Copy
01/21/2021
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 

VAN DE VOORZITTER


Allereerst wens ik iedereen een gelukkig en veel beter 2021; het mag officieel niet meer, maar ach, ik denk dat goede wensen altijd welkom zijn. We snakken volgens mij allemaal naar een normaler jaar, want wat was het allemaal raar en voelde het vreemd. Kleine aantekening daarbij is dat wij heel blij mogen zijn met ons eigen stukje groen, vele mensen moesten het echt doen met vier muren dit jaar.

Door alle beperkingen stormden wij wel met grote spoed het digitale tijdperk binnen, de alv en informatiesessies via de computer gingen nu digitaal: wie had dat ooit gedacht. Hieruit blijkt maar weer eens de flexibiliteit van de mens, en ook de tuinder.

Wat 2021 ons gaat brengen is nog op vele punten onzeker, maar voor de Covid-ellende gloort er voorzichtig een klein lichtje aan de horizon. Het is nog klein en het is nog ver, maar er is een lichtje. Als straks het vaccineren goed op gang gaat komen, zullen we ook stap voor stap onze normale gang weer kunnen gaan oppakken en daar kijken we naar uit, reken maar.
Wat ook in het verschiet ligt is de Uitvoeringsstrategie Volkstuinparkenbeleid van de Gemeente Amsterdam. Het is nu nog niet geheel duidelijk wat daar uiteindelijk in komt te staan en wat precies de gevolgen zullen zijn voor Ons Buiten. Wel is duidelijk dat er wordt ingezet op een huurverhoging, maar hoeveel en hoe snel, dat staat nog ter discussie. Dit hebben we met het breed gedragen protest weten te bewerkstelligen. Ander punt van grote zorg is het deel van Ons Buiten dat de Gemeente zou willen toevoegen aan het algemene groen van Amsterdam, daar willen wij ook nog wel een robbertje over vechten met de wethouder. En dat we hier zelf invloed op kunnen hebben, is al gebleken. Ons eerste en grootste doel is nu een goed tegenplan op tafel leggen over de inrichting van Ons Buiten. Gelukkig hebben wij een strijdbaar bestuur, wij zullen het nieuw te installeren Bondsbestuur in deze steunen waar mogelijk en ook zeker ons eigen belang heel goed in de gaten houden.
Kortom genoeg in het verschiet voor 2021.

Namens het gehele bestuur met strijdbare groet,
Hanneke

VAN HET SECRETARIAAT


In memoriam Jos Kuijkhoven

Tot onze grote schrik ontvingen we het verdrietige bericht dat op 11 januari geheel onverwacht onze tuinder Jos Kuijkhoven op 74-jarige leeftijd is overleden. Voor veel tuinders was Jos geen onbekende. Samen met Wim Bovenlander coördineerde hij de zaterdagse tuinbeurten. Vanwege corona moest hij daar het afgelopen jaar van afzien. Toen Jos in december een keer langskwam, liet hij weten deze taak zeker weer te willen oppakken als het coronatijdperk voorbij zou zijn. Jos was ook gitarist en keybordspeler van de Ons Buitenband, die bij menig jaarlijks evenement optrad. Met Jos verliest onze vereniging een heel aardige en actieve tuinder die zeker gemist zal worden. Jos wordt in familiekring gecremeerd. Op een later tijdstip zal een herdenkingsbijeenkomst voor Jos gehouden worden.  Namens alle tuinders heeft het bestuur een boeket met een condoleancekaart naar de familie gestuurd.
 

Nieuwe bondsbestuurders

Zoals u weet, is het bestuur van de Bond van volkstuinders in december opgestapt. Reden was dat de bestuursleden vonden dat zij niet meer konden rekenen op het vertrouwen van hun leden. Op de bondsraad van 12 december 2020 is Eric van der Putten door de afgevaardigden als nieuwe voorzitter gekozen. Hij is meteen slagvaardig aan de gang gegaan met de samenstelling van een nieuw bondsbestuur. Aan alle tuinders heeft hij per mail of brief laten weten dat zij zich kandidaat konden stellen. In een advertentie in Het Parool werden ook niet-tuinders uitgenodigd zich aan te melden als bestuurslid. Uiteindelijk hebben zich zes kandidaten gemeld, die allen ook tuinder zijn. Op zaterdag 16 januari zijn zij gekozen als nieuwe bondsbestuurders. Het Ons Buitenbestuur had zijn afgevaardigden naar de bondsraad het mandaat gegeven om voor deze zes kandidaten te stemmen. In de vergadering werden ze alle zes met meer dan 90% van de stemmen gekozen. Tegenstemmen waren er niet; slechts een heel klein aantal blanco stemmen. We hopen dat het nieuwe, zevenkoppige bondsbestuur erin zal slagen om in de overleggen die nu plaatsvinden met de gemeente te zorgen voor een herziene conceptnota Ontwikkelingsstrategie Volkstuinenbeleid, waarin de belangrijkste bezwaren van de tuinparken verwerkt zijn. Voor de nabije toekomst hopen wij een op een vruchtbare samenwerking tussen het nieuwe bondsbestuur en de afdelingen.
 

Uw tuin in de winter

Hoewel het vaak guur weer is in januari en februari is het beslist de moeite waard om ook in deze maanden een keer een kijkje in uw tuin te nemen. Hieronder volgt een klein overzicht van klusjes voor de wintermaanden:
 • Zaad strooien voor vogels daar waar muizen en ratten niet bij kunnen.
 • Blad langs het pad wegharken. Kan gewoon aan de tuinkant van uw heg gelegd worden.
 • Blad van het grasveld af harken.
 • Rozenstruiken aanheuvelen: bergje tuinaarde of compost rond de onderkant waar de ent zit, om vorstschade tegen te gaan.
 • Kuipplanten binnenzetten of omwikkelen met fleece.
 • Bloembollen in bakken of potten beschermen tegen vorst.
 • Kuipplanten die binnen staan af en toe water geven.
 • Bomen kunnen in deze periode goed gesnoeid worden.
 • Druiven terugsnoeien kan tot half januari, maar alleen als het niet vriest.
 • Strooi bij gladheid van paden alleen zand en geen zout.
 • Bij hevige sneeuwval de sneeuw van coniferen halen, zodat de takken niet breken.
 • Houten klimrekken voor planten verven of beitsen.
 • Compost goed omscheppen; eventueel compostmaker toevoegen.
 • Zijn de waterleidingen goed doorgeblazen? Schep ook water uit de wc-pot en zet vochtvreters in uw huisje.
 • Controleren of muizen en ander viervoetig gespuis uw huisje of schuur niet als winterverblijf hebben gekozen.
 

Petitie tegen autoluw  Sloten en Nieuw Sloten

De Gemeente Amsterdam heeft een startnotitie ‘Autoluw Sloten & Nieuw-Sloten’ gemaakt; een plan dat in juni 2021 van kracht moet worden. Het doel hiervan is voornamelijk om de drukke Sloterweg veiliger te maken. In principe kan iedereen het hiermee eens zijn.
De actiegroep GoedbeterWest vindt evenwel dat de Startnotitie ‘Autoluw Sloten & Nieuw Sloten’ van de Gemeente Amsterdam drastische gevolgen heeft voor bewoners van Osdorp, (Nieuw) Sloten, de Aker en Badhoevedorp, omdat vele wegen worden afgesloten.
GoedBeterWest! wil de Startnotitie zo snel mogelijk van tafel.
Tuinders die verwachten dat Ons Buiten minder gemakkelijk te bereiken zal zijn als de plannen doorgaan, kunnen een petitie tekenen. Deze is te vinden op Petities.nl met vermelding van de titel: ‘Autoluw Sloten & Nieuw-Sloten’. De tekst van de Startnotitie is te vinden op: www.amsterdam.nl.

 

Agenda


Zaterdag 16 januari
extra Bondsraad vanwege verkiezing nieuwe bestuursleden

Maandag 1 februari 
bestuursvergadering

De Nationale Tuinvogeltelling 2021
29, 30 en 31 januari
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling

DE WERKBEURTEN 2020

Een terugblik (en een vooruitblik)


Ook voor de werkbeurten was 2020 een wat ander jaar dan anders. Om te beginnen kondigde Wim Bovenlander in de najaarsvergadering van 2019 aan dat hij er, na heel veel jaren, nu toch wel mee wilde stoppen. Dat betekende het gemis van een vertrouwd gezicht op de zaterdagochtend.

Wij, Carla en Coen, hebben daarop besloten dit hiaat op te vullen. Daar waren we net zegge en schrijve, vier weken mee begonnen toen we in de eerste lockdown belandden. De werkbeurten hebben vervolgens acht weken stil gelegen.

Na deze 8 weken werd het sein vanuit de bond weer op groen gezet.
In verband met de corona moesten Coen en Carla (C&C) het nu ‘alleen doen’ en dat betekende improviseren, hoe pakken we dat aan onder de nieuwe coronaregels? Verzamelen in de kantine kan niet meer dus dat moet buiten gebeuren, meerdere handen aan één stuk gereedschap zoveel mogelijk vermijden dus neem asjeblieft je eigen gereedschap mee, werkbeurtkaarten die van hand tot hand gaan, laten we dat nou maar niet doen. In die gevallen waarin er toch gereedschap uit de loods gebruikt wordt zal dat weer ontsmet moeten worden. (Dank je wel John) 
De eerste twee tot drie werkbeurten na de lockdown stonden in het teken van ‘crisismanagement’. Acht weken zonder onderhoud midden in het groeiseizoen hadden hun sporen nagelaten en maakten ook nog eens heel duidelijk hoe belangrijk de werkbeurten zijn voor het aanzien van het tuinpark. Het gras in sommige van de 70+-tuinen stond soms kniehoog, de paden rond het veld zagen groen, de heggen moesten hoognodig gesnoeid en de kindermoestuin was een veld onkruid. Na deze eerste reparatiewerkzaamheden zijn er gedurende het seizoen natuurlijk nog veel meer taken verricht. Om er enkele te noemen: tuin 110, het (voormalige) huisje direct naast de hoofdingang is stapje voor stapje terugveroverd op de natuur. Nu zal er snel iets moeten worden verzonnen om het niet weer terug te laten vallen in de vorige staat van anarchie (ideeën zijn welkom). Tuin 184, de tuin die, zoals Ruud in de laatste vergadering toelichtte, gebruikt zal worden als proefproject en opgedeeld zal worden in vier kleine (algemene) tuintjes is van boomstronken, onkruid, lage struiken en vijver ontdaan en blijkt opeens twee keer zo groot als aan het begin van het seizoen. In de vlindertuin is een eerste aanzet gegeven tot het ‘terugbrengen van lucht en licht’ i.e. het terugsnoeien van overhangende takken en uit hun krachten gegroeide heesters. Dit initiatief is ondersteund  en overgenomen door de snoeigroep van Gerard, door de onderhoudsgroep van de vlindertuin en door de  woensdagwerkploeg met een prachtig resultaat: er is weer licht en je kunt weer naar binnen kijken. De jeu-de-boules baan is, zij het in kleinere vorm, weer terug, de fietsenstandplaats is van het meeste onkruid ontdaan, datzelfde geldt voor de speeltuin, de heesters rond het veld zijn bij gesnoeid  en opgeschoond. Dit was maar een greep er is natuurlijk nog veel meer gebeurd.

Iedereen die op zijn of haar manier heeft bijgedragen aan de werkbeurten: Dank

Dat brengt ons wel op het volgende. Die werkbeurten moeten geen straf zijn, je hoeft je niet kapot te werken, maar het is wel een verplichting die je bij het aanvaarden van je tuin op je genomen hebt en wij denken dat de vereniging van je mag verwachten dat je je, die tweeëneenhalf uur per maand, naar beste vermogen inzet. (dat was even een stichtelijk woord 😊) 
Wij hebben het in ieder geval met plezier gedaan en gaan volgend jaar gewoon door. We denken daarbij de dit jaar ingeslagen weg voort te zetten d.w.z. we gaan het in eerst instantie zonder de werkbeurtkaarten proberen want dat leek dit jaar wel te werken en, zolang niet iedereen is ingeënt, willen we jullie vragen om toch zoveel mogelijk je eigen gereedschap mee te blijven nemen.
We noteren jullie tuinnummers bij aankomst op een papiertje, ben je met meerdere personen, moeten beide personen zich melden.
Aan het eind van de werkbeurt kun je je bij ons afmelden en wij laten jullie dan op onze laptop zien dat de beurt afgeschreven is, dus afmelden is verplicht!
 
Afhankelijk van de dan geldende coronaregels staan we nog steeds buiten met de koffie e.d.
Dank Rinus!
 
We hopen jullie allemaal in goede gezondheid van het voorjaar weer terug te zien!

Wist je dat:
 • Er hondenbezitters zijn die hun hond net buiten het hek laten poepen en dit niet opruimen? Heel irritant en smerig als je met de beurt daar onkruid weg moet trekken!
 • Er afgelopen jaar “wilde” bijen het in hun koppie kregen om op zaterdagochtend tuinders bij hun beurt “aan te vallen”?
 • Er een tuinder zo enthousiast langs de sloot aan het werk was, dat ze prompt in de sloot viel?
  Haar man heeft nog geprobeerd haar telefoon op te dreggen, maar helaas….
 • Er een gezin zo enthousiast was na een project bij het bord bij de hoofdingang dat ze daar met zijn viertjes op een zaterdagmiddag 300 bollen geplant hebben?
 • Als je tijdelijke problemen hebt waardoor je op zaterdagochtend je beurten niet kunt doen, je even contact met ons op kunt nemen?
  We gaan dan proberen een passende oplossing te zoeken.
 • Er een tuinder is die zijn eigen snoeimes met het groenafval in de container heeft gemikt?
 • We er weer zin in hebben?
 
Tot februari!
Coen en Carla
Werkbeurtenoverzicht 2021

INSCHRIJVEN JUBILEUMHUISJE 2021

Ja ja het is weer zover, er kan weer ingeschreven worden voor het Jubileumhuisje!!
Het seizoen hiervoor loopt in 2021 van vrijdag 2 april tot vrijdag 29 oktober.
Op internet vindt u het digitale inschrijfformulier, in de kantine zijn er in de groene map ook een aantal papieren versies beschikbaar.
Op het formulier vindt u de wijze waarop u zich aan kunt melden en nog wat verdere info.

Ingeschreven voor 15 maart?
Dan krijgt u in ieder geval schriftelijk of via de mail bericht of uw aanvraag gehonoreerd kan worden.
De voorrangregels blijven zoals ze zijn: de huurder moet minimaal 50 jaar zijn dan:
 1. Oud-tuinders
 2. Familie / vrienden van tuinders
 3. Aspirant-leden.
 
Groetjes
Diny en Carla
Gastvrouwen jubileum huisje.
 

BIJDRAGE LEVEREN


Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief. Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres.
Besloten Facebook groep Ons Buiten
Website Ons Buiten
Email
Copyright © 2021 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.


Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst.

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.