Copy
11/19/2020
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 

VAN DE VOORZITTER


Beste tuinders,

In deze nieuwsbrief wil ik jullie meenemen in de correspondentie met betrekking tot de ALV (algemene ledenvergadering) van de 21ste november aanstaande. Het wordt een heel andere ALV dan wij gewend zijn. Binnen het bestuur hebben we natuurlijk al een paar keer mogen oefenen met digitaal vergaderen, maar met zo’n grote club is toch wel weer iets anders. Niet iedere vergadertool biedt de mogelijkheid om met veel mensen in te loggen. Maar het lijkt allemaal gelukt te zijn. Op 30 oktober 2020 hebben jullie de eerste mail binnengekregen met de vergaderstukken en de agenda. Tuinders zonder mail ontvingen de stukken per post. In de uitnodiging was aangegeven hoe eventuele vragen en opmerkingen ingediend kunnen worden. De tweede mail viel 9 november in de mailbox, hierin staan de instructies om op een goede wijze mee te kunnen kijken en luisteren met de ALV. Op 20 november in de avond krijgen jullie van ons nog een laatste mail waarin de link staat voor de vergadering met de mogelijkheid om even te oefenen op zaterdagmorgen tussen 10 en 11 uur. Natuurlijk hoop ik dat jullie massaal aanwezig zullen zijn in onze virtuele vergaderzaal om deze 120ste ALV tot een goed einde te brengen. Ik zie jullie graag zaterdag om 13.00 uur.

Verder wil ik nog de aandacht vragen voor ons Tuiny Forest; dat door Erik met veel liefde in de grond gezet is en door Carla even liefdevol vastgelegd op de gevoelige plaat; super leuk en spannend. Ik ben reuze benieuwd hoe ons eigen Ons Buitenbos er uit gaat zien. Geen kerstboom dit jaar maar daarvoor in de plaats een heel (toekomstig) bos.
 
Met digitale groet, 
Hanneke

VAN HET SECRETARIAAT


Afsluiting waterleiding

Op zaterdag 14 november is de waterleiding naar alle tuinhuisjes afgesloten. Om te voorkomen dat de waterleidingen in uw tuinhuis bevriezen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat u uw eigen leidingen goed afsluit. U draait de kraan in uw put dicht en zet het tapkraantje open, zodat het water uit de leidingen weg kan lopen. Zet ook de kranen in uw huisje open om water weg te laten lopen. Om er zeker van te zijn dat er geen water meer in de leidingen zit, moeten de leidingen doorgeblazen worden. Horizontale leidingen en leidingen onder wastafels kunnen voor de zekerheid losgekoppeld worden. In uw wc-pot kunt u antivries doen om bevriezing te voorkomen. Het water wegscheppen is ook een goede manier om te voorkomt dat de pot bevriest. Heeft uw geiser een aparte schroef die de binnenleiding afsluit, dan moet deze schroef losgedraaid worden. Vochtvreters voorkomen dat het in uw huisje nat en klam wordt in de wintermaanden. Laat nooit een kachel branden als u niet in uw huisje bent. Het gevaar van brand is dan veel te groot.
 

Sluiting winkel

Op zaterdag 28 november is onze winkel voor de laatste keer dit jaar ’s ochtends geopend. Eind oktober waren in de winkel nog verschillende bollen te koop van alliums oftewel sieruien. Het zou leuk zijn, als die op 28 november allemaal verkocht worden.

Tot de vorst invalt, kunt u nog bollen planten in uw tuin. Vooral tulpen kunnen heel laat in de grond gestopt worden. Bij het planten van tulpenbollen in de volle grond, is de kans evenwel niet gering dat kleine, viervoetige snoepkousen deze verschalken. Plant tulpen daarom liever in bakken of potten met het liefste een laagje grof gaas eroverheen. Wilt u bollen planten die voor veel stuifmeel en nectar zorgen, kies dan: blauwe druifjes, krokussen, anemonen, sneeuwklokjes of wilde hyacinten. 
 

Bezoek aan Hennie Kamsteeg

In oktober heeft de secretaris een boeket bloemen gebracht naar onze oud-tuinder en lid van verdienste Hennie Kamsteeg om haar te bedanken voor haar gulle gift aan Ons Buiten. In overleg met Hennie is besloten dat er van het geld bomen gekocht zullen worden. Bij één bijzondere boom zal een bordje met haar naam geplaatst worden. 
 

In memoriam Goof Schönberg

Toen onze tuinder Loes Hacken ons eind september berichtte dat haar partner Goof Schönberg was opgenomen in een hospice, begrepen we al dat zijn levenseinde nabij was. Met droefheid hebben we een paar weken later kennisgenomen van zijn overlijden op 82-jarige leeftijd.

Op heel jonge leeftijd monsterde Goof aan op een schip van de KNSM. Toen hij met pensioen ging, had hij er een lang leven als elektrotechnicus op zee en aan de wal op zitten. Voor Goof was dat geen reden om te stoppen met werken. Hij ging zich inzetten voor verbetering van het leefklimaat in zijn wijk Geuzenveld-Slotermeer, waar hij onder andere computerlessen ging geven aan buurtbewoners. Ook op Ons Buiten heeft hij met name oudere tuinders vertrouwd gemaakt met e-mailen en internetten. Vanaf de oprichting in 2010 was Goof als technicus fulltimevrijwilliger bij het Van Eesteren Museum. In 2019 ontving Goof uit handen van burgemeester Femke Halsema een lintje voor zijn vrijwilligerswerk voor het Van Eesteren Museum en zijn inzet voor de buurt. Mede namens alle tuinders heeft het bestuur een condoleancekaart gestuurd naar Loes en de familie.
 

Het bedreigde tuinpark Nieuw Vredelust krijgt keurmerk Natuurlijk tuinieren

Het in zijn voortbestaan bedreigde tuinpark Nieuw Vredelust in Amsterdam heeft het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren met vier stippen behaald. Dat is de hoogste kwalificatie voor de bijzondere resultaten die Nieuw Vredelust de afgelopen twee jaar heeft bereikt op het gebied van natuurbehoud en natuurontwikkeling. 

Tuinpark Nieuw Vredelust wordt in zijn voortbestaan bedreigd. De gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam willen het grondgebied over twee jaar onder drie meter zand laten verdwijnen om plaats te maken voor woningen. Het lijkt erop dat de gemeente Amsterdam, die eigenaar is van de grond, zo een van de meest natuurlijke tuinparken van Amsterdam de das zal omdoen. Daarmee gaat niet alleen een schitterend tuinpark met monumentale bomen verloren, maar ook de zorgvuldig opgebouwde deskundigheid van vrijwilligers, die zo succesvol bezig zijn geweest om de biodiversiteit van hun park te vergroten.  
Met het behalen van het keurmerk toont Nieuw Vredelust eens te meer dat het een park kan worden waar nieuwe omwonenden in de toekomst van kunnen genieten. Het traject natuurlijk tuinieren is in 2018 ingezet. Er is door veel vrijwilligers de afgelopen twee jaar gewerkt om de inrichting en beplanting van het tuinpark geschikt te maken voor vogels, vlinders, bijen, hommels en andere nuttige insecten, maar ook voor kleine zoogdieren en amfibieën. 
Nieuw Vredelust is daarmee een veilige plaats geworden voor – niet zelden – bedreigde en beschermde inheemse flora en fauna. Dankzij het natuurlijk tuinieren en de milieubewuste voorzieningen van Nieuw Vredelust is daarmee het areaal waardevol stedelijk groen binnen de gemeentegrenzen met 4,7 hectares uitgebreid. Nieuw Vredelust wist in één keer de sprong te maken naar vier stippen, een zelden vertoonde prestatie, en treedt daarmee toe tot de voorhoede van tuinparken van hoog natuurrecreatief niveau.
 

Agenda


Zaterdag 21 november 
ALV Ons Buiten via zoom vanaf 13.00 uur

Zaterdag 28 november :
Winkel van S(ch)inkel open van 10.00 tot 12.00 uur
 
Zaterdag 5 december
Laatste werkzaterdag

Maandag 7 december 
Bestuursvergadering
 

BIJDRAGE LEVEREN


Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief. Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres.
Besloten Facebook groep Ons Buiten
Website Ons Buiten
Email
Copyright © 2020 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.


Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst.

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.