Copy
09/20/2021
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 

VAN DE VOORZITTER


Beste Tuinders,

Het zomerseizoen loopt zo langzamerhand ten einde en dan vind ik dat complimenten weer op zijn plaats zijn. Voor alle vrijwilligers die ook dit jaar weer zo hard hebben gewerkt om voor alle tuinders, klein en groot, een superseizoen neer te zetten. Ondanks alle bijzondere omstandigheden, beperkingen en andere sores hadden we toch weer een flink aantal mooie dagen met zijn allen. Met name natuurlijk de kantinecommissie en JOC en natuurlijk hun (vaste of af- en toe)medewerkers krijgen hierbij een groot compliment. Ook de andere commissies die voor het park en de opstallen zorgen: super gedaan wederom. Wat denkt u van onze nieuwe website, hoeveel werk daar in is gaan zitten, en hoe mooi het is geworden!
En last but not least wil ik ook de minder zichtbare maar o zo belangrijke andere vrijwilligers noemen die zorgen dat wij als tuinpark administratief in goede conditie blijven, zij krijgen zelden of nooit een compliment, maar ik kan u verzekeren, zonder deze mensen is Ons Buiten niets waard. Een mooi bruggetje voor mij om door te gaan naar ons eeuwfeest. Op 9 januari luiden wij officiëel ons Jubileum verjaarjaar in. Met bekende maar ook extra evenementen gaan wij proberen een groots jaar aan te bieden, een 100 jarige-waardig! Natuurlijk lukt dat niet alleen met de vrijwilligers die we nu hebben, er moeten echt handjes bij. En daarmee tekent u niet voor een jarenlang vast contract, zeker éénmalige, korte hulp is hier absoluut van groot belang. Er hebben zich gelukkig al een aantal mensen gemeld die de handen uit de mouwen willen steken, maar hoe meer zielen hoe beter de workload te verdelen is, zodat ook voor de vrijwilligers 2022 een leuk jaar wordt en niet alleen bestaat uit heel veel werk.

De tijd om voorjaarsbollen te planten breekt weer aan.
Al vanaf februari worden onze tuinen bezocht door insecten die op zoek zijn naar nectar. Behalve voor vroeg snoeiwerk, zijn tuinders dan niet zoveel op hun tuin. In maart beginnen we als het weer een beetje meezit met de eerste tuinwerkzaamheden en het echte seizoen begint voor de meesten in april. Sneeuwklokjes en andere vroege lentebollen zijn dan al uitgebloeid, maar onze vroegste gevleugelde bezoekers zijn er enorm blij mee als deze voor hen waren aangeplant. In april en mei zien tuinen er meteen geweldig uit als daar lentebollen in bloeien. Veel soorten komen jaarlijks terug, zodat een eenmalige aanplant jarenlang voor plezier zorgt. In onze eigen tuinwinkel, nu ook iedere zaterdagochtend in oktober geopend, zullen ook bollen te koop zijn. Wie in de gelegenheid is om op maandagochtenden een bezoek te brengen aan de plantenmarkt op het Amstelveld, vindt daar diverse kramen met een groot aanbod van allerlei bollensoorten. We hopen op uitbundige bollenbloei in ons jubileumjaar 2022!

Allemaal een fijne nazomer maand,
Hanneke

VAN HET SECRETARIAAT


Takken inleveren

Takken inleveren kan in de periode tussen 1 oktober en 1 mei op zaterdag- en woensdagochtend van 9.00 tot 12.00. Tussen kerst en oud en nieuw kunnen er geen takken worden ingeleverd. Voor aanvang van het hakselseizoen worden op het mededelingenbord bij de werf de precieze data aangegeven. Op het mededelingenbord staat precies aangegeven welk tuinmateriaal voor het hakselen kan worden aangeboden. Er mag tussen het hakselmateriaal geen overig tuinafval zitten. Let er ook goed op dat er geen touwtjes of andersoortig binddraad tussen de takken zitten.
 

Openingstijden winkel

In september is de Winkel van S(ch)inkel op zaterdagen geopend van 10.30 tot 12.30 uur. Omdat ons tuinseizoen – zij het nog onofficieel – doorloopt tot eind oktober heeft ons winkelteam besloten bij wijze van proef de winkel ook in oktober op de zaterdagochtenden te openen. In november is de winkel op de laatste zaterdag van de maand geopend. In december en januari is de winkel dicht.


Baggerbriefjes

Zoals elk jaar moeten alle tuinders in oktober weer baggeren. Het baggeren moet gebeuren tot een diepte van 50 cm gerekend vanuit het midden van de sloot. Let u erop dat u bij het baggeren de walbeschoeiing niet beschadigt! Laat de baggerspecie na het baggeren tot minimaal eind november op de kant liggen, zodat de leden van de Verfraaiingscommissie het een en ander kunnen controleren. In de kantine liggen in te vullen baggerbriefjes. Uw baggerbriefje ontvangen wij graag in de bestuursbrievenbus van ons verenigingsgebouw. Op de website van Ons Buiten vindt u een digitaal baggerbriefje. De opgave dient vóór 1 november 2021 in ons bezit te zijn. Bij het niet (tijdig) baggeren en/of geen baggerbriefje inleveren vóór 1 november 2021, wordt een boete opgelegd.
 

Openingstijden kantine

De kantine is tot kerst geopend op zaterdag van 9.00 – 17.00 uur en op zondag van 13.00 – 17.00 uur. Het zou kunnen dat hierin verandering optreedt als blijkt dat verenigingskantines mee moeten doen aan het scannen van de corona-qr-code van bezoekers van kantines.


Inloggen op onze vernieuwde website

Op onze vernieuwde website is een splitsing gemaakt tussen informatie voor niet-leden en voor leden Voor alle tuinders is een account aangemaakt en per mail heeft iedereen hierover een bericht ontvangen met aanwijzingen voor inloggen. Sommige tuinders lieten ons weten dat dit niet lukte. Mocht u ook problemen hebben met het inloggen op uw account, dan kunt u een mail sturen naar ons bestuurslid Ruud van Buren: ruud@vanburensterk.nl. Check van tevoren wel uw spam: wellicht is onze mail in uw spambox terechtgekomen.
 

Ons Buiten zoekt vrijwillige boekbinder

Onze glossy’s zijn vanaf de verschijning per twee jaar ingebonden door een oud-tuinder die ook boekbinden als hobby had. Helaas is hij inmiddels overleden. Hierdoor zijn we op zoek naar een tuinder die tegen kostprijs twee jaargangen van Ons Buiten kan inbinden. Reacties graag naar: secretariaat@ons-buiten.nl.
 

Japanse duizendknoop

Recentelijk is ook een roze-rode variant van de Japanse Duizendknoop in een van onze tuinen ontdekt, waarvan de Latijnse naam Fallopia japonica ‘Rosea’ luidt. In de desbetreffende tuin is deze zich ook al flink aan het uitbreiden; dus raden we tuinders aan ook deze plant weg te halen als hij in hun tuin staat en als dat slecht lukt uit te putten: steeds heel laag afknippen en jonge planten met wortel en al uitrukken. Komt u deze roze-rode Japanse Duizendknoop in een tuincentrum tegen, laat u dan niet door de mooie bloemen verleiden tot aankoop. En ten slotte: voer de Japanse Duizendknoop af met huisafval; dus nooit bij groenafval doen.

Herhaalde oproepen voor bestuurs- en commissieleden voor de Bond van volkstuinders
 

Gezocht redactieleden Vroegop

De Vroegop is het blad van de Bond van Volkstuinders dat naar alle tuinders en aspiranten gaat (ruim 12.000). De inhoud wordt voor een groot deel verzorgd door een vrijwillige redactie. In 2022 zal de redactie een bredere rol krijgen. Er zijn namelijk plannen om ook nieuwsbrieven te gaan versturen en social media te gaan gebruiken om Amsterdammers te bereiken. Wil je meewerken aan de Vroegop en/of meedenken over de toekomst? Meld je dan bij vroegop@bondvanvolkstuinders.nl. Wil je eerst meer informatie mail dan naar Marieke Schep, bestuurslid communicatie, communicatie@bondvanvolkstuinders.nl
 

Gezocht: bestuursleden

Het bestuur van de Bond bestaat op dit moment uit zeven leden en heeft een interim-karakter. In het komend najaar komt het bestuur met voorstellen voor een verdere invulling van de rol en taken van de bond, maar nu is al duidelijk dat er vacatures gaan ontstaan.
Daarom zijn wij op zoek naar twee aspirant-bestuursleden met een goede bestuurlijke antenne en met een algemeen profiel. Het gaat hier om mensen die zich in willen zetten op specifieke onderwerpen en zich, vanzelfsprekend, daarnaast inzetten voor het algemene bestuurswerk.
De definitieve benoeming geschiedt in de Bondsvergadering van december 2021. Tot die periode zullen de aspiranten zo veel mogelijk als volwaardig bestuurslid gaan functioneren. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met voorzitter Eric van der Putten voorzitter@bondvanvolkstuinders.nl
 

Gezocht nieuwe leden Onderhoudscommissie

De tuinparken willen samen met het bondsbestuur een gezamenlijke Onderhoudscommissie in leven te roepen. We zoeken daarvoor 6 - 8 mensen die betrokken of verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van tuinparken,  2 of 3 van elke regio (Noord, West, Zuid en Oost).
 • Stimuleren uitwisseling informatie over onderhoud tuinparken (techniek, prijzen, machines, aannemers etc.)
 • Signaleren van ontwikkelingen in onderhoud
 • Verzamelen voorbeelden van aanbestedingen
 • Verzamelen voorbeelden van meerjarenonderhoudsplannen
 • Zorgen dat de kennis beschikbaar is voor alle parken
 • Opdoen van ervaring in verband met het op te richten Onderhoudsfonds
Instrumenten:
 • Bijeenkomsten (enkele malen per jaar)
 • App/mail groep voor het stellen van vragen en uitwisselen van tips
 • Kennisbank (vorm in nader overleg)
Heb je interesse? Neem dan contact op met het bestuur van jouw tuinbestuur.
 

Gezocht: leden Commissie van beroep

De Commissie van Beroep behandelt geschillen en klachten waar de tuchtcommissie uitspraak over heeft gedaan, maar waar één of beide partijen beroep tegen heeft ingesteld. Voor deze Commissie zoeken we leden die hun ervaring en kennis hiervoor willen inzetten.
Leden van deze commissie:
 • Hebben juridische kennis/ervaring
 • Kunnen zich vrijmaken voor de behandeling van (naar schatting) ongeveer vijf zaken per jaar
Zowel lid-tuinders, aspirant-leden van de Bond van Volkstuinders als niet-leden kunnen plaatsnemen in de Commissie. Definitieve benoeming geschiedt in de Bondsvergadering van december 2021.Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Els de Wit, Hoofd Bondsbureau, beleid@bondvanvolkstuinders.nl of 020.613.28.93.


Data

Maandag 4 oktober: bestuursvergadering

VAN DE VERZEKERINGEN

De vakantie zit er weer op en op het moment van schrijven (17-09-2021) genieten we nog van een paar mooie nazomerdagen. 
Toch merk je ook dat het op ons complex weer een stuk stiller wordt en daarmee vermindert ook de sociale controle. 
Daarom straks een aantal tips om de kans op ongewenste bezoekers te verkleinen en een aantal zaken waarmee u rekening moet houden tijdens het winterseizoen. 

 1. Ruim uw tuin op. Daarmee wordt bedoeld het binnenzetten van uw tuinmeubels, barbecues en dergelijke. 
 2. Maak uw tuinhuis “onaantrekkelijk” om in de winter te overnachten. Dat wil zeggen, haal de bedden af, zet de matrassen omhoog en stapel uw tuinmeubels op in het huisje. 
 3. Laat de raambekleding open. Dit zodat er dan duidelijk zichtbaar is dat er bij u niets te halen is. 
 4. Neem waardevolle apparatuur mee naar huis. Denk hierbij aan uw TV, radio, Digitenne, etc. 
 5. Laat geen etenswaren en drank achter. Laat keukenkastjes openstaan. 
 6. Kom gedurende het winterseizoen regelmatig op uw tuin kijken om te controleren of alles nog in orde is.

 
Verder is het goed om het volgende te weten: 

Zonnepanelen:  
Indien meeverzekerd kunt u ervoor kiezen om deze op het dak van uw tuinhuisje te laten liggen. Mochten deze er onverhoopt toch vanaf gestolen worden houdt u dan rekening met een eigen risico van € 500,00. 
Mocht u ervoor kiezen om de panelen toch van het dak te halen en in uw tuinhuisje op te slaan dan geldt bij verzekering van de panelen een eigen risico van € 250,00. 
 
Geld, fietsen en sieraden. 
Deze zijn gedurende het hele jaar uitgesloten van de verzekering. 
 
Eigen risico. 
Voor alle schades geldt een eigen risico van € 250,00. Dus ook voor glasschade. Zoals eerder gezegd is het eigen risico bij zonnepanelen op het dak € 500,00 
 
Ik wens u een ongestoord winterseizoen toe.
Reno Vegting

GELUIDJE VAN EEN ZIEKE

Ik heb begrepen dat het niet onopgevallen was dat deze Herman plotseling niet meer zichtbaar was op zijn tuin. Ik ben goed ziek geweest, tot IC opname aan toe. Het is nog niet klaar, maar met een extra bloedtransfusie van gisteren zit er weer even wat meer energie in mijn lijf. Een verblijf op Ons Buiten met dit mooie weer zit er jammer genoeg niet meer in. De ziektemaker gaat vanaf volgende week bestreden worden. Ik heb er vertrouwen in!!

Dank jullie allemaal wel voor de reacties en de prachtige bloemen die ik namens het bestuur gekregen heb. Ik ga er gewoon van uit dat ik volgend seizoen weer een paar maanden lekker kan verblijven op Ons Buiten.

Groetjes, 
Herman Nooy (tuin 318)
 

DANKWOORD KANTINECOMMISSIE

Ondanks beperkende maatregelen vanwege corona konden er dit jaar toch een aantal leuke evenementen worden georganiseerd. Daar waren veel vrijwilligers voor nodig en het is ons weer gelukt die te vinden.
Wij hopen volgend seizoen op heel veel vrijwilligers te kunnen rekenen, want dan bestaat Ons Buiten 100 jaar en dan zullen er dus extra veel evenementen zijn.
Dit seizoen wil de kantinecommissie afsluiten met alle tuinders bedanken die ons geholpen hebben: dank jullie wel!

De Kantinecommissie

BINNEN IN ONS BUITEN

Zijn er tuinders die het leuk vinden om een keer met wat foto’s van huis en tuin voor de rubriek “binnen in ons Buiten” in de Glossy te komen? Met natuurlijk een begeleidend interview.
Ook tuinverlaters zijn heel erg welkom om via mij hun verhalen en herinneringen te delen in de Glossy.

Graag reacties naar: Babshogenkamp@hotmail.com

FATSOENEREN HOOFDLANEN

Afgelopen zomer zijn we met de werkbeurten druk bezig geweest op de Westsingel en de van de Masch Spaklerlaan, momenteel is de Jan ter Haarlaan aan de beurt.

Wat hebben we gedaan?
Samen met Tom Valk bekeken hoe breed deze lanen zouden moeten zijn, dit in verband met de eventuele hulpdiensten die we nodig kunnen hebben. Daar waar nodig zijn de lanen verbreed of verfraaid met behulp van onze “kantjessnijder”, een aantal tuinders die op zaterdag voor hun beurten kwamen zijn inmiddels volleerde kantjessnijders!

Westsingel: De grasrand en het halve pad bestaan (bijna) volledig uit stukjes, de Singel is zo breed mogelijk gemaakt (kantjessnijder en geschoffeld). Het is de bedoeling dat de eigenaren van deze stukjes nu gaan zorgen dat de singel zo breed blijft als hij nu is.
Bovendien vriendelijk doch dringend verzoek aan de tuineigenaren langs de Singel, om hun heg aan de pad kant zo smal mogelijk te houden, dit laatste geldt in principe voor alle tuinders, het beste is om aan de pad kant te snoeien tot bijna tegen de stam, aan de tuinkant kun je hem zo breed houden als je zelf wilt.

Van De Mas Spacklerlaan: Vanaf de Westsingel gezien is links in het algemeen onderhoud van de tuin, dit gaan we dus zelf bijhouden.
Rechts is bijna helemaal onderverdeeld in de bekende stukjes, ook aan deze tuinders het verzoek om te zorgen dat aan hun kant het pad niet steeds smaller wordt, dus blijven schoffelen op de huidige rand tot de helft van het pad.

Jan ter Haarlaan: zoals eerder gezegd wordt deze laan momenteel onder handen genomen, vanaf de Westsingel links zijn er stukjes, dus zie je dat er gewerkt wordt dan mag je gerust een handje helpen! Maar zorg er in ieder geval voor dat het vanaf nu bijgehouden wordt zoals hierboven beschreven.
Aan de rechter kant is het aan de hoektuinders om dit bij te houden, dus ook voor hen geldt: hou het bij en houd je heg zo smal mogelijk!
Zuidsingel: Niet echt een hoofdlaan, maar die willen we toch graag benoemen, deze singel is namelijk ook helemaal bijgesneden (maar niet geschoffeld) en bovendien is deze volledig in de stukjes verdeeld, dus …..
Heb je daar een stukje, ga er snel op af want nu kun je nog zien tot waar je moet schoffelen om de juiste breedte te behouden en ook natuurlijk weer tot de helft van het pad.

Samengevat:
Heb je een stukje op 1 van deze lanen hou het bij!
Geldt natuurlijk voor alle stukjes, we gaan op korte termijn controles uitvoeren, is het niet in orde dan ontvang je een brief en krijg je 2 weken de tijd om te zorgen dat we weer tevreden zijn, zo niet, dikke pech, stukje weg!
Je gaat dan weer met onmiddellijke ingang werkbeurten doen!
Ook in de winter moet je je stukje bijhouden (takken, bladeren e.d. verwijderen) en zullen de controles doorgaan.

Coen en Carla

UITSLAG FIETSTOCHT 2021

De formulieren zijn niet door iedereen ingeleverd, de uitslag betreft dus diegene die dat wel gedaan hebben!

Een gedeelde 1e plaats voor de groepen: Graf, Donker + Ria, Daan, Katja, Joop, Els. Beide groepen hadden 26 punten: alle vragen waren goed beantwoord en beide groepen hebben 2 foto's gemist.

De 3e plaats is voor de groep: AnsM met 24 punten, alle vragen goed beantwoord, 4 foto's gemist.
Dan volgen er nog 2 groepen die de vragen niet beantwoord of ingeleverd hadden:
Groep: Tess, Hannie, Paulien op de 4e plaats met 12 punten dus 6 foto's gemist.
Groep: AbAd op de 5e plaats met 11 punten, 7 foto's gemist.

Van de overige groepen hebben we geen antwoorden ontvangen.
Helaas was het weer niet best, maar als ik het goed begrepen heb, vonden de meesten het een leuke en gezellige tocht!
Volgend jaar gaan we er weer voor, wie weet een speciale i.v.m. het 100-jarig bestaan!

Diny en Carla

BIJDRAGE LEVEREN


Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerstvolgende nieuwsbrief. Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand e-mailadres.
Besloten Facebook groep Ons Buiten
Website Ons Buiten
Email
Copyright © 2021 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.


Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst.

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.