Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 27 oktober  2015

Van de voorzitter

Veel tuinders zijn volop bezig met het winterklaar maken van de tuin en het huisje. Tijdens de vele mooie dagen die we in deze herfst hebben is het nog heerlijk om op de tuin bezig te zijn. Onze vrijwilligers zijn onder andere druk bezig met het opkrikken van de werf. Daarna worden de heipalen geslagen en een nieuwe vloer aangebracht. Ook zijn voorbereidingen getroffen om bij de ingang van de kantine later een goede tochtsluis te kunnen plaatsen. Nadat de vloer van de loods is afgewerkt en uitgehard moet de binnenbetimmering worden aangebracht. Kortom opnieuw weer veel werk.
Wanneer het zware verkeer geweest is wordt de buitenruimte op de werf aangepakt. De stelconplaten die in de loods lagen worden als oprit voor de werf gebruikt. Ook gaan we plannen maken om de ruimte tussen de werf en de kantine opnieuw in te richten. Er is in het verleden al een oproep geplaatst voor deelnemers om hierover mee te praten. Dus heeft u goede ideeën voor de herinrichting meldt u dan aan. Dit kan het beste aan mij via e-mail voorzitter@ons-buiten.nl.
 
Jan Pot

Van het secretariaat

Wintersluiting

Vanaf 1 oktober is de eerste ingang gesloten en wordt het bruggetje weggehaald. De hoofdingang blijft tot en met zaterdag 24 oktober geopend, daarna gaat de wintersluiting in. Dus vanaf zondag 25 oktober 2015 gaat het hek weer om 17.00 uur dicht. Vanaf 09.00 uur gaat de hoofdingang weer open, behalve op zon- en feestdagen dan uiterlijk om 11.00 uur.
 

Baggeren

Denkt u er aan dat u in oktober moet baggeren en vergeet u niet om het baggerbriefje tijdig in te leveren (voor 1 november) of bij voorkeur geef het door via baggeren@ons-buiten.nl met uw tuinnummer. De bagger laat u op de kant liggen zodat het zichtbaar is. Dit vergaat prima en kan zo op de tuin worden gebruikt.
 

ALV - Algemene ledenvergadering

Noteert u alvast in uw agenda dat de volgende ALV op 12 december 2015 om 13.00 uur is. Informatie over de ALV staat in de nieuwe Ons Buiten. Het uitgebreide verslag van de ALV van 9 mei 2015 en het machtigingsformulier voor de ALV van 12 december 2015 staan op de website van Ons Buiten.
 

Water afgesloten

Wij delen u nu alvast mede dat het water naar verwachting op zaterdag 21 november 2015 wordt afgesloten. Alleen wanneer er eerder sprake is van strenge vorst wordt deze datum naar voren geschoven.

Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl

 

Tuinoverdracht

In 2015 is tot nu toe 14 tuinen toegewezen aan aspiranten. Het aantal inschrijvingen bedroeg 125. Wij wensen de vertrekkende leden het allerbeste toe en hopen dat ze goede herinneringen zullen bewaren aan tuinpark Ons Buiten. De nieuwkomers wensen wij veel tuingenot toe. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen op ons mooie tuinpark.
Zie het overzicht 'de volgende tuinen zijn sinds de vorige opgave in 2015 overgedragen' voor details en de inschrijvingsduur van de aspirant.
 

Sinterklaasfeest


Oproep van Sint Nicolaas

Beste papa’s, mama’s , opa’s en oma’s van Ons Buiten,
Op 29 november vier ik mijn verjaardag op Ons Buiten. Het belooft weer een spannend spektakel te worden. De inpakpieten zijn al druk bezig met de voorbereiding en bovendien heel nieuwsgierig hoeveel kinderen er dit jaar zullen komen.
Geef uw kind, kinderen en kleinkinderen op voor 1 november. Let op, alle kinderen van de tuin zijn welkom, voor alle kinderen bakken we pepernoten en nemen we chocoladeletters mee, maar de inpakpieten leggen alleen pakjes in de boot voor kinderen van 2 tot en met 10 jaar.

Waar: Ons Buiten
Wanneer: Zondag 29 november
Aanvang : 13.00 stipt. Zaal gaat open om 12.45 uur.

Vul het Inschrijfformulier in of stuur een mailtje met de gegevens naar joc@ons-buiten.nl

Agenda

Beste Tuinders,
Na mijn verblijf van 2 weken,begin oktober, in het SLV.Ziekenhuis,
Vanwege hartklachten,wil ik langs deze weg Marianne Haafkens
bedanken die namens het bestuur en de leden van Tuinpark
Ons Buiten,een boekenbon kwam overhandigen.
Dit was een goed idee zodat ik mijn voorraad kookboeken
kan uitbreiden,i.p.v.bloemen,blijf dit in je geheugen.
Tevens ook Peter Bollenius die voor het vrijwilligers team
Van Senioren,mij thuis een “gezondheids”drankje kwam bezorgen.
Dan de Tuinders die me kaarten hebben gestuurd met lieve
Opbeurende woorden ook bedanken.

Ted Bruno.
Linalaan 269

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2015 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren