Copy
12/03/2020
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 

Beste tuinders,


Natuurlijk is het voltallige bestuur er enorm van geschrokken dat uit de nota van beantwoording op ons eigen visiestuk bij de conceptnota Ontwikkelingsstrategie Volkstuinenbeleid bleek dat er met 800 (!) visiestukken van tuinparkbesturen, tuinders en stadsdeelbesturen amper of niets gedaan is. De tweede conceptnota Ontwikkelingsstrategie Volkstuinenbeleid wijkt namelijk amper af van de eerste.
We hebben daarop alle lopende zaken opzij gezet en zijn hard aan het werk gegaan. Wat hebben we gedaan:

Aangemeld om 8 december in te spreken op verschillende punten:
 • Hanneke Weber: huurverhoging, compensatie te betalen uit eigen middelen etc.
 • Erik Hooijberg; sloop van 90 tuinhuisjes (van vertrekkende tuinders).
 • Saskia Boerma: afgewezen verzoek van Nieuw-west om buurtbewoners te enquêteren om te weten te komen naar wat voor een tuinier mogelijkheden hun voorkeur uitgaat alsook het verzoek om met de tuinparken uit Nieuw-west te overleggen over de transitie.
 • Hans Krijger: laat foto’s zien van dit jaar overgedragen huisjes. Zulke huisjes zou je de komende vijf jaar moeten slopen voor een gedeeld klein daghuisje, waar bij onze aspiranten helemaal geen belangstelling voor is.
 • Jeannette Jonker: keurmerk Natuurlijk Tuinieren
Inmiddels hebben zich zo’n 50 insprekers van de 40 tuinparken aangemeld.

Contact met de pers:
Contact met raadseden:
 • gemaild met Nienke van Renssen van GroenLinks: Ons Buitens visiestuk opgestuurd
Samenwerking met andere Bondstuinparken op initiatief van Buikslotermeer:
 • vrijdag 27 november en woensdag 2 december digitaal overleg
  resultaat: heel goed alternatief plan van de Bondsvolkstuinparken dat naar alle raadsleden gaat.
 • petitie gemaakt die binnen een paar dagen al 16.000 keer ondertekend was.
 • individuele telefonische en mailcontacten met andere tuinparkbestuurders die we kennen.
Wat kunnen onze tuinders doen? Mail sturen met je persoonlijke verhaal naar het gemeenteraadslid op wie jij bij de verkiezingen in 2018 gestemd hebt. (Op deze pagina staan e-mail adressen van de gemeenteraad, politieke partijen en raadsleden)
We zijn ons dus met man en macht bezig met voorkomen dat er een heel slecht volkstuinenplan door de gemeenteraad wordt aangenomen.
 
Aanstaande dinsdagavond 8 december is er een extra ingelaste vergadering van de commissie Ruimte en Duurzaamheid die helemaal is gereserveerd voor insprekers bij de conceptnota Ontwikkelingsstrategie Volkstuinenbeleid. Er hebben zich inmiddels zo’n 50 sprekers aangemeld, waardoor de oorspronkelijke spreektijd van 3 minuten waarschijnlijk niet naar 2 minuten maar naar 1 minuut teruggebracht zal worden.
Iemand uit het bestuur van park Tuinwijck heeft hierover contact gezocht met de griffier, omdat 1 minuut wel heel weinig is. De griffier stelde voor dat het voor de commissieleden niet erg interessant is om vele malen hetzelfde te horen. Hij zei daarom dat het mogelijk is dat tuinders hun spreektijd afstaan aan hun bestuursleden.

Omdat het bestuur op dit moment vier sprekers uit het bestuur en een tuinder met een extra onderwerp graag aan het woord wil laten met 2 minuten, is de vraag of tuinders die ook mogen inspreken hun spreektijd aan het bestuur willen geven.

Natuurlijk is dit eigenlijk een heel vervelend verzoek, want we gunnen iedereen de kans om zijn of haar stem te laten horen. Het bestuur gaat in op huurverhoging, 90 verblijfshuisjes slopen, steun en vooroverleg vanuit Nieuw-west bij de transitie (door de gemeente tot op heden afgewezen), foto’s van huisjes die het afgelopen jaar verkocht zijn, zodat men een beeld heeft van wat er dan gesloopt zou worden (enorme kapitaalvernietiging terwijl onze aspiranten ALLEMAAL EEN VERBLIJFSHUISJE WILLEN en natuurlijk tuinieren (op Ons Buiten al 11 jaar vier stippen). Fietspad en openbaarheid nemen we ook in onze teksten mee. Over fietspaden wordt nu in de pers (lees vandaag De Telegraaf) ook al het nodige gezegd en er zijn veel tuinparken die dat ook bij de inspraak aan de orde zullen stellen.

Alternatief voor inspreken: stuur je inspreek tekst naar het gemeenteraadslid op wie je de laatste keer gestemd hebt.
We hopen wat minuten terug te krijgen: graag reacties naar: secretariaat@ons-buiten.nl

De inspreek avond is voor iedereen live te volgen via de website van de gemeenteraad.

Alvast bedankt.
 
Met vriendelijke groet,
Hanneke Weber/voorzitter 

BIJDRAGE LEVEREN


Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief. Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres.
Besloten Facebook groep Ons Buiten
Website Ons Buiten
Email
Copyright © 2020 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.


Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst.

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.