Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 21 februari 2014

Van de voorzitter

Voor het bestuur zijn de wintermaanden altijd behoorlijk druk. Er zijn dikwijls zaken die langdurig voortduren en waarbij wij dikwijls afhankelijk zijn van de actie van anderen. Het organiseren van het nieuwe tuinseizoen, voorbereiden ALV, jaarverslag en jaarrekening opstellen. Kortom volop activiteiten. Ook de commissies hebben het druk want ook zij bereiden zich voor op het nieuwe seizoen. Voor veel onderhoudswerkzaamheden lenen de wintermaanden zich goed. Wij hopen dat we met alle inzet weer een goede basis leggen voor een mooi tuinseizoen.
 
Jan Pot

Op doortocht

Enige jaren geleden waren we me een groep wandelaars op weg van Amsterdam naar Den Bosch. We volgden het Pelgrimspad. De eerste dag startten we bij het Centraal Station en kwamen aan het eind van de Sloterkade tot Huis te Vraag, dat een belangrijke historische plek is in verband met de middeleeuwse pelgrimstochten naar de Kapel ter Heilige Stede in het Centrum van Amsterdam. 

Lees verder

Jim Mönch, 1936 jamonch0@gmail.com

Wandelaars in gesprek met een tuinbezitter

Agenda

Zie voor het overzicht van het gehele jaar de jaaragenda algemeen 2014
Hier vind u ook de toelichting bij de agenda. Of kijk in de Googleagenda op de website.


Alle evenementen vinden plaats in de grote zaal van het verenigingsgebouw.
 
Maand Dag Activiteit   Aanvang
 3  Maart  Maandag  Vergadering BTC en VFC incl.  overleg met leden    19.30 uur
 3  Maart  Maandag  Bestuursvergadering    20.00 uur
 5  April   Zaterdag  Overdrachten  1.  09.00 uur
 5  April  Zaterdag  Inschrijving aspiranten (toekomstige  leden)  2.  11.00 uur
 7  April  Maandag  Vergadering BTC en VFC incl.  overleg met leden    19.30 uur
 7  April  Maandag  Bestuursvergadering    20.00 uur
 20  April  Zondag  1e Paasdag    
 20  April  Zondag  Paaseieren zoeken    13.00 uur
 21  April  Maandag  2e Paasdag    
 26  April  Zaterdag  Koningsdag    

Opmerkingen
  • Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl.
 
Toelichting
1.Indien er overdrachten zijn en uitsluitend op uitnodiging.
2.Inschrijving aspiranten (toekomstige leden)
Aspiranten kunnen zich op de 1e zaterdag van de maanden april t/m september inschrijven. Vanaf 10.00 tot uiterlijk 10.45 uur kunt u een inschrijfvolgnummer afhalen in de kantine. Om exact 11.00 uur starten we in de zaal met het verstrekken van informatie aan de aspiranten. De deur van de zaal sluit om 11.00 uur, u dient dus tijdig aanwezig te zijn. Alleen met een inschrijfvolgnummer kunt u zich definitief inschrijven als aspirant van tuinpark Ons Buiten. De inschrijfkosten bedragen € 17,50 en dienen contant te worden voldaan. Er is geen pinbetaling mogelijk.
NB: Het uitgangspunt is dat u al ingeschreven bent bij de Bond van Volkstuinders voordat u zich laat inschrijven op Ons Buiten. Zie voor informatie de website www.bondvanvolkstuinders.nl bij inschrijving.
Het geven van de toelichting met de beantwoording van uw vragen en aansluitend inschrijven duurt meestal minimaal 1 uur. Uiteraard afhankelijk van het aantal geïnteres­seerden.

Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak.
Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl.
 

Werkbeurten

De werkbeurten vinden plaats op zaterdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur. Het werk start om 09.30 uur. Neemt u de werkbeurtkaart die u bij de jaarnota heeft ontvangen steeds mee en komt u bij voorkeur op de geplande datum.

Raadpleeg voor uitgebreide informatie in de ‘Regeling werkbeurten’ op de website.


Werkbeurten overzicht:

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4
Tuin 1 t/m 121 Tuin 122 t/m 221 Tuin 222 t/m 320 Tuin 321 t/m 446
1 maart 8 maart 15 maart 22 maart
29 maart 5 april 12 april 19 april
26 april 3 mei 10 mei 17 mei
24 mei 31 mei 7 juni 14 juni
21 juni 28 juni 5 juli 12 juli
19 juli 26 juli 9 augustus 23 augustus
30 augustus 6 september 13 september 20 september
27 september 4 oktober 11 oktober 18 oktober
25 oktober 1 november 8 november 15 november
22 november 29 november 6 december 13 december

Dit werkbeurten overzicht van 2014 kunt u ook vinden op de site.

Bedankt

Hierbij wil ik het bestuur en Marianne bedanken voor de mooie bos bloemen en het bezoek.
 
Leny de Graaf

Een groot bedankje

Geachte vrijwilligersgroep,

Wellicht ben ik rijkelijk laat maar tijdens de storm een aantal weken geleden is er bij mij een grote conifeer omgewaaid in de tuin. 
Na van de schrik te zijn bekomen stapte ik er op af met de zaag in de aanslag. 
Op dat moment kwam het vriendelijke echtpaar van de tuin aan de Westsingel aan het einde (soort eilandje) sorry, weet even niet hoe ze heten maar meneer zit altijd fluitend op zijn tractor. 
Meneer zei dat er hulp was voor zulke noodgevallen en dat de vrijwilligersgroep deze week aan de slag zou gaan om de boom af te zagen en een gedeelte weer terug te zetten. 
Toen ik recentelijk op de tuin kwam zag ik dat dit ook daadwerkelijk was gebeurd en lag er een grote bos takken naast een keurig opgestapelde berg stammetjes. Al met al wil ik de heren hier natuurlijk heel hartelijk voor bedanken want het was best een flinke klus en de inzet die hiervoor nodig was is zeker niet zomaar vanzelfsprekend. 
Dus wilt U hierbij a.u.b. doorgeven dat ik er héél erg blij mee ben en dat de heren een een prachtige klus hebben geklaard.
Zal ze ook nog even persoonlijk bedanken als ik ze zie. 
 
Met een vriendelijke groet van
 
Mevr. C.J. Verhoeven 
Tuin 413 Westsingel

Klaverjassen

Seizoen 2013 was zeer succesvol gemiddeld 10 tafels op de vrijdag avonden.
Het was altijd zeer gezellig en dankzij de hulp van vele vrijwilligers verliep alles naar ieders wens.
Seizoen winnaar was Ferry Rutte (hij had de meeste punten bij elkaar gespeeld).
De kerstklaverjas was ook een groot succes iedereen prijs dus iedereen tevreden, het was een heel gezellige zondag middag.
 
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. In april gaan we weer beginnen, en wel op vrijdagavond 4 april. Omdat de Paas laat is dit jaar zijn we al twee vrijdagen aan het klaverjassen voordat de Paasklaverjas er is namelijk op Zondag 13 April.
 
Klaverjas liefhebbers zet in jullie agenda:
Vrijdag 4 April aanvang 20:00 uur begin van het Klaverjas seizoen 2014
en dan iedere vrijdag avond tot en met 26 September.
 
De Paasklaverjas is op Zondag 13 April aanvang 12:00 uur en iedereen heeft een prijs(je).
Kom voor de aanvangstijden i.v.m. het inschrijven zodat we ook op de aanvangstijden kunnen beginnen.
 
Heel veel Klaverjas plezier voor 2014 toegewenst.
 
Namens:
Loes & René Blaauw en alle vrijwilligers dit dit alles mogelijk maken.

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Copyright © 2014 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren