Copy
07/16/2020
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 

VAN DE VOORZITTER


Beste tuinders,

Eerst per 26 juni en vervolgens 28 juni en 1 juli zijn de diverse Corona maatregelen steeds een beetje versoepeld. Het blijkt een hele puzzel om dit allemaal scherp te houden maar we zijn er uit, denken we. Het terras is (als er voldoende capaciteit van vrijwilligers is!) open, blijf wel een beetje op de afstand letten als u niet tot hetzelfde gezin of familie behoort. De kantine is bij slecht weer ook open, binnen moet er nog veel beter op de afstand gelet worden. Pas de hygiëneregels toe en geef alstublieft aan als zeep of desinfectiegel op is. Wij hebben overal de protocollen opgehangen, dus iedereen kan zich op de hoogte stellen van de huidige regels. Wij, de kantinecommissie en leden van het bestuur, zouden het ontzettend waarderen als we niet gedwongen worden als politieagenten rond te banjeren. Dat is voor niemand leuk en wij willen dat ook helemaal niet. Gelukkig zijn er ook weer wat kinderactiviteiten en kleinschalige activiteiten opgestart, maar een seizoen zoals wij dat gewend zijn op Ons Buiten zit er dit jaar niet in. Dat is reuze jammer, we gaan het allemaal missen, maar het is nu helaas niet anders. We hebben een raar jaar: er vliegen allerlei emoties rond, heel begrijpelijk allemaal, maar we zullen het met zijn allen moeten slechten, stevig duimen dat er snel een vaccin komt en we weer ‘normaal’ kunnen doen.
 

WIFI

Zo af en toe laat de techniek ons in de steek helaas. En dat geld ook voor de wifi-mast. De reacties op Facebook zijn dan niet van de lucht en een aantal van die reacties is dan best wel buitenproportioneel. Meerdere malen is op een ALV uitgelegd dat wij te kampen hebben met een niet altijd soepel werkend internetsysteem en de mogelijkheden en onmogelijkheden daarvan. Om een en ander te moderniseren moeten veel kosten gemaakt worden (en dan hebben we het over serieus geld, namelijk meer dan € 100.000,-), dit omdat wij in een zogenaamd ‘buitengebied’  liggen. In diezelfde vergaderingen is besloten dat die kosten niet gemaakt gaan worden. Heel jammer is het dan ook dat er zulke reacties komen. De beveiligde omgeving van het internet is (ook gedateerd)  hard nodig om het reguliere werk van Ons Buiten, onder andere het toegang-en-slotensysteem, ledenadministratie, overdrachten, camera’s, inschrijvingen, bestellingen, taxaties en de beveiliging te laten draaien. Dus nee, helaas kan daar geen wachtwoord van worden vrijgegeven, omdat daardoor absoluut overbelasting zal ontstaan en het essentieel is dat deze basiszaken van de tuin blijven draaien. Er zijn diverse (privé)oplossingen aangedragen voor diegenen die echt niet zonder wifi kunnen als de mast een keertje uitvalt. En voor de mensen die verplicht thuis (of op de tuin) moeten werken, ligt de verantwoordelijkheid voor een aangepast internetabonnement bij de werkgever en niet bij Ons Buiten.

Met vriendelijke groet,
Hanneke :)
 

Kindervissen

Aanstaande zondag 19 juli is er kindervissen. Tussen 10.45 en 11.00 uur kunnen alle kinderen die meedoen een aangewezen plaatsje op de Westsingel innemen. Ouders en eventuele andere supporters zijn hierbij ook welkom, maar alle deelnemers en begeleiders moeten op de aangewezen plek blijven zitten. Heen en weer lopen langs de Westsingel om te kijken wat de vangst is van anderen, is dus niet toegestaan.  Alle vissers moeten een eigen hengel en emmertje meenemen. 
 
Tot zaterdag 17.00 uur kunnen de namen van deelnemende kinderen worden ingevuld op de intekenlijst in de kantine.

VAN HET SECRETARIAAT


Tuin in de verkoop

Overweegt u uw tuin te verkopen, dan is belangrijk om te weten dat u tot 1 augustus a.s. een ingevuld overdrachtsformulier kunt inleveren. Als u na 1 augustus een overdrachtsformulier inlevert, wordt de overdracht pas in mei 2021 in behandeling genomen.
 

Openingstijden kantine

De openingstijden van de kantine (mits er barbezetting is):
Zondag- tot en met vrijdagmiddag: 13.00 – 17.00 uur
Zaterdagmiddag: 12.00 – 17.00 uur
Dinsdag-, woensdag-, donderdag-  en zondagavond van 19.00 – 23.00 uur.
De overige avonden is de kantine alleen open als er vrijwilligers zijn om achter de bar te staan. 
 

In memoriam Wijnand Kruik

Op 20 juni jl. overleed onze oud-tuinder Wijnand Kruik. Hij was een markante, sportieve tuinder. Aan het begin van het tuinseizoen begon hij met de training van de Ons Buitenjeugd voor diverse sportwedstrijden. Het enthousiasme waarmee hij dit deed, leidde ertoe dat onze jeugd bij bondssportwedstrijden die in de zomer gehouden werden vele eerste prijzen in de wacht sleepte. Omdat de uitvaart voor 1 juli plaatsvond, moest deze in besloten kring gehouden worden. Namens alle tuinders die Wijnand gekend hebben, heeft het bestuur de familie een condoleancekaart gestuurd.
 

Zwembadjes

In juni hebben we een paar heel warme dagen gehad en ook de komende maanden kan de temperatuur weer flink oplopen. Natuurlijk is het dan fijn om voor kinderen een klein zwembadje in de tuin te kunnen zetten. Na de publicatie van de conceptnota Ontwikkelingsstrategie Volkstuinenbeleid heeft het bestuur zich ervoor ingespannen om aan de schrijvers van de conceptnota en betrokken Amsterdamse politici duidelijk te maken dat volkstuinen groene oases zijn, waar stedelingen hun gezamenlijke hobby tuinieren uitoefenen. Volkstuinparken moeten zich dan ook zeker onderscheiden van parken met vakantiehuisjes, waar mensen alleen komen om te recreëren. Een klein zwembadje mag, maar volgens de Statuten en Reglementen van de Bond van Volkstuinders is de doorsnede maximaal 180 cm en de hoogte maximaal 40 cm.


Legionella

Als de temperatuur stijgt, ontstaat er gevaar voor legionella. Een mogelijke bron van legionella is onder andere de tuinslang. Water in tuinslangen die in de zon zijn blijven liggen, kan besmet zijn geraakt met de legionellabacterie. Als je besmette waternevel inademt, kun je heel ziek worden. Wie onder de sproeikop in zijn tuin wil gaan staan, kan het water dus beter eerst even door laten lopen. Voor spelen onder de tuinsproeier geldt hetzelfde advies.

​Legionella, ook bekend als de veteranenziekte, is een infectieziekte. Besmette patiënten voelen zich grieperig met koorts, hoofdpijn en spierpijn. De infectie is goed te behandelen met antibiotica, maar zonder behandeling kan de aandoening zelfs dodelijk zijn. Jaarlijks krijgen honderden mensen legionella.
​"Legionella is geen typisch zomerprobleem. De bacterie kan zich in elke leiding met stilstaand water tussen de 20 en 65 graden ontwikkelen. In de zomer kunnen mensen er wel makkelijker mee in aanraking komen, Bent u een paar dagen niet in uw tuinhuis geweest, laat dan de kranen even lopen voordat u bijvoorbeeld water uit de kraan drinkt.


Waterbriefje

Uiterlijk 1 september  a.s. moeten alle tuinders hun waterbriefje ingeleverd hebben, waarop de stand van de watermeter in hun tuin is ingevuld.  U kunt het formulier downloaden van de website. Ook liggen er briefjes in de kantine. Het ingevulde briefje kunt u in de bestuursbrievenbus naast het clubhuis doen. Het is ook mogelijk het ingevulde formulier te mailen naar: water@ons-buiten.nl. Hebt u nieuwe buren? Wijs hen er dan ook op dat ze de waterstand doorgeven aan het bestuur.
 

Wortelbegrenzer

Nogal wat tuinders hebben ermee te kampen: welig tierende onkruidplanten zoals bamboe, drieblad, Japanse duizendknoop en heermoes. Om deze woekeraars de kans te ontnemen zich ongebreideld  te verspreiden, kunt in onze Winkel van S(ch)inkel wortelbegrenzer kopen. Wortelbegrenzer is niet hetzelfde als worteldoek, waarmee een onkruidrijk stuk grond wordt afgedekt. Wortelbegrenzer moet zeker 40 cm diep worden ingegraven, maar dan voorkomt u wel dat een woekeraar ondergronds aan gebiedsuitbreiding werkt.
 

Filmploeg op Ons Buiten

Een groepje studenten van de hogeschool Inholland koos Ons Buiten uit als locatie voor een studie-opdracht. Onder de paraplu van het bureau 125procent filmden de studenten vier jongeren die succesvol participeerden in een project van 125procent. Dit bureau organiseert onder andere participatieprojecten en educatieprogramma’s rondom sociale thema’s, waardoor met name jongeren nauwer betrokken raken bij de Nederlandse samenleving. De studenten kozen Ons Buiten als filmlocatie om twee redenen. In de eerste plaats vonden ze het een heel mooie omgeving en in de tweede plaats omdat ze met de keuze voor deze locatie niet alleen de geïnterviewden in beeld brachten, maar ook de mooie natuur waar de drukke, overbevolkte stad Amsterdam binnen zijn stadsgrenzen over beschikt.
 

Gezocht leden redactieraad De tuinliefhebber

Het Algemeen Verbond Volkstuinen Nederland (AVVN), waar alle tuinders van Ons Buiten ook lid van zijn, is op zoek naar een vrijwilliger voor een nieuw op te richten redactieraad. Vier keer per jaar geeft het AVVN het blad De Liefhebber uit in een oplage van 30.000 exemplaren. Het ligt in de bedoeling om zowel de vormgeving als de totstandkoming van De Liefhebber te veranderen, waar de nieuwe redactieraad zich over zal gaan buigen. Bent u een communicatieprofessional die in deze redactieraad zitting wil nemen, meldt u zich dan aan  via de volgende website: https://www.indeed.nl/vacature/avvn-zoekt-vrijwilligers-voor-nieuwe-redactieraad-van-de-tuinliefhebber-a827ed27fd3294f9.
 

Zuidasdok

Af en toe komt bij het bestuur de vraag langs “Zijn de bomen langs de A4 nu voor niets gekapt?” De verbreding van de A4 is onderdeel van het project Zuidasdok.  Dit project is in de zomer van 2019 stilgelegd, omdat het aannemersconsortium de voortzetting van de werkzaamheden voor het overeengekomen bedrag niet meer haalbaar achtte. De regering is eind maart 2020 akkoord gegaan met de verhoging van het budget, waarna een nieuwe aanbesteding in gang is gezet. Omdat Zuidasdok nu opgedeeld wordt in deelprojecten, valt te verwachten dat er voorlopig niet begonnen wordt met het werk aan de A4. In het najaar van 2019 zijn de taluds ingezaaid met gras om zandverstuivingen te voorkomen. Inmiddels hebben zich ook talrijke wilde planten langs de sloten gevestigd, waardoor de troosteloze aanblik verdwenen is.
 

Activiteiten

Iedere dinsdagochtend vanaf 11.00 uur: kinderknutselen (ouders kunnen hierbij niet aanwezig zijn)

Dinsdag en donderdagavond 19.00-20.00 uur: sport en spel voor kinderen op het grote veld

Woensdagavond vanaf  19.30 uur: breien
 

Win(c)kel van Schinkel


Zaterdag 4 juli was het zo ver, na vele maanden hard werken, bij weer en wind. Door een aantal Bob de Bouwers onder de bezielende leiding van Jan en Ap konden we onze prachtige winkel officieel open.
Ruim, fris, een vernieuwd assortiment en een winkelploeg die niet kon wachten in de winkel aan de slag te kunnen.

Na lange tijd uit een deuropening gewerkt te hebben, en de laatste tijd ook nog achter plastic, kunnen de dames hier naar harte lust rond bewegen. 
Voor alle winkelende tuinders was er deze keer koffie met koek en voor mij de grote eer het lint door te knippen. Alle mannen die hebben meegewerkt aan dit staaltje vakmanschap hebben een stevig applaus verdiend en de winkelploeg een dikke pluim voor hun geduld om onder niet zo makkelijke omstandigheden toch elke week de verkoop en bezorging gewoon doorgang te laten vinden. Echt mensen, weer iets waar we als Ons Buitenaren best heel trots op mogen zijn!

Bibliotheek


Beste tuinders,

De bibliotheek van “Ons Buiten” is alweer sinds 6 juni open.
Om precies te zijn: van 4 tot 5 uur. Diverse klanten hebben wij al mogen begroeten.

In de zomervakantie, van 4 juli t/m 16 augustus zijn wij ook op de woensdagmiddag geopend van 4 tot 5 uur.
Onze bibliotheek heeft een grote sortering kinderboeken voor diverse leeftijden. Evenals legpuzzels.

Het lenen van een boek is gratis. U heeft geen lidmaatschap nodig, alleen een tuinhuis.
Wij hopen u te ontmoeten deze zomer in onze bibliotheek.

Vriendelijke groet het team van de Ons Buiten bibliotheek

BEDANKT!


Op maandag 15 juni is onze dochter en zusje Siënna geboren. 
Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten en cadeaus.
Ook het bestuur hartelijk bedankt voor het cadeau.

Denilo, Mandy, Tiamo en Kyano.

BIJDRAGE LEVEREN


Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief. Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres.
Besloten Facebook groep Ons Buiten
Website Ons Buiten
Email
Copyright © 2020 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.


Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst.

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.