Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 21 april  2015

Van de voorzitter


Het blijft lastig om voldoende tijd te vinden om een nieuwsbrief uit te zenden. Wanneer er mensen zijn die ons daarbij willen helpen dan horen wij dat graag.
Ons kwartaalblad Ons Buiten heeft u waarschijnlijk nu ontvangen. Door omstandigheden was er enige vertraging. Het is opnieuw een mooi blad geworden met veel informatie over de activiteiten op Ons Buiten. Bent u nog maar kort tuinder op Ons Buiten en heeft u kinderen leest u dan zeker de informatie over het Pinksterkamp. Voor onze jongeren één van de hoogtepunten van het jaar. Heeft u de volgende algemene ledenvergadering op 9 mei om 13.00 uur al in uw agenda gezet. De informatie staat in Ons Buiten en ook op de website.
Wij hebben de informatie op de website in de afgelopen tijd geactualiseerd en ook aangevuld. Wij gaan daar nog mee verder. Op de homepage vindt u een koppeling naar het laatste nieuws bij Actueel
Heel leuk is het om de film te bekijken die Emiel Bakker (documentaire maker) heeft gemaakt over de bouw van een nieuw tuinhuis. Op de website kunt u ook het Sociaal stookplan houtkachel lezen.
Naast alle informatie heeft u ook veel tijd nodig voor het onderhouden van uw tuin. Met dit mooie weer is het een genoegen om veel tijd in de tuin door te brengen. Veel mensen doen dat ook volop..
 
Jan Pot

Van het secretariaat

 • De uitnodiging, agenda en informatie voor de Algemene ledenvergadering van 9 mei 2015 staat in de Ons Buiten. Het Sociaal stookplan houtkachel en Aanmeldformulier houtkachel en het machtigingsformulier staan op onze website. Het bestuur stelt uw aanwezigheid uiteraard erg op prijs.
   
 • De inschrijving aspiranten start op zaterdag 4 april. In het bestuur is afgesproken dat de aspiranten in het vervolg jaarlijks een bijdrage voor hun inschrijving moeten betalen. Zij gaan dan ook het Ons Buiten ontvangen. Wij verwachten hierdoor een grotere betrokkenheid van de aspirant bij Ons Buiten en hopen daardoor ook beter zicht te hebben wie nog werkelijk geïntresseerd is in een tuin op Ons Buiten.
   
 • Wij hebben op 10 april een vrachtwagen schelpen laten bezorgen om noodzakelijk reparaties aan te kunnen pakken. Dat is helaas onvoldoende gelukt omdat meerdere tuinders vonden dat ze er zelf kruiwagens met schelpen mochten pakken om de schelpen in de laan aan te vullen. Het is uiteraard niet juist om materialen die niet van jouw zijn zomaar te pakken. Hierdoor is het nodig dat wij opnieuw kosten moeten maken om voldoende schelpen te hebben om de noodzakelijk reparaties uit voeren. Dit zijn ook nog eens extra kosten omdat het transport duur is.
   
 • De overdrachtsprocedure is weer gestart. Indien er beschikbare tuinen zijn dan worden deze op zaterdag in de even week bekend gemaakt. Zie overzicht Belangrijke data bij overdrachten 2015.
   
 • Denkt u aan het onderhoud van uw tuin en uiteraard ook de opstallen. Binnenkort zal weer gestart worden met de beoordeling van het onderhoud. Het zou bijzonder leuk zijn wanneer we dit jaar alleen maar goed onderhouden tuinen op Ons Buiten hebben.
   
 • Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak.
  Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl

Inschrijving aspiranten

Op zaterdag 5 april 2015 hebben 14 aspiranten zich ingeschreven op tuinpark Ons Buiten. Dit was de eerste mogelijkheid in 2015. Op de eerste zaterdag van de maand tot en met september 2015 kunnen belangstellenden zich inschrijven bij tuinpark Ons Buiten. U dient dan al ingeschreven te staan bij de Bond van Volkstuinders. Alleen als aspirant van Ons Buiten kunt u inschrijven op een beschikbare tuin.

Zie het overzicht inschrijving wachtenden 2015

Je eigen moestuin op Ons Buiten

Na een succesvolle proef zijn er ook dit seizoen weer enkele moestuintjes beschikbaar voor de jeugdige tuinder. Kinderen van tuinders in de leeftijd van 7 tot 12 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden bij jonvdberg@gmail.com. Er is plek voor slechts 8 kinderen. Wees er dus snel bij!

Tuinder Theo brengt de kinderen de belangrijkste grondbeginselen van het tuinieren bij. Er zijn stekjes aanwezig van diverse groentesoorten en bloemen die de kinderen kunnen planten.

Natuurlijk mogen de kinderen ook zaden of planten meenemen voor in hun moestuin. Neem wel zelf tuingereedschap mee. Dit heb je ook nodig om je tuintje te onderhouden.

Elke zaterdag ben je welkom van 10:00 tot 12:00 uur. De eerste keer is zaterdag 25 april, de laatste een zaterdag medio augustus. Tussendoor kun je zo vaak als je wilt naar je tuintje om te zien hoe alles groeit en bloeit. En natuurlijk om het onkruid binnen de perken te houden.

De tuintjes zijn door de hoofdingang te bereiken en liggen direct rechts, naast het informatiehuisje.

Ben je van plan om  je aan te melden, kijk dan eens op deze site: www.onzeschooltuin.nl. Je vindt er allerlei nuttige informatie die goed van pas kan komen voor je eigen moestuintje.

Theo zoekt nog ouders die hem tijdens de zaterdagse lesjes willen helpen om alles in goede banen te leiden. Meld je hiervoor aan bij Theo zelf of via jonvdberg@gmail.com
 

Onze Bieb

Een nieuwe zomer een oud geluid. De bieb gaat weer open en wel op:

Zaterdag 23 mei
van 4 tot 5 uur


Maar let op er veranderd iets aan de openingstijden.
DE MAAND JUNI ZIJN WE ALLEEN OP ZATERDAG OPEN
Vanaf Woensdag 1 juli is het weer als van ouds op zaterdag en woensdag van 4 tot 5 uur
Dus op zaterdag  23 mei bent u weer van harte welkom.

Namens de biebdames,
Henny  

Model- en portret-tekenlessen


Dinsdag 26 mei wil ik weer beginnen met de model en portret tekenlessen.
Aanvang 19.30 uur. Maar voor we allemaal echt aan het tekenen zijn is het meestal 20.00 uur. De kosten zijn 3 euro, maar soms iets meer als ik een model moet betalen of iets speciaals heb moeten kopen, bijvoorbeeld extra verf of schildersdoeken.
 
Kan je al goed tekenen kom dan ook want dan kan je misschien ook een keer een les geven, en lijkt het je leuk om te doen kom dan vooral. Je bent niet verplicht om iedere week te komen en je hoeft ook niet op de tuin te wonen, er is een leuke groep mensen die komt en er wordt altijd erg geconcentreerd gewerkt.
 
Na afloop wordt het werk besproken en wie er zin heeft drink daarna nog wat in de kantine en ideetjes om eens een ander soort les te doen zijn altijd welkom. We hebben ook eens abstract gewerkt en dat was een groot succes.
 
Dus ......tot de 26 ste , en heb je vragen dan kan je mij altijd bellen,

AnnA Vonk
06 - 205 029 26

Bedankje

Bij deze wil ik het bestuur en medetuinders bedanken voor de bloemen, planten, kaartjes, belletjes en belangstelling zowel voor als na het krijgen van een nieuwe knie.

Allen de hartelijke groeten van
Coby Broerse – Viveen en spoedig tot ziens.

Agenda

 

Wekelijkse activiteiten

Klaverjassen
Vanaf vrijdag 3 april tot en met vrijdag 25 september kunt u om 20.00 uur klaverjassen in de zaal.

Aspiranten (toekomstige leden)
Vanaf zaterdag 4 april tot en met zaterdag 5 september kunnen aspiranten zich inschrijven. Vanaf 10.00 tot uiterlijk 10.45 uur afhalen inschrijfvolgnummer in de kantine.

Zie voor verdere informatie en laatste wijzigingen in de vitrines en aanplakbiljetten.
Hier vind u ook de toelichting bij de agenda. Of kijk in de Googleagenda op de website.

Opmerkingen
 • Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl.

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2015 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren