Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 5 augustus  2016

Van de Voorzitter

De bezetting van het bestuur begint zorgelijk te worden. Degene die bij de Algemene ledenvergadering (ALV) van 7 mei 2016 aanwezig waren of de Nieuwsbrief hebben gelezen, weten al dat Roel Wessels als penningmeester is gestopt. Ella Moens heeft in de ALV aangegeven dat zij op de volgende ALV, in december 2016, stopt als secretaris en Jan Pot heeft aangegeven dat hij stopt als voorzitter in de ALV van het voorjaar 2017. Kortom we hebben snel nieuwe bestuursleden nodig. Helaas heeft tot nu toe niemand contact met ons opgenomen dat hij of zij wil overleggen om wellicht het bestuur te versterken.
 
Er zullen wellicht leden zijn die denken, nou het bestuur heeft dus een probleem. Laat ik u maar direct uit een droom helpen. De leden van Ons Buiten hebben een probleem. De bestuursleden die stoppen zijn duidelijk geweest en er moeten dus andere tuinders komen, die hun functie gaan overnemen. Wanneer er snel mensen zijn die zich beschikbaar stellen, dan kan de overname van een functie goed verlopen. Er is dan nog tijd om zaken op een goede manier over te dragen. Wanneer de termijn tekort wordt voor een goede overdracht dan heeft Ons Buiten echt een probleem.
 
Ziet u deze Van de Voorzitter maar echt als een zeer belangrijke oproep voor nieuwe bestuursleden. Zonder nieuwe bestuursleden kan Ons Buiten niet goed functioneren.
 
Jan Pot

Van het secretariaat


Oproep voor medewerker bijhouden ledenadministratie Ons Buiten bij BVV in AFAS


De Bond van Volkstuinders (BVV) heeft de afdelingen verplicht om de ledenadministratie ook bij te houden in een systeem (Afas) bij de BVV. Dat is voor tuinpark Ons Buiten extra en dubbel werk en wij hebben dat tot nu toe dan ook niet gedaan. Het bondsbestuur maant ons nu aan om dat nu toch te gaan doen omdat wij, volgens het bondsbestuur, verplicht zijn de ledenadministratie in te voeren, omdat dit besluit door de Algemene vergadering van de BVV genomen is. Wij hebben aan het bondsbestuur medegedeeld dat wij een oproep zullen doen onder de leden van Ons Buiten of er iemand bereid is om dit te doen. Wanneer een tuinder zich hiervoor heeft aangemeld dan kan deze zich in de materie gaan verdiepen en de benodigde werkzaamheden voor het inrichten en onderhouden op zich nemen. Zolang wij niet over de extra menskracht beschikken, zijn wij dus genoodzaakt de mutaties met betrekking tot de aspiranten en de overdrachten op de nu gebruikelijke wijze, per e-mail, door te geven.

U kunt uw reactie zenden aan Ella Moens - secretariaat@ons-buiten.nl.

Inschrijving aspiranten

In 2016 hebben t/m juli 53 belangstellenden voor een tuin op Ons Buiten, zich ingeschreven als aspirant.

Op de eerste zaterdag van de maand tot en met september 2016 kunnen belangstellenden zich inschrijven bij tuinpark Ons Buiten. U dient dan al ingeschreven te staan bij de Bond van Volkstuinders. Alleen als aspirant van Ons Buiten kunt u inschrijven op een beschikbare tuin.

Zie het overzicht inschrijving wachtenden 2016.
 

Tuinoverdracht

De volgende tuinen zijn sinds de vorige opgave in 2016 overgedragen. In 2016 is tot nu toe 7 tuinen toegewezen aan aspiranten. Het aantal inschrijvingen bedroeg 70.

In memoriam René Blaauw


Op 22 juli 2016 is René Blaauw overleden. René en Loes zijn sinds 1984 tuinder op Ons Buiten. Ze betrokken samen met éénjarige Daniël een tuin aan de Berthalaan. De familie werd een echte tuinfamilie. De betrokkenheid was groot en er werd volop genoten op de tuin en deelgenomen aan de activiteiten. 

René heeft zich gedurende vele jaren ingezet voor tuinpark Ons Buiten en diverse taken, soms naast elkaar, verzorgd. 
Hij startte bij het onderhoud van de Verfraaiingscommissie en heeft dat jaren gedaan. Met Ali Hafkamp heeft hij maandelijks de opmaak van het Ons Buiten Kontakt verzorgd. Dat was nog de tijd waarin je met echt plak en knipwerk moest zorgen dat het toch een mooi blad werd. Op een gegeven moment kon de computer hulp bieden en daarin kon René een mooie bijdrage leveren. René heeft jaren de ondersteuning van de senioren op zaterdagochtend door de 
werkbeurters geregeld. Dat was ook praktisch want Loes was toch altijd in de bestuurskamer bezig met de overdrachten. De eerste jaren ter ondersteuning van Mary en nu al weer jaren zelfstandig. En op de eerste zaterdag van april t/m september ontving René ook degene die zich wilden inschrijven als aspirant op Ons Buiten.

Toen Ferry Rutte stopte met het organiseren van het klaverjassen op vrijdagavond, namen Loes en René dat over. Het is wederom een taak die met veel inzet en zorg werd uitgevoerd. Zoon Daan is, zoals wij allen weten, ook met het volkstuinvirus besmet en zorgt o.a. voor onze automatisering.
De wijze waarop René werkte was altijd uiterst plezierig en behulpzaam. Ook wanneer er een klusje was dan konden we altijd een beroep doen op René. Kortom René was een betrokken tuinder en Ons Buiten verliest met het overlijden van René Blaauw een bijzonder tuinlid. 

Wij wensen Loes, Daniel, Tessa en de familie veel sterkte bij dit verlies.

Jan Pot

Agenda 3e kwartaal

Let op niet alle gegevens (zoals tot wanneer een activiteit duurt of wat de locatie is) staan op dit overzicht.
Klik hier voor het complete overzicht (pdf).

De complete agenda staat overigens ook op de website.


Zie voor verdere informatie en laatste wijzigingen de vitrines, aanplakbiljetten en deze Nieuwsbrief. 

Crea


Wat is het toch een feest om in de zomervakantie mee te mogen doen met de crea.
Altijd spannend wat er nu weer verzonnen is. Ik heb meegedaan met het maken van een pollepel houder. Ik koos voor een witte plank en een theedoek, rood/wit geruit. Leuk voor mijn moeder dacht ik, want die heeft een witte keuken met een rode rand. Dankzij de goede voorbereiding en hulp van de crea dames is het een pracht exemplaar geworden. 
Voor de gein hing ik hem op in mijn keuken en stopte er wat spullen in.
Tja, dat was pech voor mijn moeder. Hier hangt de plank, zoals jullie kunnen zien, heel mooi en dus blijft hij hier.
Ik kan bijna niet wachten op de jaarlijkse mozaïek avonden en ga me weer heerlijk uitleven op een krukje of dienblad.
Nieuwsgierig geworden? Kom ook!

Groetjes, Jantine

Overhangende takken


Stel je eens voor: je komt ’s avonds laat op de fiets (het regent) je laantje binnen. Flats,een dennentak zwiept in je gezicht, je glijdt van je fiets de natte heg in. Kletsnat en vloekend struikel je naar je huisje. Nooit gezien die tak, waar kwam die vandaan? Precies, die was er niet tot het ging regenen. Na een flinke regenbui hangen takken boven het pad opeens dwars over de weg. Op veel plekken hoeft het niet eens te regenen om last van overhangende takken te krijgen. 
Wist je dat tuinders verplicht zijn om over het pad hangende takken 3 (liefst 4) meter in te snoeien? De werkploegen die met karren en tractoren door de lanen moeten (om tuinders te voorzien van compost en zand) klagen dat zij sommige lanen niet goed kunnen bereiken. Denk ook aan de ziekenwagens die zo nu en dan de lanen in moeten. En aan die eenzame  fietser’s avonds laat op weg naar zijn huisje.
Dus, kijk eens omhoog als je de heg aan het knippen bent en snoei die takken weg. Kijk ook eens of je heg niet al te hoog en te breed geworden is. Ook dat remt het vrije verkeer door de lanen. Doe het liever zelf want anders loop je de kans dat de werkploeg zelf aan de slag gaat en de takken in je tuin deponeert. 

De werkgroep Tuincontrôle

Openingstijden bibliotheek


Even een paar mededelingen over de openingstijden van onze bieb:
In de kinderzomervakantie, van 20 juli tot en met 24 augustus, zijn we ook op woensdagmiddag open van 16.00-17.00 uur.
17 september is de laatste keer...

We hebben nog behoefte aan bladen zoals Prive, Story en ook wel aan goede en spannende boeken voor de ruilkast en uitleen kast. We hebben twee nieuwe invallers op de bieb en een die al langer meedraait: Ellen, Jon en Fransje; jullie komen hen vast wel tegen...
We wensen iedereen een hele mooie (lees)zomer toe!

Ans, Ria, Dora. Fransje, Ellen, Jon

Festivalkalender 2016


4 t/m 7 augustus Dekmantel Festival Amsterdamse Bos
20 augustus STRAFWERK Festival Sportpark Riekerhaven

Voor meer informatie over festivals en geluidsoverlast lees verder op de website van Tuinpark Ons Buiten.

Werkgroep Geluidsoverlast
Sonja Lindhout
Tuin 245

Melden van GELUIDSOVERLAST
Centrale telefoonnummer van de GEMEENTE:
tel: 14020 (tot vrijdag 18:00)
of tel: 020‐4214567 (na 18:00 of in het weekeind)

Hertaxatie tuinhuis


Beste tuinders,

Ieder jaar in september organiseert de Bond een hertaxatie ronde waarvoor de tuinder zich kan aanmelden.
U kunt uw tuinhuis alleen in september voor € 25,00 laten taxeren voor de verzekering.

Heeft u ingrijpende aanpassingen gedaan of een nieuw tuinhuis laten bouwen dan is het verstandig dit opnieuw te laten taxeren zodat u voldoende verzekerd bent. 

U kunt zich voor 22 augustus opgeven door middel van een email aan financien@bondvanvolkstuinders.nl of via het afdelingsbestuur.

In alle andere gevallen kost een taxatie € 70,00.

Bond van Volkstuinders
 

Spoorwerkzaamheden Schiphol - Duivendrecht


Geachte lezer,

De afgelopen vijf jaar is er tussen de rijkswegen A2/A4/A10 veel werk verzet. Tussen de stations Schiphol en Duivendrecht is acht kilometer nieuw spoor gebouwd. Daarnaast is station Amsterdam Rai uitgebreid met een extra perron en een grotere stationshal. Ook schoven de perrons van station Duivendrecht een stukje op. Zestien viaducten zijn gesloopt, vervangen, verplaatst en/of uitgebreid met betonnen, stillere viaducten. Ook zijn er twee bruggen gebouwd, waarvan één ophaalbrug. De fly-overs bij knooppunt Riekerpolder ondergingen een make-over.
 
Komende dagen zetten we de laatste grote stap op weg naar de voltooiing van OV SAAL. Dan worden bij Amsterdam Zuid en Duivendrecht de bestaande en de nieuwe sporen op elkaar aangesloten. Negen dagen achter elkaar is daarom geen treinverkeer op de Zuidtak. Op 2 augustus was er ook geen treinverkeer op de Westtak tussen Schiphol en Amsterdam Sloterdijk.
 
De 9-daagse buitendienststelling rond Schiphol staat volop in de belangstelling, mede omdat de situatie op de weg richting de luchthaven extra lastig is.
Gedurende negen dagen werken er honderden mensen aan het spoor, dag en nacht. In een strak schema wordt van minuut tot minuut er gewerkt. Vanaf 10 augustus is het spoor tussen Duivendrecht en Schiphol verdubbeld van 2 naar 4 sporen.
 
Een terugblik op de eerste 3 dagen…
https://youtu.be/A2Uxu_E7lwM

Het OV SAAL team

Nog meer werkzaamheden:
Kruising De Boelelaan - Van der Boechorststraat


Lees alles over de werkzaamheden aan de kruising  De Boelelaan - Van der Boechorststraat op de website van Ons Buiten.

 

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren