Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 19 september  2017
Piet Broerse

Met grote verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van onze beheerder Piet Broerse.  Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Coby en zijn familie.

Als het weer meezat, was Piet op de tuin. Hij was dan ook zo’n 350 dagen per jaar op zijn geliefde Ons Buiten te vinden. Behalve dat zijn eigen tuin er altijd tiptop uitzag, werkte Piet tot voor kort het grootste deel van de dag in de gemeenschappelijke tuin, want Ons Buiten moest het hele jaar door ook tiptop in orde zijn.  Wat deed hij nog meer? Dat is eigenlijk te veel om op te noemen: zand rijden, post rondbrengen, groenafvoer regelen, controle op zondag bij het inleveren van huisvuil, controle bij het hakselen, bomen zagen en dan hielp hij ook nog individuele tuinders met problemen die zij zelf niet zo een, twee, drie konden oplossen. We missen Piet verschrikkelijk, maar zullen hem nooit vergeten. 

Maandag kwam op Ons Buiten de rouwkaart aan. Hieronder volgt een deel van de tekst van de kaart. Piet is overgebracht naar Uitvaartcentrum Westgaarde, Ookmeerweg 273 , Amsterdam, alwaar geen bezoek. 
De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 22 september om 11.15 uur in de aula van het crematorium Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam. 
Na de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren en om herinneringen te delen in de ontvangkamer van het crematorium.
In plaats van bloemstukken gelieve u één bloem mee te nemen. Piet hield van alle bloemsoorten. 
Namens Piet en Cobie Broerse willen wij het bestuur en de tuinders bedanken voor de bloemen, de bezoekjes in het ziekenhuis, de kaartjes, tekeningen van de kinderen en de telefoontjes.
Hartelijke groeten van Cobie.

Van de interim-voorzitter

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van tuinpark Ons Buiten zal plaatsvinden op zaterdag 18 november 2017 vanaf 13.00 uur. Voor die vergadering staat onder andere de verkiezing van een nieuwe voorzitter op de agenda. Zoals bekend, zijn er twee ambitieuze kandidaten die - afgezien van hun kwaliteiten - ook voldoende tijd meebrengen. Ik verwacht niet dat zich nog andere kandidaten zullen melden, maar de mogelijkheid bestaat nog steeds, met inachtneming van de termijn. Minimaal zes weken van tevoren moet de kandidaat bekend zijn bij de leden van het tuinpark.
Aan de huidige twee kandidaten heb ik recentelijk een leidraad gestuurd op basis waarvan ze hun motivatie kunnen schrijven. In die leidraad heb ik de volgende vragen gezet: wie ben je en wat heb je tot nu toe voor het tuinpark gedaan; wat is je toekomstvisie voor het tuinpark Ons Buiten; hoe denk je die toekomstvisie te verwezenlijken; en: waarom denk je dat jij de meeste geschikte kandidaat voor het voorzitterschap bent? Beide kandidaten hebben hun motivatie inmiddels op papier gezet en aan mij gegeven. In een aparte brief aan alle tuinders zullen die motivaties, de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering en de begroting voor 2018 binnenkort per post worden rondgestuurd, zodat een en ander minimaal zes weken voor de najaars-ALV in uw bezit is.

Met vriendelijke groeten, 
Erik Hooijberg (interim-voorzitter Ons Buiten).

Van het secretariaat


Bijzonder boek over de Amsterdamse volkstuinen met korting bestellen

In de nieuwsbrief van augustus schreven we al over een bijzonder volkstuinenboek dat in de maak is. Fotografe Paulien van de Loo werkt aan dit boek over de Amsterdamse volkstuinen met als titel Op de tuin. My garden in Amsterdam. Behalve heel veel mooie foto’s staan er in dit boek ook interviews en achtergrondverhalen. De teksten in het boek zijn zowel in het Nederlands als het Engels geschreven. Het is dus ook een leuk boek om aan buitenlandse vrienden cadeau te doen. Het boek zal in november uitkomen en kost dan € 29,95. Als u het boek nu al bestelt, krijgt u 5 euro korting. U betaalt dan slechts € 24,95 Dit is exclusief verzendkosten van € 5,95 per boek. 
Als u het boek voor het inschrijfbedrag van € 24,95  exclusief verzendkosten wilt bestellen, kunt u een mail sturen naar: info@paulienvandeloo.com. De inschrijftermijn is nu verlengd tot 1 oktober.
 

Politiek debat op Amstelglorie

Op zondag, 24 september om 14.30 uur, vindt op tuinpark Amstelglorie een politiek debat plaats over stedenbouw en groenbelangen. Onder leiding van (tuinder en journalist) Teun van de Keuken gaan vijf prominenten met elkaar in gesprek over de vraag of Amsterdam in een tijd van stedelijke verdichting wel de balans met groen kan behouden. Immers, in maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en wie weet, gaan de politici met een of meer adviezen naar huis.
De sprekers zijn:
  • Eric van der Burg, wethouder (o.a.) Ruimtelijke Ordening
  • Bart Vink (raadslid D66)
  • Jorrit Nuijens (raadslid GroenLinks)
  • Marleen Munniksma (voorzitter Vereniging Vrienden van het Beatrixpark)
  • Steven Delva (landschapsarchitect en StadForum-lid)

De toegang is gratis, de zaal is open vanaf 14.00 uur. Het debat vindt plaats in het clubgebouw van Amstelglorie, 
Jan Vroegopsingel 7
1096 CN Amsterdam
 

Baggeren in oktober

Alle tuinders met een sloot die grenst aan hun tuin moeten in oktober weer baggeren. Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop van de tijd een organische laag: bagger. Deze ontstaat onder andere door gevallen bladeren en plantenresten. Het baggeren is uiterst belangrijk vanwege de waterdoorstroming. Vanaf 1 oktober liggen er in de kantine baggerbriefjes, waarop u aan kunt geven dat u gebaggerd hebt. Ook kunt u per mail berichten dat het baggerwerk gedaan is. Mail uw gegevens dan naar: baggeren@ons-buiten.nl. Op 1 november moeten alle baggerbriefjes binnen zijn. Bij te late melding volgt een boete.
 

Honden en katten

We blijven het zeggen, honden mogen op Ons Buiten alleen aangelijnd van de buitenlucht genieten. Dit geldt zowel voor rond rennende viervoeters als voor keurige trippelpootjes. Wat voor honden geldt, geldt ook voor poezen. Neemt u uw snoezepoes mee naar de tuin, laat deze dan alleen aan een (lange) lijn buiten in uw eigen tuin. Hondenpoep moeten baasjes meteen opruimen. Als katten hun behoeften doen in andere tuinen is dat niet alleen onaangenaam, maar zelfs gevaarlijk. Bij aanraking kunnen mensen de ziekte toxoplasmose krijgen, een infectieziekte die met name voor zwangere vrouwen zeer onaangename gevolgen kan hebben.
 

Japanse duizendknoop

In de stromende regen waren op zaterdag 16 september een paar stoere werkbeurters bezig om de Japanse duizendknoop die aan de rand van het speelveld vlak bij het beeld van Guido Gezelle een plek had veroverd, uit te graven. Wie toevallig langsliep, kon zien wat een enorm taai wortelgestel deze exoot heeft. Bovengronds lijkt het een onschuldig struikje met gezellige witte bloemen, die lijken op de bloemen van de bruidssluier. Ondergronds is de Japanse duizendknoop een landveroveraar die snel terrein wint en andere planten van hun plek verdringt. Eenmaal in je tuin, kom je heel moeilijk van de Japanse duizendknoop af. Alleen heel kleine plantjes kun je gemakkelijk verwijderen; volwassen planten zijn stalkers. Weg ermee dus. Gooi noch de plant noch zijn wortels op de composthoop, want dan is de kans groot dat hij gewoon weer terugkomt. Dit laatste geldt natuurlijk voor al het tuinafval van woekeraars als bamboe, heermoes en drieblad. Dit moet met het gewone huisafval afgevoerd worden.  
 

Takken inleveren

Vanaf 1 oktober kunnen alle tuinders weer takken inleveren die gehakseld zullen worden. Inleveren kan op woensdag- en op zaterdagochtend. Leg de takken zoveel mogelijk in één richting op elkaar (dikste stukken aan een kant). Controleer of er geen binddraad aan de takken zit, want daarvan krijgt de hakselmachine eerst de hik en dan loopt hij vast. Takken van bamboe en Japanse duizendknoop worden niet aangenomen.
 

Stronken inleveren

In oktober kunnen alle tuinders op zaterdagochtend stronken inleveren. In het afvalhok naast de hoofdingang staat daar een grote container, die speciaal voor stronken is.
 

Terugblik zomerevenementen

Terwijl de regen met bakken uit de lucht komt vallen, kijken we met grote tevredenheid terug op het weer tijdens de zomerevenementen. Niet alleen de weergoden deden hun best om er mooie dagen van te maken tijdens Tuinkunst, het jubileumweekend, de zeskamp, het tentje slapen, de kinderspeurtocht, de fancy fair, de high tea en de familiedag. Vooral alle leden van de JOC, de kantinecommissie en hun helpers hebben zich er weer met buitengewoon veel enthousiasme voor ingezet dat het op Ons Buiten voor jong en oud enorm gezellig was in de zomermaanden. Daarnaast waren er natuurlijk de organisatoren van de avondactiviteiten en de kindermiddagen die voor extra zomerplezier zorgden. Dat we als natuurpark een buitenbeentje zijn, is bijzonder. Dat we ook beschikken over een groot team van vrijwilligers voor wie niets te veel is als het om gezelligheid en festiviteiten gaat, mag nog best eens zwart op wit worden gezet. Hiermee dus.
 

Waar wonen onze tuinders?

Een paar maanden geleden kwam ons ter ore dat gemeenteambtenaren die zich bezighouden met nieuwbouw in Amsterdam dachten dat de meeste volkstuinders geen Amsterdammers zijn. De helft zou zelfs uit het Gooi komen. Dit klopt natuurlijk niet, maar wat zijn de precieze cijfers? De mannen van onze ledenadministratie maakten op verzoek van het bestuur een uitdraai van de postcodes van onze tuinders. Daarbij bleek dat 85% in Amsterdam woont en nog eens meer dan 10% in de randgemeentes: Hoofddorp, Badhoevedorp, Zaandam, Almere, Amstelveen en Purmerend bijvoorbeeld. Dat onder deze 10% veel ex-Amsterdammers zijn, lijdt geen twijfel. De lijst met postcodes werd naar de ambtenaren opgestuurd, waardoor een foute veronderstelling de wereld uit geholpen is.
 

De Fenolijn van Vroege Vogels

Elke zondagochtend is op de radio van 7.00 tot 10.00 uur het programma ‘Vroege Vogels’ te beluisteren. Vast onderdeel in dit natuurprogramma is de Fenolijn. Gedurende enkele minuten zenden de makers dan de op een bandje ingesproken berichten van luisteraars uit over een vroege waarneming: de eerste sneeuwklokjes, helleborussen, kamperfolie, kikkervisjes, ringslangen en blauwborsten: alles wat groeit bloeit, voorbijkruipt, -zwemt of –vliegt kan gemeld worden. Onze eigen Anneke Zwart, die een grote kennis van planten en paddenstoelen heeft, spreekt heel regelmatig de Fenolijn in en deze zomer werden haar waarnemingen regelmatig ook uitgezonden. Ziet u een bijzondere plant, een vlinder of een insect of hoort u een bijzondere vogel geef dat dan door aan het secretariaat of rechtstreeks aan Anneke. Zelf bellen naar de Fenolijn kan natuurlijk ook: 035-6711338.
 

Afval bij de buren

Niemand wil het tuinafval van zijn buren in zijn tuin gedumpt vinden. Zo denken ook onze buren van stichting De Oeverlanden blijven erover. Met een handjevol vrijwilligers zorgen onze buren er al meer dan dertig jaar voor dat hun terrein als ruig natuurgebied wordt onderhouden. Net als bij ons, zijn de Oeverlanden omgetoverd in een bijzondere biotoop met een enorme variëteit aan bloemen, planten, paddenstoelen, bomen, insecten, vlinders, libellen en vogels. In hun gebouwtje worden lessen gegeven aan schoolklassen die af en toe ook op Ons Buiten te vinden zijn en met schepnetjes onze sloten onderzoeken op waterleven.
Zo af en toe vinden de medewerkers van de Oeverlanden tuinafval van onze tuinders op hun terrein. Dat kan natuurlijk niet! Alle tuinders zijn verantwoordelijk voor een fatsoenlijke afvoer van hun tuinafval. Dit houdt in dat u uw tuinaval zelf composteert, naar de werf van het stadsdeel-West aan de Sneevlietweg brengt, of in vuilniszakken mee naar huis neemt. Als iedereen zich aan deze regels houdt, blijven we goede buren. en wie wil dat niet?

Groenlispelig suibelkruid


Twan van Buren heeft op 3 september de eerste prijs in ontvangst genomen op tuinpark Dijkzicht voor haar verhaal “Groenlispelig suibelkruid”, waarmee ze had deelgenomen aan de verhalenwedstrijd “Alles voor de tuin” die door de Bond van Volkstuinders was uitgeschreven.
Onze medetuinster Saskia Huybrechtse, de energieke en enthousiaste organisatrice van deze wedstrijd, heeft de prijs uitgereikt. Ook Ruud van Buren was namens Ons Buiten aanwezig.

Tentoonstelling


Een schitterende foto collectie is op zeer professionele wijze tentoongesteld in de zaal van het verenigingsgebouw. Dit in eerste instantie t.b.v. de Open Monumentendagen, waar Ons Buiten een onderdeel in was. Deze tentoonstelling blijft nog enkele weken staan om u als tuinder de gelegenheid te geven de foto’s te bekijken. Zeker doen, absoluut de moeite waard !

De Historische Groentehof - tweede oogstdag zondag 24 september!

De Historische Groentehof nodigt u graag uit voor de tweede oogstdag van dit jaar. U kunt zelf een kist vol kraakverse groenten uit onze pluktuin oogsten voor 12,50 per kist. Er is keuze uit o.a.: bieten geel, rood, wit en chioggia, snijbiet, wortelen oranje, wit en geel, andijvie, koolsoorten als cavolo nero, spitskool, savooiekool, groenlof, pastinaken pompoenen en ook bloemen en kruiden. Na het oogsten kunt u een kop overheerlijke huisgemaakte soep nuttigen voor 2,50 p.p extra.
De Historische Groentehof is een fraaie locatie in het Limburgse Beesel; een tuin met ruim 750 soorten vergeten, bijzondere en zeldzame groenten fruit. Voor meer informatie: www.stichtingvergetengroenten.nl

Agenda

Oktober:

Zaterdag 7 oktober: Overdrachten
Dinsdag 31 oktober: Laatste dag baggeren en vergeet niet het baggerbriefje in te leveren.

November:

Zaterdag 25 november: Algemene leden vergadering ALV

Januari 2018

Zondag 7 januari: Nieuwsjaarsreceptie

 

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief.

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2017 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst    

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.