Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 31 Januari 2013

Van de voorzitter

Ik wens u allen namens het bestuur van Tuinpark Ons Buiten een goed en vooral gezond 2013 toe. Nog lang niet alle tuinders hebben zicht aangemeld voor de nieuwsbrief. Toch leek het ons goed om de eerste nieuwsbrief uit te zenden. Bij langere artikelen zult u merken dat slechts een deel van de informatie in de nieuwsbrief staat, de rest kunt u dan lezen op de website.
 
Jan Pot

Nieuwjaarstoespraak 2013 

In de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Jan Pot stond hij stil bij het 90 jarig jubileum wat in 2012 uitbundig is gevierd. De jubileumweek was een groot succes met op de eerste avond een huwelijk van het tuinstel Timonja en Robin.
Uiteraard werden de Leden van Verdienste, Mary, Piet en Paul, genoemd. Het aantal overdrachten, inschrijving aspiranten, de nieuwe naambordjes in de lanen en de bijenkasten kwamen aanbod.
In 2013 zal de projectgroep Elektra alle vragen rond elektra op Ons Buiten inventariseren en er zal een herkeuring voor het behoud van het Lieveheersbeestje zijn.
Lees de gehele toespraak

Jongens in de veertiger jaren

 
Alle vakanties en weekeinden brachten we op Ons Buiten door. Op school was ik de enige in de klas die zo lang buiten de stad verkeerde. De vriendjes op de kade waar we woonden dachten dat ik een ‘kamerolifantje’ was en altijd binnen zat te lezen. We hadden op Ons Buiten de vrijheid, we speelden eindeloos buiten met vriendjes.  Lees verder

In memoriam Hennie Felthuis

Op 26 januari 2013 is Hennie Felthuis overleden. Zij is 65 jaar geworden.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe de komende tijd.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben, zaterdag 2 februari om 12.00 uur in de aula van crematorium Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam-Osdorp.

In memoriam Anne ten Broek

Wij ontvingen het droevige bericht, dat op 2 december 2012 op 74-jarige leeftijd geheel onverwacht is overleden Anne ten Broek.
Wij wensen haar kinderen veel sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken.
 
Herinner mij zoals ik was,
maar niet in sombere dagen
Herinner mij in de zon,
Zoals ik was toen ik alles nog wist en kon.

In memoriam Nico de Boer

Op 31 december 2012 is overleden in de leeftijd van 82 jaar Nico de Boer. Wij wensen Ans, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe de komende tijd.
 

Verslag van een jaar lang bridgen door tuinders in 2012.

 
Nu de basisregels van het bridgen bekend zijn bij zo'n 20 tuinders zijn we dit jaar gestart met een uitspeelcursus. Deze cursus is nieuw ontwikkeld en als eerste uitgetest op de bridgende tuinders van Ons Buiten. Elke les kwam er slechts één detail van het uitspelen aan de orde, waardoor iedereen met frisse moed een nieuw spel uit kon spelen. Wat denkt u van een kaarthand afgebeeld op een A-viertje en dan steeds interactief vragen beantwoorden. De cursisten vonden het in ieder geval in het begin eng maar het wende snel. Het bleek erg waardevol om steeds een detail rustig door te kunnen nemen. Bridgen zonder fouten is helaas onmogelijk maar een beetje extra aandacht zorgt wel voor veel meer speelplezier.

Lees hier verder voor het complete verslag.

Hartelijk dank,

Wij willen het bestuur en Marianne Haafkens bedanken voor de mooie boeketten bloemen die wij hebben ontvangen bij het ziek zijn van Ans, en bij ons 50 jarig huwelijksfeest.
 
Vriendelijke groeten.
Theo en Ans Blekendaal.
Ik wil het Bestuur van Ons Buiten heel hartelijk danken voor de mooie bloemen die Marianne mij kwam brengen. Het is namelijk zo, dat ik door verdrietige en zorgelijke omstandigheden in een depressie belande. (ik had ook niet gedacht dat,dat mij zou overkomen), maar
gelukkig gaat het weer een stuk beter met mij en hoop dat ik volgende zomer weer op de tuin kan zijn. Ook dank aan de mensen die mijn gras en heg onder houden! Marianne gaf mij de groeten van al mijn buren, mag ik langs deze weg de hartelijke groeten terug doen? 
 
Elly Antonisse  Vroegop.

Copyright © 2013 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren