Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 1 juni  2016

Van het secretariaat


Algemene ledenvergadering 7 mei 2015

Er was een goede opkomst bij de ALV van 7 mei. Uitgebreide informatie wordt t.z.t. verstrekt als voorbereiding voor de volgende ALV. Vooral voor degene die niet aanwezig waren alvast enkele punten die goed zijn om nu al te benoemen.
 

Instellen teams

Het bestuur ondervindt regelmatig problemen bij het uitvoeren van taken en activiteiten, deze hebben dikwijls te maken met de hoeveelheid werkzaamheden bij bestuurders en het (helaas) ontbreken van  onvoldoende ondersteuning van de tuinders.  
Om nu en voor de toekomst te zorgen dat taken goed zijn geregeld heeft het bestuur in overleg met verschillende tuinders het plan opgesteld om te gaan werken met teams.
 

Uitgangspunten

 • Goed zicht hebben op de activiteiten die moeten gebeuren;
 • Welk bestuurslid is verantwoordelijk;
 • Zorg dragen voor continuïteit;
 • We moeten de zaken zo organiseren dat overbelasting wordt voorkomen.
 

Hoe organiseren

 • Taken onderbrengen in teams die met een grote mate van zelfstandigheid kunnen functioneren;
 • Een team met vaste taken valt onder een bestuurslid. Dit bestuurslid is geen lid van het team, maar is wel het eerste aanspreekpunt;
 • Jaarlijks is er een overleg waarbij het verantwoordelijke bestuurslid aanwezig is. 
Met het instellen van teams zijn we inmiddels gestart, "bomenbeheer" kun je eigenlijk al het eerste team noemen. Zo zullen er nog verschillende teams volgen.
De consequenties van het instellen van teams zal betekenen dat wanneer er geen of onvoldoende bezetting is in een team de werkzaamheden vertraging zullen oplopen, ze zullen dan (tijdelijk) blijven liggen.
Wij zijn als tuinders van Ons Buiten met elkaar verantwoordelijk om voldoende hulp te bieden.
 

Presentatie VTP in Nederland

Hoe zijn volkstuinparken (VTP) in Nederland georganiseerd.
Naar aanleiding van een ingekomen brief van enkele tuinders was het duidelijk dat niet iedereen op de hoogte is hoe de VTP juridisch in Nederland zijn georganiseerd. Daarom heeft het bestuur een presentatie gegeven. Het blijkt dat de VTP in Amsterdam die bij de Bond van Volkstuinders (BVV) zijn aangesloten de uitzondering zijn. Deze afdelingen, zoals tuinpark Ons Buiten, zijn juridisch niet zelfstandig, terwijl in de rest van Nederland de VTP juridisch wel zelfstandig zijn. Het juridisch zelfstandig zijn heeft grote voordelen en geen nadelen. Ook de VTP die bij de Bonden in Den Haag, Leiden en Rotterdam zijn aangesloten zijn juridisch zelfstandig.
Neemt u de moeite om de Presentatie Hoe zijn VTP in Nederland georganiseerd eens rustig te bekijken zodat u goed op de hoogte bent.
 

Op zoek naar een nieuwe penningmeester

Roel heeft op de ALV aangegeven dat hij niet herkiesbaar is. Roel was sedert 2007 penningmeester en wij zijn uiteraard erg blij (geweest) met zijn inzet.
We zijn nu op zoek naar een nieuwe penningmeester. Bent u geïnteresseerd om penningmeester te worden neemt u dan contact op met het bestuur secretariaat@ons-buiten.nl of bel met Jan Pot op: 06-10194968.
Mocht u het bestuur op een andere wijze willen versterken ook dan horen wij het graag.
 

Koers 2025

Ben Appelmelk heeft een heldere presentatie gegeven over Koers 2025. Ben is één van 9 leden van de BOB - Behoud Ons Buiten. In het volgende nummer van Ons Buiten zal ook weer informatie over Koers 2025 staan.
 

Overdrachten

In verband met problemen bij de personele bezetting bij het verzorgen van de overdrachten, kunnen wij niet vooraf aangeven wanneer een tuin op het bord komt. Wel zal dit steeds starten op een zaterdag met een looptijd van 14 dagen, dus t/m de vrijdag. De toewijzing van een beschikbare tuin kan eveneens in verband met de personele bezetting extra tijd kosten.
 

Bomenbeheer op Ons Buiten

Op het algemeen groen zijn 332 bomen beoordeeld door Boomadviesbureau Peter Duifhuizen. Wij hebben nu goed zicht op de soort en kwaliteit van deze bomen. In het kader van wettelijke zorgplicht en veiligheid zijn de bomen gecontroleerd volgens de VTA methodiek, Visual Tree Assessment, ofwel visuele boombeoordeling, aangevuld met de IBA (Integrierte Baum Analyse) methodiek. De uitkomsten worden binnenkort intern besproken en voor een aantal bomen die in slechte staat zijn wordt een kapvergunning aangevraagd.

Wilt u voor dit jaar nog een kapvergunning aanvragen doet u dat dan voor 1 juli 2016 met het formulier Aanvragen kapvergunning, deze is op onze website te vinden. Graag de toelichting goed doorlezen zodat u weet hoe de werkwijze is.


Wifi rond het Verenigingsgebouw

De mast voor het openbaar wifi netwerk is tijdelijk buiten gebruik. Er wordt hard aan gewerkt en wij hopen dat u over enige tijd weer rond het Verenigingsgebouw over wifi kunt beschikken.
Wanneer u zeker wilt zijn dat u op uw tuin een wifi signaal hebt, kunt u hiervoor het beste een abonnement afsluiten. Er zijn providers die een abonnement afsluiten die maandelijks opzegbaar is.
 

Toegangscontrole systeem openbare gebouwen

We zijn begonnen met de installatie van zgn. magneetsloten op de meeste openbare gebouwen. Een magneetslot werkt met een tag. Dit is een plastic plaatje (druppel) waaraan rechten worden toegekend. De magneetsloten zijn aanvullend, de sleutels zijn dus nog steeds nodig. Degene die toegang tot een gebouw heeft moet dus over een tag beschikken om het gebouw in te kunnen. De tags worden uitgereikt door Jan Pot, ga dus bij hem langs of maak een afspraak per mail voorzitter@ons-buiten.nl of mobiel 06-10194968.
 

Tuinkust zondag 12 juni 2016

Op zondag 12 juni van 11.00 tot 16.00 uur hopen we weer veel bezoekers op Ons Buiten te mogen ontvangen. Voor uw familie, vrienden, kennissen, collega's een mooie gelegenheid om wellicht opnieuw kennis te maken met Ons Buiten.
Wij rekenen op veel belangstelling zeker ook door alle aandacht vanwege de bouwplannen zoals die genoemd zijn in Koers 2025.
 

Project Social Return

Wij hebben van de bouwers (OV Saal) van de verdubbeling van het spoor verschillende objecten gekregen. Deze objecten zijn gemaakt van restmateriaal die na en bij de bouw over was. In het verleden werd dat vaak weggegooid en nu wordt het hergebruikt.
Wij hebben 3 insectenhotels, 1 piramide en 2 vierkante meter bakken ontvangen. Eén insectenhotel is bij de Verlandingsoever op het nieuwe stuk geplaatst en 2 insectenhotels in de wandeltuin, één schuin tegenover de Vlindertuin, naast de nieuwe Voedselbank voor vogels, het andere insectenhotel is bij de poel aan het eind van de wandeltuin geplaatst. De piramide staat bij het bruggetje van de Masch van Spaklerlaan ter hoogte van de Generaal Ophorstlaan. De piramide wordt ingericht als Kruiden piramide en het is de bedoeling dat u als tuinder ook gebruik kunt maken van de kruiden. Alleen wel een dringend verzoek om nog even te wachten (minimaal een maand) want de planten moeten eerst de kans krijgen om wat te groeien. Wanneer u over enige tijd kruiden gaat knippen, doet u dat dan voorzichtig met een schaar en graag met mate zodat er voldoende overblijft voor een ander. Ook omdat het dan leuk blijft om naar te kijken! Wij zijn erg blij dat Elvira Pereira heeft aangeboden om de kruiden piramide te onderhouden.
 

Grasstukjes

Iedereen die een grasstukje in onderhoud heeft moet de zijkant (aan de kant van het pad) rechtmaken en het pad schoonmaken van gras en onkruid. Bij in gebreke blijven zal de commissie het grasstukje afpakken en zal dit aan een andere tuinder worden gegeven. 
Dank voor de medewerking! VFC 
 

Tuincontrole

Zoals u gewend bent zullen wij de controle op het onderhoud van de tuinen op korte termijn weer opstarten. Naast de beoordeling op visuele aspecten wordt er ook gekeken naar zaken die bijvoorbeeld voor de veiligheid belangrijk zijn. Wij weten dat er verschillend wordt gedacht over wat mooi en wenselijk is maar naast formele afspraken in de regels van Ons Buiten zijn er wel degelijk minimale eisen te noemen waaraan het onderhoud van een tuin moet voldoen.  

Tuinkunst

Zondag 12 juni a.s van 11.00 tot 17.00 organiseert tuinpark "Ons Buiten" voor de elfde keer Tuinkunst dag.

Het thema dit jaar wordt BLOEMEN.

Op het middenveld komen enkele portret tekenaars, die op ieders wijze een portret maken. Hiermee wordt het beroemde "Place du Tetre in Parijs" nagebootst. Het veld komt rondom met kramen te staan met o.a eigengemaakte schilderijen, beelden en sieraden maar ook tuin- en woon accessoires.

De bibliotheek van het tuinpark heeft ook een kraam met een aanbod van veel mooie, goede boeken in alle genre’s.
Verse honing kunt u krijgen bij onze bijen Imker van het tuinpark.
De kinderen kunnen bloemen knutselen in allerlei kleuren in de kindertent, de mooiste,leukste of gekste krijgen een prijs.
De band Kiddy Limit zorgt voor de muziek deze dag met aanvulling van D.J Len.
Er is van allerlei eten en drinken te krijgen en ook de friet kar is weer van de partij.

Open Tuinen

Bij de bestuurstent voorbij de ingang van het tuinpark kunnen de tuinders en bezoekers een plattegrond krijgen om een aantal “Open Tuinen” te 
bekijken die opengesteld worden tussen 14.00 en 15.00.

Wandeling

Vanaf 13.00 kunt u een wandeling maken over het park onder begeleiding. Ook hiervan is een plattegrond en route in de bestuurstent te krijgen.

Bekijk ook onze speciale tuinkunst pagina “Tuinkunst 2016” op Facebook en deel foto’s en berichten met u vrienden.
We hopen op mooi weer en een goed humeur, u komt toch zeker ook!

Oproep: Tuinkunst project 2016 n.l.

Het inzamelen van oude tuinmaterialen zoals gieters, rubberlaarzen, werkschoenen, tuingereedschap enz. Dit mag oud, roestig, verweerd en stuk zijn.
Waar u van af wil mag gebracht worden bij tuin 39 aan de Johannalaan, alvast bedankt.

Agenda

Programma voor komende zomer:

 • Zondag 12 juni : Tuinkunstdag en open tuinen
 • Zaterdag 16 Juli : Bingo avond
 • Zondag 17 Juli: Borrel middag
 • Zaterdag 23 Juli: Quizavond
 • Zaterdag 30 Juli: Feestavond
 • Zondag 31 Juli: Kindervissen en "hoge hoed" tournooi
 • Zaterdag 6 Augustus: Bingo avond
 • Zondag 7 Augustus: Zeskamp/megablubberpowerrace
 • Zaterdag 13 Augustus: Fancy Fair 
 • Zondag 14 Augustus: Afbreken Fancy
 • Zaterdag 20 Augustus: Feestavond
 • Zondag 21 Augustus: Fietstocht
 • Zaterdag 27 Augustus: Familiedag.

Wijzigingen en veranderingen voorbehouden.
Data voor: Crea, Sjoelen, Tekenen, Sport/Spel, Bridge, 'kees'-avond en winkelbusreis volgen nog.

Beste tuinders,
 
Hier een bericht van de Bouw commissie (BC) en Verfraaiingscommissie (VFC). Onze zitting avonden op de eerste maandag van de maand, van 19.30 tot 21.00 uur in het clubhuis, zijn op 6 juni aanstaande voor het laatst. Wilt u de bouw- en/of de verfraaiingscommissie spreken dan zijn wij na 6 juni op iedere zaterdagochtend van 11.00  tot 12.00 uur aanwezig in het clubhuis. Er zal dan een commissielid aanwezig zijn. Wilt u er zeker van zijn dat u wij u te woord kunnen staan, maak dan
een afspraak per E-mail of telefoon.

Ik ben te bereiken op:
Telefoon:  06-15171225 (tot 19.00 uur) of
E-mail: arie-schoon@hotmail.com
Als er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.
 
Arie van Schooneveld
De Kindermoestuin is iedere zaterdag van 9.30 - 12.00 uur.

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren