Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 12 augustus  2015

Van de voorzitter

Op 25 juli 2015 was de vooraf aangekondigde storm ook goed merkbaar op Ons Buiten. Er zijn erg veel bomen omgegaan, waaronder ook zeer forse bomen. Het is een geluk dat er geen personen getroffen zijn en dat de materiële schade aan opstallen minimaal is. Uiteraard is de schade aan het groen groot. In verschillende gevallen was het wel spectactaculair om te zien welke krachten er bij storm ontwikkeld worden. De kluiten die zijn ontstaan bij ontwortelde bomen waren ook regelmatig zeer bijzonder. Wat te denken van de 2 bomen waarvan aan iedere kant van het huisje er 1 terecht kwam.
Hulde aan onze vrijwilligers die op heel korte termijn er weer voor hebben gezorgd dat gevaarlijke situaties werden aangepakt en de lanen weer gangbaar werden gemaakt.
Leest u de informatie bij Van het secretariaat hoe u als tuinder met omgevallen bomen op uw tuin om moet gaan.
 
Het JOC heeft ook deze zomer weer veel mooie evenementen georganiseerd. De Fancy fair was zeer geslaagd, wellicht mede door het mooie weer. Weet u dat het Keezenspel echt leuk is. Jammer wanneer u niet heeft meegedaan. Heeft u zich al opgegeven voor het ontbijt op de Familiedag? En u gaat toch ook mee fietsen 's-avonds op zaterdag 22 augustus.
 
Jan Pot

Van het secretariaat

Omgevallen boom op uw tuin

De bomen op uw tuin zijn van u en u bent als tuinder daarvoor verantwoordelijk. Wanneer een boom omvalt of er breken takken af dan is er voor u werk aan de winkel. Wanneer de schade heel omvangrijk is en u wilt advies dan kunt u dat natuurlijk inwinnen bij de VFC of de dagelijks beheerder. Het opruimen van de takken of de boom blijft echter uw 'probleem'.
Takken, stammen enz. moet u op uw tuin bewaren tot 16 september. Daarna kunt u dit naar de werf brengen waar het wordt gehakseld. Stronken moet u op uw tuin bewaren tot oktober en die kunt u in oktober op zaterdagochtend storten in de container bij de hoofdingang.
 

Omgevallen boom in het openbare groen

Stronken, stammetjes en takken zullen tijdelijk blijven liggen en worden zo spoedig mogelij kweggehaald en naar de werf gebracht. Eventueel wordt er eerder begonnen met hakselen, maar alleen voor de bomen en takken in het openbare groen.
 

Werkbeurten

De werkbeurten starten niet meer vanaf de werf. De uitgifte van de gereedschappen is in de voorruimte van de Winkel van S(ch)inkel. Dat is omdat de werf binnenkort wordt opgekrikt en daarom leeg moet worden gemaakt. Wij gaan er vanuit dat in 2016 de werkbeurten weer kunnen plaatsvinden vanuit de opgekrikte werf.
 

Let op onze regels

In de vorige nieuwsbrief stonden verschillende aandachtspunten. Wellicht door de warmte of door de vakantie zijn er toch nog best veel tuinders die zich weinig aantrekken van de algemene regels die op Ons Buiten gelden. Het is vervelend om ze iedere keer te plaatsen, dus dan doen we dan ook niet. Weest u alleen niet boos wanneer u door leden van een commissie of het bestuur erop wordt gewezen dat u in strijd met de regels handelt. Degene die u daarop wijst vindt het erg vervelend dat u het zover laat komen en niet uit uzelf de juiste regels toepast.
 
Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl

Inschrijving aspiranten

Op zaterdag 1 augustus 2015 hebben respectievelijk 17 aspiranten zich ingeschreven op tuinpark Ons Buiten. In totaal hebben 66 aspiranten zich in 2015 ingeschreven.
Op de eerste zaterdag van de maand tot en met september 2015 kunnen belangstellenden zich inschrijven bij tuinpark Ons Buiten. U dient dan al ingeschreven te staan bij de Bond van Volkstuinders. Alleen als aspirant van Ons Buiten kunt u inschrijven op een beschikbare tuin.

Zie het overzicht inschrijving wachtenden 2015


Tuinoverdracht

De volgende tuinen zijn sinds de vorige opgave in 2015 overgedragen. In 2015 is tot nu toe 7 tuinen toegewezen aan aspiranten. Het aantal inschrijvingen bedroeg 58. Wij wensen de vertrekkende leden het allerbeste toe en hopen dat ze goede herinneringen zullen bewaren aan tuinpark Ons Buiten. De nieuwkomers wensen wij veel tuingenot toe. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen op ons mooie tuinpark.
 

Fietstocht 2015
Amsterdam by night


Dit jaar doen we het anders, we gaan in de avond en wel op zaterdag  22 augustus.

Om 19.00 uur verzamelen in de kantine van Ons Buiten.
We starten om 19.30 na een bakkie koffie met wat lekkers vanaf de kantine en gaan dan kris kras door een mooi  deel van Amsterdam.
Onderweg zijn er vele leuke plekjes waar je even stil kunt blijven staan of iets kunt nuttigen.

Na de tocht hebben we in de grote zaal nog een drankje en hapje klaar staan en kunnen we nog even napraten.

De kosten zijn 5 euri p.p. daarbij zijn inbegrepen de koffie en wat lekkers vooraf.
Een drankje en een hapje achteraf.
We hopen dat al ons trouwe klantjes weer meefietsen maar  ook de niet trouwe klantjes zijn natuurlijk van harte welkom!

Diny en Carla

Omdat het avond is, is het wel belangrijk dat je licht op je fiets hebt!
Inschrijflijst hangt in de kantine.
Bekijk op de fotosite van Ons Buiten nog meer foto's van omgevallen bomen of van de Sport en Speldag.
Ook zijn er weer nieuwe foto's van de Jeugd Tuintjes, oogst tijd!

Agenda

Wekelijkse activiteiten

Klaverjassen
Vanaf vrijdag 3 april tot en met vrijdag 25 september kunt u om 20.00 uur klaverjassen in de zaal.

Aspiranten (toekomstige leden)
Vanaf zaterdag 4 april tot en met zaterdag 5 september kunnen aspiranten zich inschrijven. Vanaf 10.00 tot uiterlijk 10.45 uur afhalen inschrijfvolgnummer in de kantine.

Zie voor verdere informatie en laatste wijzigingen in de vitrines en aanplakbiljetten.
Hier vind u ook de toelichting bij de agenda. Of kijk in de Googleagenda op de website.

Opmerkingen
  • Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl.

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2015 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren