken snijden van bladverliezende heesters in februari.
 • Diagnose stellen voor de ingreep.
Neem zelf snoeimateriaal mee. Er is gereedschap aanwezig.
 
Aanmelden bij Gerard, gangbaar-37@hetnet.nl of 06-82206607.
 

UITVERKOOP BIOLOGISCHE TULPENBOLLEN


Aanbieding tulpenbollen

Vanwege het wegvallen van diverse markten door toedoen van het Covid19-virus, is er op kwekerij Amsterfarm een grote voorraad prachtige tulpen ontstaan. Alle bollen zijn 100% vrij van gewasbeschermingsmiddelen.
Deze tulpenbollen kunt u nu rechtstreeks bestellen bij Amsterfarm voor de marktprijs of de kwekersprijs. Met uw bestelling helpt u ons om de voorraden te verkleinen. 
 
Optie 1: U betaalt de marktprijs, dit is onder de kostprijs, de kweker maakt er verlies op.

Optie 2: U betaalt de kostprijs, de kweker verdient er niets aan maar het kost de kweker ook niets.

Optie 3: U betaalt de kwekersprijs, nog steeds een scherpe prijs maar de kweker verdient er ook nog wat aan.
 

Een prachtig tulpenpakket als cadeau weggeven

Wilt u een familielid, vriend(in) of kennis eens verrassen, dan is het ook leuk om dit tulpenpakket weg te geven!
Het is heel makkelijk: u vult gewoon bij  afleveradres de naam en het adres in van degenen die u wilt verassen en het pakket wordt bij hen thuis afgeleverd.


Keuze 1: 250 stuks Rembrandt Mix € 12,50 (verlies)
Keuze 2: 250 stuks Rembrandt Mix € 14,50  (geen verlies, geen winst)
Keuze 3: 250 stuks Rembrandt Mix € 16,50 (kleine winst)

Dit zijn echte Rembrandttulpen, kleurend van wit naar roze en rood, gestreept en gevlamd, er is geen bloem hetzelfde. Een prachtige kleuren impressie en variatie in uw tuin of park komend voorjaar. (Deze Rembrandt tulpen zijn geregistreerd onder de soortnaam Hemisphere.)
 
Bestellen: via de website van Amsterdam Tulip Farm: www.amsterfarm.nl
 
Afhalen kan ook:
Groenveldsdijk 44
1744 GE Schagen
 

BIJDRAGE LEVEREN


Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief. Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres.
Besloten Facebook groep Ons Buiten
Website Ons Buiten
Email
Copyright © 2020 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.


Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst.

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.