Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 20 juni  2016

Koers 2015 - geen woningbouw en geen plannen voor verplaatsing op tuinpark Ons Buiten


Op woensdag 15 juni is in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO) het plan Koers 2025 besproken. Het goede nieuws is dat de voorgenomen plannen om op tuinpark Ons Buiten woningen te gaan bouwen van de baan zijn. Wethouder Eric van der Burg heeft in zijn reactie op de insprekers en de raadsleden deze keiharde toezegging gedaan: geen woningbouw en geen plannen voor verplaatsing. Uiteraard kan Eric van der Burg niet over zijn eigen politieke graf heen regeren, dus verplaatsing kan in een andere politieke realiteit weer aan de orde komen.

De tuinparken en verschillende andere organisaties hebben ingesproken bij de raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO). U kunt dit via deze link terugkijken.

De behandeling van Koers 2025 is bij punt 20 en de insprekers vanaf tijd 55.10. De inspraak van Ons Buiten door Jan Pot begint bij 57.15.  (De ingesproken tekst kunt u hier terug lezen)

De boodschap om ook tuinpark Amstelglorie uit de strategische reserves te halen kreeg veel bijval, maar helaas zijn er nog geen toezeggingen gedaan. De vele insprekers vanuit verschillende organisaties en op persoonlijke titel gaven een goed beeld van het belangrijke groen van de Amstelscheg en van tuinpark Amstelglorie. Wij kunnen Amstelglorie steunen door de petitie 'Geen woonwijk op Tuinpark Amstelglorie'  te tekenen. Al meer dan 7.500 mensen hebben dat gedaan, laten we zorgen dat het er ruim meer worden dan 10.000. De petitie vindt u hier: https://petities.nl/petitions/geen-woonwijk-op-tuinpark-amstelglorie

Het bestuur van Ons Buiten bedankt iedereen die heeft bijgedragen om de bouw op Ons Buiten te voorkomen. De BOB (werkgroep Behoud Ons Buiten) en de samenwerking met andere tuinparken heeft duidelijk succes gehad. Wij gaan daar zeker mee door, omdat we moeten zorgen dat andere tuinparken die in de gevarenzone zitten ook behouden blijven en we gaan ook door met het optimaliseren van Ons Buiten.

Het is bijzonder belangrijk dat volkstuinparken zich bewust zijn van hun maatschappelijke functie die breder is dan alleen de belangen van de tuinders te behartigen. De Nota Volkstuinen in Amsterdam van 2005 heeft helder aan hoe een modern tuinpark eruit moet zien. We kunnen alleen blijven bestaan wanneer we de politiek ervan kunnen overtuigen dat we een park zijn voor alle Amsterdammers. De BOB maakt plannen om het park een meer open karakter te geven en nodigt iedereen uit mee te denken. Binnenkort hoort u hoe we dit gaan organiseren.
 
Jan Pot

Agenda 3e kwartaal

Let op niet alle gegevens (zoals tot wanneer een activiteit duurt of wat de locatie is) staan op dit overzicht.
Klik hier voor het complete overzicht (pdf).

De complete agenda staat overigens ook op de website.


Zie voor verdere informatie en laatste wijzigingen de vitrines, aanplakbiljetten en deze Nieuwsbrief. 

TuinKunst 2016

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren