Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 23 september  2016

Van de Voorzitter


Aan het eind van het zomerseizoen hebben helaas meerdere tuinders last ondervonden van schade op de parkeerplaats. Enkele tuinders zijn zelfs 2 keer gedupeerd. Vandalen hebben veel schade aangebracht aan geparkeerde auto's. In de wandelgangen wordt gezegd dat er zeker bij 16 tuinders schade aan de auto is toegebracht. Het bestuur moet ook nu weer constateren dat lang niet iedereen die schade heeft geleden dit aan Reno Vegting verzekeringen@ons-buiten.nl heeft doorgegeven. Daardoor heeft het bestuur geen goed en compleet beeld van de omvang van het gebeuren. Dat is bij bespreking uiteraard erg vervelend.
Dus opnieuw een oproep aan tuinders geef alle schade die u overkomt door aan het bestuur.

In de vorige Nieuwsbrief is een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden en leden die het bestuur willen helpen door te werken in één van de teams. Wij hebben verschillende reacties gekregen en zijn daar uiteraard erg blij mee. Maar wij kunnen nog zeker meer reacties gebruiken, vandaar dat wij in deze Nieuwsbrief nogmaals een oproep doen.
 
Jan Pot

Cameratoezicht Parkeerplaats Riekerweg


Baat het niet dan schaadt het niet:
Na de vernielingen van 16 auto's op de parkeerplaats proberen enkele bewoners van Ons Buiten het ijzer te smeden nu het heet is. Naast alle meldingen bij Politie en Bestuur proberen zij met hulp van een digitale handtekeningen-aktie stadsdeel en politie bewust te maken van de noodzaak van camera-toezicht. 

Of dat gaat helpen is niet zeker, maar niet geschoten is altijd mis
Teken de petitie: veiligparkerenriekerweg.petities.nl/

Ons Buiten zoekt bestuursleden


Ons prachtige park bestaat al meer dan 90 jaar. Mede door de inzet van vele vrijwilligers, die activiteiten organiseren, het groen onderhouden en zorgen voor het dagelijks beheer. Na jarenlange inzet door de huidige bestuursleden is het tijd voor ‘nieuw groen’. Ons Buiten is daarom op zoek naar de volgende bestuursleden:
 

Voorzitter

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur. De voorzitter zet de koers uit voor het tuinpark en zorgt ervoor dat die uitgevoerd wordt. De voorzitter bewaakt de continuïteit en heeft contacten met externe relaties op bestuurlijk niveau.


Secretaris

Verantwoordelijk voor het voorbereiden en notuleren van verschillende vergaderingen, (de uitvoering van) tuinregistraties, overdrachten, ledenadministratie en correspondentie. Een aantal taken wordt uitgevoerd door andere vrijwilligers.


Penningmeester

Verantwoordelijk voor het financieel beheer, zoals begroting, budget- en kasbeheer, betalingen, opstellen jaarrekening en verzekeringen. Een aantal taken wordt uitgevoerd door de 2e penningmeester.


Meld je aan!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Pot via voorzitter@ons-buiten.nl of telefonisch 0610194968.


Het bestuur bestaat verder uit:


Bestuurslid Algemeen
Verantwoordelijk voor in- en externe communicatie (nieuwsbrief, kwartaalblad), contactpersoon t.b.v. activiteiten en aanspreekpunt voor bouwtechnische zaken en sleutelbeheer.

Bestuurslid Groen
Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het openbaar groenbeleid van Ons Buiten. Opstellen en coördineren van onderhoudsplannen en bomenbeleid in samenwerking met relevante commissies, zoals de VFC.

2e penningmeester
Registreert de kantineomzet en afdrachten en verzorgt de schademeldingen en coördineert de verzekeringen.

Het bestuur wordt bijgestaan door verschillende medewerkers en commissies.

Wintersluiting


Vanaf 1 oktober is de eerste ingang gesloten en wordt het bruggetje weggehaald. De hoofdingang blijft tot en met zaterdag 29 oktober geopend, daarna gaat de wintersluiting in. Dus vanaf zondag 30 oktober 2016 gaat het hek weer om 17.00 uur dicht. Vanaf 09.00 uur gaat de hoofdingang weer open, behalve op zon- en feestdagen dan uiterlijk om 11.00 uur.
 

Baggeren

Denkt u er aan dat u in oktober moet baggeren en vergeet u niet om het baggerbriefje tijdig in te leveren (voor 1 november) of bij voorkeur geef het door via baggeren@ons-buiten.nl met uw tuinnummer. De bagger laat u op de kant liggen zodat het zichtbaar is. Dit vergaat prima en kan zo op de tuin worden gebruikt.

Inschrijving aspiranten

Op de eerste zaterdag van september hebben 23 aspiranten zich ingeschreven op tuinpark Ons Buiten.
In 2016 hebben t/m september 88 belangstellenden voor een tuin op Ons Buiten, zich ingeschreven als aspirant.

Zaterdag 1 april 2017 is de eerst volgende mogelijkheid om in te schrijven als belangstellende voor een tuin bij tuinpark Ons Buiten. U dient dan al ingeschreven te staan bij de Bond van Volkstuinders. Alleen als aspirant van Ons Buiten kunt u inschrijven op een beschikbare tuin.
 

Tuinoverdracht

De volgende tuinen zijn sinds de vorige opgave in 2016 overgedragen. In 2016 is tot nu toe 12 tuinen toegewezen aan aspiranten. Het aantal inschrijvingen bedroeg 171.

Agenda 4e kwartaal

Klik hier voor het complete overzicht (pdf).

De agenda staat overigens ook op de website.


Zie voor verdere informatie en laatste wijzigingen de vitrines, aanplakbiljetten en deze Nieuwsbrief. 

Bedankt


Beste tuinders, oud tuinders en bestuur van Ons Buiten
 
Graag willen wij via deze weg iedereen bedanken voor het medeleven, bloemen, kaarten, berichtjes en telefoontjes, tijdens de maanden van de ziekte en de uitvaart van René.
Het doet ons heel goed, dat zoveel mensen aan ons denken in deze moeilijke periode.
 
Loes en Daniël Blaauw

In memoriam Harold de Vries

 
Op dinsdag 2 augustus is Harold de Vries, na een jarenlange, dagelijkse strijd tegen de bedreigende stemmen die hij hoorde, overleden. Harold was een lieve, creatieve man met veel gevoel voor humor. Hij reed graag op zijn Spartamet met fietskarretje, waarmee hij als vrijwilliger bij Buurtbuik eten ophaalde en wegbracht.
Wij zullen hem vreselijk missen, maar putten troost uit het idee dat hij nu eindelijk rust heeft gevonden.

Zijn broer Bob de Vries en vriendin Mieneke Ipenburg

Fietsen op de parkeerplaats


Hier even Leen Overweg. Als je dit nou ziet,vraag je je toch af,waar zijn we nou mee bezig? Een dag voor deze foto,lagen er 3 meer. Mensen er zijn fietsparkeerplaatsen OP de tuin, en mochten er toevallig een paar bakfietsen staan, neem ze mee op je eigen tuintje.

Groetjes van Leen
(die zelf probeert,alles zo netjes mogelijk te houden!)

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren