Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsflits Tuinpark Ons Buiten - 24 augustus 2017

Afscheid Ali en Rob Hafkamp
Ruud en Marianne de Vries
en Lou Mulder en zijn vrouw

 

Aanstaande zaterdag 26 augustus dragen Ali en Rob Hafkamp hun tuin op Ons Buiten over aan nieuwe tuinders. Maar liefst 33 jaar hebben zij hier getuinierd. Maar dat niet alleen. Vanaf het begin hebben Ali en Rob zich met niet aflatend enthousiasme ingezet voor onze vereniging. Zowel Ali als Rob hebben deel uitgemaakt van het bestuur, ze zaten in de redactie van het verenigingsblad Ons Buiten Kontakt, Ali is jarenlang ook gastvrouw van Ons Buiten geweest en zocht dan zieke tuinders op met een bloemetje. Voorts zat Ali in de commissie Tuinkunst en zorgde zij er ieder jaar voor dat er heel wat flyers in de brievenbussen van de Jac Veltmanstraat verdwenen. En dan was Ali ook de gezellige coördinator bij het kerstbloemschikken. Rob ten slotte was mederedacteur van de Wandelgids, waarin de wandeling over Ons Buiten is opgenomen en hij stuurde vanuit het bestuur het bomenteam aan.
Waarschijnlijk is hiermee de lange lijst van Ali en Robs activiteiten voor Ons Buiten nog niet eens compleet. Het meest opvallend is dat alles wat Ali en Rob voor Ons Buiten hebben gedaan behalve opgewekt en positief in de groots mogelijke bescheidenheid gebeurde.
Behalve Ali en Rob zijn er nog twee tuinechtparen van wie de tuin aanstaande zaterdag wordt overgedragen. Marianne Haafkens, die Ali opvolgde als gastvrouw, en haar man Ruud, die deel uitmaakte van de kantineploeg gaan eveneens Ons buiten verlaten. En ten slotte nemen Lou Mulder en zijn vrouw afscheid. Lou is jarenlang actief geweest voor de Jeugd-en-ontspanningscommissie.
Aanstaande zaterdag rond 11.30 uur begint een kleine afscheidsreceptie Iedereen is welkom.


===============================================================
In het kader van het 100 jaar bestaan van de Bond van Volkstuinders heeft het Stadsarchief Amsterdam in samenwerking met de bond een leuk informatief boekje samengesteld. Dit boekje “Groene vingers” geeft de Bond van Volkstuinders cadeau aan alle tuinders van de 29 afdelingen. Inmiddels liggen deze boekjes in de bestuurskamer. Een deel zal door enkele welwillende vrijwilligers worden rondgebracht, maar u bent vrij om langs te komen en een exemplaar op te halen. Let wel 1 exemplaar per tuin. Daarom is er een lijst waarop achter uw tuinnummer een kruisje komt te staan.
Wij wensen u veel leesplezier.

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2017 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren