Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 22 januari  2016

Van de voorzitter


Met de gezellige nieuwjaarsreceptie op 3 januari jl. is 2016 voor ons gestart. Uiteraard heb ik stilgestaan bij het afgelopen jaar en enkele plannen voor het nieuwe jaar genoemd in mijn nieuwjaarstoespraak. (ook in pdf formaat)
Uiteraard heb ik ook nu stilgestaan bij onze vrijwilligers waar we steeds weer opnieuw op kunnen rekenen. Dat is uiteraard erg plezierig want er is veel te doen.
Door het zachte weer is het ook voor de tuinder verstandig om snel de winterslaap te beëindigen en actief aan de slag te gaan in de tuin. Uiteraard kunnen we nog steeds een winter krijgen maar ik acht de kans daarop niet erg groot.
 
Jan Pot

Van het secretariaat


Cursus Natuurlijk Tuinieren, locatie Ons Buiten


Op woensdag 30 maart 2016 start de cursus Natuurlijk Tuinieren, verzorgd door het AVVN (de landelijke organisatie voor hobbytuinders). Deze cursus wordt op een drietal woensdagavonden gegeven en vindt plaats in de Grote Zaal van Ons Buiten.
 
Als  tuinier geniet je niet alleen van de planten in je tuin, maar ook van het natuurlijk leven dat zich aandient:  de vogels die een besje meepikken, de bijen en vlinders die in de border nectar komen halen, een egeltje dat ’s avonds laat door de tuin scharrelt.  En als je je eigen kruiden, groente en fruit teelt, kweek je deze graag op een gezonde manier op.  Belangrijke redenen om te proberen zo natuurlijke mogelijk te tuinieren. Maar hoe doe je dat?
Een natuurlijke tuin begint bij aandacht voor de bodem en grondverbetering door gebruik van compost en organische meststoffen, bij aandacht voor kringlopen in de natuur en hergebruik van materialen, het creëren van ruimte voor dieren in de tuin en het duurzaam bestrijden van ziekten en plagen. Hoe je dat alles praktisch realiseert leert u in deze leuke en gezellige cursus. Met alle informatie en tips die u krijgt aangereikt realiseert u straks een tuin die bruist van leven, waar u volop kunt genieten van de natuur en waar u met gerust hart kunt oogsten van gezonde groenten en vruchten van eigen bodem. Naast alle informatie die wordt aangereikt is er ook ruimte voor uitwisseling van ervaringen. Alle deelnemers ontvangen bij het begin van de cursus instructief lesmateriaal.
 
De cursus wordt gegeven door Roos Broersen, hovenier en tuinontwerper, en vindt plaats in de grote zaal van Ons Buiten, op de woensdagavonden 30 maart, 6 april en 13 april 2016 van 19.45 tot 21.45 uur. 
 
Prijs, gereduceerd tarief speciaal voor tuinders van Ons Buiten, € 30,00.
Geef u snel op, want vol = vol. Stuur een e-mailbericht naar Erik Hooijberg via groen@ons-buiten.nl en u ontvangt nadere informatie over de betaling en de cursus. U mag natuurlijk ook een aanmeldingsbriefje met uw gegevens in de brievenbus van het Bestuur stoppen.
 

Informatiebijeenkomst over de situatie rond de Bond Van Volkstuinders


De samenwerking met de Bond van Volkstuinders (BVV) is een blijvend moeizaam proces. Dit komt als onderdeel regelmatig terug in de algemene ledenvergadering (ALV), in de bestuursvergaderingen, bij commissies en overige activiteiten. Voor veel tuinders (vooral degene die al langer een tuin hebben of die in het bestuur of commissie hebben gezeten) is de situatie met de BVV redelijk bekend. Voor nieuwe tuinders of minder betrokken tuinders is de reactie vaak onbegrijpelijk en lijkt deze onlogisch en soms ronduit negatief.
Om vooral deze nieuwe tuinders tegemoet te komen is in de ALV van december 2015 toegezegd om een in het voorjaar van 2016 een bijeenkomst te organiseren om de tuinders te informeren over de situatie rond de BVV. Het bestuur zal u informeren over de situatie met betrekking tot de BVV en dan zullen de ervaringen van de afgelopen jaren duidelijk worden. Niet alleen van het bestuur maar ook zeker van de commissies en afgevaardigden. 
Het is voor nieuwe leden maar ook zeker voor leden die goed op de hoogte willen blijven, goed om de bijeenkomst op 13 maart 2016 bij te wonen. De bijeenkomst wordt gehouden in de zaal van ons Verenigingsgebouw en wij starten om 13.00 uur. Uiteraard staat de koffie en thee klaar en kunt na afloop rekenen op een drankje en een hapje.
Hier kunt u meer informatie lezen over de moeizame relatie met de BBV. (pdf)

Werkbeurten


De werkbeurten vinden plaats op zaterdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur. Het werk start om 09.30 uur. Neemt u de werkbeurtkaart die u bij de jaarnota heeft ontvangen steeds mee en komt u bij voorkeur op de geplande datum.
Raadpleeg voor uitgebreide informatie in de ‘Regeling werkbeurten’ op de website. Dit werkbeurten overzicht van 2016 kunt u ook vinden op de site.
  

Agenda

Winkel van S(ch)inkel


De laatste zaterdag van februari gaat de winkel weer open. Het assortiment is uitgebreid met biologische potgrond.
Groetjes, Ton Groeneveld

PS Ton heeft gelezen dat als je twee zakken tuinturf met 1 zak bemeste tuingrond mengt, je hetzelfde effect krijgt als met onmbemeste aarde. Wie kan dat beamen?

Jubileumhuisje


Op Ons Buiten is een huis beschikbaar speciaal voor oud-tuinders, familieleden of kennissen van leden. In de periode april tot en met september kunnen oud-tuinders, familieleden of kennissen van leden gedurende een week in het jubileumhuisje logeren. De kosten hiervoor zijn in 2016 € 85,00 per week.

Er kan voor het seizoen 2016 weer worden ingeschreven.
Gebruikt u daarvoor bij voorkeur het Aanvraagformulier bewoning jubileumhuis en zend u dat naar: Familie P. Riebel, Haagbeukweg 133, 1326 AW Almere-Stad.

Bij grote belangstelling zal door middel van loting de toewijzing plaatsvinden. 
In memoriam Dolf van Driel

Op 9 januari 2016 is Dolf van Driel overleden. Dolf was sinds 1998 samen met Joppi tuinder op Ons Buiten. Ze betrokken een tuin aan de Cornelialaan naast de bostuin van Nico de Boer.
Dolf heeft zich jaren ingezet voor tuinpark Ons Buiten en diverse taken vaak naast elkaar verzorgd. Graag wil ik enkele hiervan noemen.
Hij notuleerde gedurende meerdere jaren de bestuursvergaderingen en maakte ook diverse keren het verslag van de Algemene ledenvergadering. Dolf heeft jaren de ledenadministratie bijgehouden en verzorgde maandelijks de etiketten voor de verzending van ons verenigingsblad het Ons Buiten Kontakt.
Een jaarlijks terugkerende activiteit was het opvoeren van de waterstanden en het bijhouden van de ingeleverde baggerbriefjes. Dolf ging dikwijls nog achter ontbrekende briefjes aan, want het was toch jammer wanneer iemand een boete kreeg wegens het niet tijdig opgeven van de waterstand of het niet inleveren van het baggerbriefje.
Ook zorgde Dolf er jaren voor dat er voldoende mensen waren om in de wintermaanden het hek te openen en te sluiten. Als dank voor deze vrijwilligers zorgde Dolf voor een leuke attentie, meestal van chocolade en altijd in een bijzondere vorm bijvoorbeeld een sleutel of een paasei. Ook was hij de man van het sleutelbeheer.
Dolf was jaren de beheerder van de werf op zaterdagochtend bij het uitgeven van het gereedschap aan de werkbeurters en hij voorkwam, op een vriendelijke manier, dat tuinders onterecht takken en stronken kwamen brengen, wanneer dat niet meer was toegestaan. Kortom een actieve medewerker van het bestuur.

Ik kom in oude Kontakten ook de naam van Dolf tegen waarbij hij samen met Ferry Rutten stukjes over het klaverjassen schreef. Ook zou u zich Dolf kunnen herinneren als één van de twee schrijvers van het verhaal over ‘Het bloemenmysterie’ wat in 2008 in verschillende delen in het Kontakt verscheen. Hij schreef deze feuilleton samen met Reenze Brug. Het is een spannend verhaal en geeft op een leuke manier een inkijk op wat er allemaal op Ons Buiten gebeurd.

Verder was Dolf een trouwe deelnemer van de tekenavond. Dolf was zeer begaan met de natuur en kon er ook enthousiast over vertellen. Zeker wanneer hij weer een bijzondere vogel had gezien of daarvan een mooie foto van had genomen.

Kortom Dolf was een betrokken tuinder en Ons Buiten verliest met het overlijden van Dolf van Driel een markante persoonlijkheid.

Jan Pot

Het bloemenmysterie


Het Bloemenmysterie  is geschreven door 2 tuinders van Ons Buiten en voor het eerst geplaatst als feuilleton in het Ons Buiten Kontakt van 2008. Dit was het verenigingsblad van tuinpark Ons Buiten welke maandelijks verscheen. Vanaf februari t/m augustus 2008 zijn steeds 2 delen geplaatst, met uitzondering van juni toen Kommer en Kwel op vakantie waren.
 
Naast een spannend verhaal geeft het bloemenmysterie ook een leuke inkijk in wat er leeft en speelt op de tuin en het is geschreven met een knipoog. Neemt u daarom de eerste zin van het bloemenmysterie ter harte.
Gelijkenis met bestaande situaties en personen is zuiver toevallig
(Bloemenmysterie lezen als pdf)
 

Bedankt


Beste allemaal,
Allereerst wens ik jullie allen een Gelukkig 2016 toe.

Tot mijn grote verrassing kwam Marianne mij een prachtig beterschapsboeket brengen namens Ons Buiten.
Mijn band met Ons Buiten zal altijd blijven bestaan (ik heb er tenslotte bijna mijn hele leven doorgebracht), maar ik vind het heel bijzonder om zo'n warm blijk van belangstelling te ontvangen, terwijl ik geen tuin meer heb.
Daar werd ik heel blij van en ik wil jullie bij deze hartelijk bedanken.
Voorlopig ben ik nog wel een half jaartje zoet met mijn blessure, maar als het weer gaat, kom ik graag weer eens naar de tuin om bij te praten met alle bekenden.
Ik wens jullie het allerbeste en dank jullie nogmaals voor de attentie.

Veel hartelijke groeten van Joke Kuijper

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren