Copy
08/18/2021
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 

VAN DE VOORZITTER


Beste Tuinders,

Wederom een trieste mededeling: we ontvingen het bericht dat een van onze oudere tuinders, Gerrie Knetemann, is overleden. Ons medeleven gaat uit naar familie en iedereen die Gerrie gaat missen.

Afgelopen weekend heeft de eerste overdracht van het seizoen plaatsgevonden, bizar, normaal gesproken zitten we deze periode al richting de 20 overdrachten. Omdat er nauwelijks tuinen worden verkocht en de inschrijvingen onverminderd doordenderen gaan we ook dit seizoen ongeveer 115 nieuwe aspiranten toevoegen aan onze toch al erg lange wachtlijst. Helaas heb ik ook alweer een flink aantal wanna-be-aspiranten naar volgend seizoen moeten verwijzen, simpelweg omdat alle beschikbare plaatsen (in de zaal) meer dan overschreven zijn. Een onplezierig klusje, onbegrip en teleurstelling klinken door in de reacties, logisch, ik kom immers met nieuws dat men liever niet hoort. Wederom een bevestiging dat wij, als tuinbezitters, heel erg gelukkig mogen zijn met onze kleine paradijsjes. Heerlijk ook dat we een lange periode in het vooruitzicht hebben waarin we gelukkig kunnen blijven met onze tuintjes. Na alle akelige voorstellen vanuit de Gemeente is eigenlijk één punt overeind gebleven, de opengesteldheid van het park. Dit was de minst ingrijpende eis, mede omdat Ons Buiten al jaren aan die opengesteldheid werkt. Omdat de tuinparken Amsterdamse grond zijn - we zijn immers huurder van deze grond - mag iedere Amsterdammer hier lekker wandelen en meegenieten van de pracht die wij als tuinders een beetje ons eigendom mogen noemen. Daarom wordt van ons verlangd wandelende bezoekers toe te staan mee te genieten van fraaie tuinen. Het bestuur wil dan ook nogmaals vragen aan iedereen om hieraan gehoor te geven, zorg dat het park er netjes en verzorgd bij ligt. Dan hoeven we straks niet weer in gevecht met de Gemeente, omdat er niet aan de voorwaarden van voortbestaan is voldaan. Ik wens iedereen een fijne, gezellige en vriendelijke maand toe.


Met vriendelijke groet,
Hanneke

VAN HET SECRETARIAAT

Niet vergeten: waterbriefje voor 1 september inleveren

In augustus moeten alle tuinders de stand van hun watermeter doorgeven.
Het formulier voor het waterbriefje kunt u invullen op onze nieuwe website. Ga naar https://ons-buiten.nl en login op het deel wat speciaal is voor leden (ledeninfo). Nadat je bent ingelogd verschijnen er twee buttons. Kies Formulieren. Onder het kopje Klik, klik, klaar staat de link naar het waterbriefje. Dit formulier is als het goed is al grotendeels ingevuld met je gegevens, alleen de waterstand hoeft nog maar ingevuld te worden! Nadat je op verzenden hebt geklikt zal de waterstand doorgegeven worden aan de administratie.
Er zijn ook nog steeds lege formulieren beschikbaar, ze liggen in de groene map die op de balie in de kantine ligt. Het ingevulde formulier kunt u fotograferen en mailen naar water@ons-buiten.nl.  Ook kunt u het in de groene bestuurbrievenbus rechts naast het verenigingsgebouw doen. Tuinders die na 31 augustus hun briefje inleveren, zullen op hun jaarrekening een boete aantreffen.
 

Groenbakken duurder

Het bedrijf dat bij Ons Buiten al het afval afhaalt, heeft zijn prijzen flink verhoogd. Hierdoor moeten we de prijs van de groencontainer die tuinders kunnen huren ook verhogen. Per 1 september a.s. kost het 30 euro als u een groencontainer wilt huren. Bij bestuurslid Henk van der Raaij of beheerder René van Deinsen kunt u een groencontainer reserveren.


Huisvuil graag zo klein mogelijk inleveren

Tuinders kunnen in het tuinseizoen zondagmiddag huisvuil – zonder groenafval – inleveren. Omdat voor dit afval niet het gewicht maar het volume in rekening wordt gebracht, is het fijn als u uw huisafval zo klein mogelijk maakt als u het in uw vuilnisbak doet. Met compacte zakken huisvuil sparen we op de prijs die we aan het afvalbedrijf betalen.
 

Overleden

Met verslagenheid ontvingen we het bericht dat onze tuinder Gerrie Knetemann in de nacht van 12 op 13 augustus is overleden. In zijn werkzame leven was Gerrie stukadoor en jarenlang heeft hij in zijn vrije tijd heel wat stukadoorswerk voor Ons Buiten gedaan. Al enige jaren ging Gerries gezondheid achteruit, maar toch kwam hij zoveel mogelijk met de AOV-taxi naar Ons Buiten; ook in de wintermaanden. Hij vond het gezellig om dan met de mannen van de 65+-ploeg ’s ochtends koffie en ’s middags een biertje te drinken. Tussendoor maakte hij dan een tuinrondje, waarbij hij keek of er ergens onraad was. Zijn tuinbuurtjes hadden op het laatst nog telefonisch contact met Gerrie, waarbij hij vertelde dat hij zich niet meer fit genoeg voelde om nog naar Ons Buiten te komen. De laatste die nog contact met Gerrie had, was onze gastvrouw Sippy ten Brink. Gerrie is tachtig jaar geworden. Het bestuur heeft namens alle tuinders een condoleancekaart naar de familie gestuurd.


EHBO’ers op Ons Buiten

In de kantine en op de mededelingenborden hangen de namen van tuinders die lid zijn van ons EHBO-team en van de tuinders die kunnen reanimeren. Het is handig om een foto te maken van deze lijst en die in uw tuinhuis op te hangen.
Voor degenen die geen smartphone hebben volgen hier nog eens de namen:
Martin de Jong                  Johannalaan 50               EHBO + reanimatie
Willeke Keizers                 Annalaan 115                   EHBO + reanimatie
Carla Kristel                      Berthalaan 220                EHBO + reanimatie
Sanne Lassooy                 Linalaan 251                    EHBO + reanimatie
Zulema Sanoja                 Linalaan 263                    EHBO + reanimatie
Diny Groeneveld              Linalaan 267                    EHBO + reanimatie
Valerie Huiskes                Linalaan 284                    EHBO + reanimatie
Arnold Sol                         Mathildalaan 438            EHBO + reanimatie
Stephanie Sol                   Mathildalaan 438            EHBO + reanimatie
Rinus Klement                  Wilhelminalaan 157        Reanimatie        
 

Gezocht door de Bond: aspirant-penningmeester (plv) en aspirant-bestuursleden

Het bestuur van de Bond bestaat op dit moment uit zeven leden. Het bestuur heeft een interimkarakter. In het komend najaar komt het met voorstellen voor een verdere invulling. Nu is al duidelijk dat dan vacatures gaan ontstaan. Daarom zijn wij nu vast op zoek naar een aantal aspirant-bestuursleden:
  • (Plv.) penningmeester die op termijn de taak van penningmeester op zich kan nemen.
  • Bestuursleden met een algemeen profiel.
De definitieve benoeming geschiedt in de Bondsvergadering van december 2021. Tot die periode zullen de aspiranten zoveel mogelijk als volwaardig bestuurslid gaan functioneren. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Eric van der Putten, voorzitter, 0651379730 of voorzitter@bondvanvolkstuinders.nl Reacties graag voor 15 augustus a.s. aan dit mailadres.

Gezocht: extra leden werkgroep Toekomst Communicatie BVV
Het bondsbestuur heeft het afgelopen halfjaar een bescheiden start gemaakt met het opfrissen van de communicatie van de BVV, de toon en taal, en de Vroegop en de website. Bij het vervolg is een goede samenwerking en afstemming met jullie van groot belang. Tijdens de Bondsvergadering is daarom een werkgroep gestart die actief meedenkt en het bestuur adviseert. Helaas heeft deze werkgroep nog maar twee leden. Tuinders die een bijdrage kunnen en willen leveren aan deze werkgroep wordt verzocht een mail te sturen naar bondsbestuurslid Marieke Schep: communicatie@bondvanvolkstuinders.nl.


Data

Zaterdag 21 augustus      Familiedag & fancyfair
Dinsdag 31 augustus       laatste dag inleveren waterbriefjes
Zondag 29 augustus        fietstocht
Maandag 6 september    bestuursvergadering

WERKBEURTEN

In verband met de feestdag op het veld van zaterdag 21 augustus zijn er op die dag GEEN WERKBEURTEN, om iedereen de kans te geven deze gezellige dag mee te maken!
 
Officieel is dat groep 3, jullie worden van harte uitgenodigd dit op een andere zaterdag in te halen!
 
Met vriendelijk groet
Coen en Carla (ook wel C&C)

NIEUWE WEBSITE IS LIVE!

De nieuwe website van Ons Buiten, www.ons-buiten.nl , is LIVE ! Een team onder leiding van Jan van Leent, heeft hier maanden aan gewerkt. Een geheel nieuwe opzet, met veel foto’s en weinig teksten. Helemaal nieuw is de mogelijkheid voor leden om in te loggen bij LEDENINFO. U moet zich dan eerst registreren. Een korte uitleg staat op de inlog pagina, maar een uitgebreide instructie krijgt u binnenkort per e-mail. Na het inloggen kunt u ook bijvoorbeeld naar formulieren. Het water- en baggerbriefje gaan nu volledig automatisch.
We nodigen iedereen uit om naar de website gaan en door alle menu items te bladeren en op de diverse knoppen te klikken. Ook staan wij open voor verbeteringen, toevoegingen, opmerkingen en/of aanpassingen. U kunt deze mailen naar agenda.onsbuiten@gmail.com.

EEUWFEEST ONS BUITEN

Je hebt het vast wel al gezien in de kantine of op de mededelingenborden: volgend jaar bestaat Ons Buiten 100 jaar. En dat wordt me een knalfeest! Er staan de leukste, gekste en spannendste evenementen op stapel voor jong en oud. De Nieuwjaarsduik, suppen op De Nieuwe Meer, high tea om er maar een paar te noemen. Het hoogtepunt is de feestweek in augustus. Dan gaan natuurlijk de voetjes van de vloer, er komen live optredens, en we drinken en eten wat.
 
Om het eeuwfeest goed en gezellig te laten verlopen, hebben we jouw hulp nodig. Waar zitten we om te springen?

  • Organisatoren/draaiboekmakers
  • Mensen die zorgen voor de koek en zopie
  • Mensen die de veiligheid verzorgen (EHBO, isolatiedekens)
  • Mensen voor de aankleding en voor hand- en spandiensten
  • Fondsenwervers

Heb je zin om een handje te helpen? Meld je dan aan via 100jaar@ons-buiten.nl. Liever niet online? In de kantine hangen intekenlijsten waarop je je kunt aanmelden. Vergeet niet je telefoon- en tuinnummer te vermelden.

FIETSTOCHT 2021 ONS BUITEN

Zondag 29 augustus, als de weergoden het toestaan, gaan we fietsen!
De tocht is ongeveer 35 km en gaat grotendeels door de natuur.
De koffie staat om half 11 klaar en om 11 uur vertrekken we richting hoofdingang waar iedereen voorzien wordt van een lunch en de route.
Omdat we grotendeels door de natuur gaan is er niet veel gelegenheid om ergens koffie of iets dergelijks te bestellen, er zijn onderweg wel voldoende bankjes waar je even kunt gaan zitten en je lunch kunt gebruiken.
Neem per persoon 1 euro en op vrijwillige basis een mondkapje mee.
Na afloop is er een lekkere maar simpele maaltijd en een heerlijk toetje. Als je hier gebruik van wilt maken moet je dat even aangeven op de intekenlijst.
Schrijf je in op de lijst in de kantine of via facebook, maar geef wel even aan of je blijft eten.

De kosten met maaltijd: 8,00 euro p.p.
Zonder maaltijd: 4,00 p.p.
Inschrijven kan tot woensdag 25 augustus 18 uur.
 
Groetjes Diny en Carla

BIEB DONATIE

Op 24 juli en 7 augustus vonden de traditionele boekenmarkten plaats. Deze werden gehouden van 12 tot 2 voor de bibliotheek van Ons Buiten. De markt van juli vond onder zonniger omstandigheden plaats dan die van augustus en trok daardoor ook meer publiek. Op beide dagen werd desondanks goed verkocht: de totale opbrengst bedroeg ruim € 150. Hiervan worden onder andere nieuwe boeken gekocht die in de bieb geleend kunnen worden.

Omdat de Jeugd Ontspanning Commissie (JOC) in deze Coronatijd wel wat financiële hulp kan gebruiken, besloot de Biebcommissie om een bedrag van € 500 te doneren. Dit ter ondersteuning van een van de vele activiteiten die worden georganiseerd voor de jeugd van Ons Buiten.

Heeft u nog boeken staan die u niet meer leest en die in de weg staan? De bieb en haar trouwe bezoekers zijn er blij mee. Ook kinderboeken zijn welkom, want wij bieden boeken aan voor alle leeftijden. Boeken die wij niet in onze collectie opnemen bieden wij weer te koop aan op een van onze jaarlijkse boekenmarkten. Wie weet levert u op die manier indirect een bijdrage aan een volgend goed doel.

Vanaf half mei tot half september is de bieb iedere zaterdag van 4 tot 5 geopend. Tijdens de zomervakantie zijn we ook geopend op de woensdagen van 4 tot 5. Kom gerust eens langs!

Namens de Biebcommissie,
Jon van den Berg
Cornelialaan 302

BIJDRAGE LEVEREN


Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief. Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres.
Besloten Facebook groep Ons Buiten
Website Ons Buiten
Email
Copyright © 2021 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.


Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst.

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.