Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 18 augustus 2014

Van de voorzitter

De belangrijkste gebeurtenis van de afgelopen maand was de hevige regen die op maandag 28 juli viel en op Ons Buiten veel tuinders schade heeft toegebracht. Voor zover bekend is het voor de eerste keer dat wij bij Ons Buiten op deze wijze last hebben van wateroverlast. De regen heeft ook elders in Amsterdam tot veel problemen geleid. Dat zoveel huisje schade hebben opgelopen komt ongetwijfeld door een samenloop van omstandigheden. Helaas heeft onze collectieve Brand-, storm en glasbreukverzekering een uitsluitingsclausule voor waterschade. Om goed inzicht te krijgen in de omvang van de schade is het belangrijk dat alle tuinders die wateroverlast hebben gehad dit melden bij het bestuur. Zie de informatie in deze nieuwsbrief. Het bestuur wenst alle getroffen tuinders veel sterkte bij het herstellen van de schade.
 
Jan Pot

Van het secretariaat

Denkt u er aan dat u in de 2e helft van augustus de waterstand opneemt en tijdig doorgeeft aan de penningmeester. Dit kan gemakkelijk met e-mail water@ons-buiten.nl of vult u het waterbriefje in en doe dat voor 1 september 2014 in de bestuursbus.

Tuinoverdracht

De volgende tuinen zijn sinds de vorige opgave in 2014 overgedragen.  In 2014 is tot nu toe 6 tuinen toegewezen aan aspiranten.

Wij wensen de vertrekkende leden het allerbeste toe en hopen dat ze goede herinneringen zullen bewaren aan tuinpark Ons Buiten. De nieuwkomers wensen wij veel tuingenot toe. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen op ons mooie tuinpark. Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak.
Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl.
 

Inschrijving aspiranten

Op zaterdag 2 augustus 2014 hebben 18 aspiranten zich ingeschreven op tuinpark Ons Buiten. De laatste keer dat belangstellende zich kunnen inschrijven bij tuinpark Ons Buiten is zaterdag 6 september. Alleen als aspirant van Ons Buiten kunt u inschrijven op een beschikbare tuin.
Zie het overzicht inschrijving aspirant huurders 2014.
Het totaal aantal nieuwe aspiranten in 2014 is 56.

Wateroverlast

Ook Ons Buiten is afgelopen maandag 28 juli 2014 niet ontkomen aan wateroverlast. Er viel zoveel regen dat het water in verschillende sloten zover was gestegen dat sommige tuinen onderliepen en het water ook in verschillende huisjes is gelopen. Voor de getroffen tuinders uiteraard heel erg. Wij wensen alle getroffen tuinders heel veel sterkte.
 
Onze verzekeraar, de AON, geeft aan dat de waterschade niet door onze verzekering wordt gedekt. Dit is bevestigd in een overleg met de Bond van Volkstuinders.

Om goed inzicht te krijgen hoeveel tuinen waterschade hebben en in welke mate, verzoekt het bestuur getroffen tuinders een schadeformulier in te dienen op de gebruikelijke wijze. U kunt deze in de bestuursbus doen of zenden aan Reno Vegting verzekeringen@ons-buiten.nl. Het schadeformulier kunt u ophalen in de kantine of downloaden van onze website. Daar vindt u ook de toelichting.

Het bestuur gaat de wateroverlast uiteraard nog bespreken en zal u hierover informeren.

Namens het bestuur van Tuinpark Ons Buiten,
 
Ella Moens
secretaris

Agenda

Zie voor het overzicht van het gehele jaar de jaaragenda algemeen 2014
Hier vind u ook de toelichting bij de agenda. Of kijk in de Googleagenda op de website.

 

Bekijk hier de agenda voor deze zomer.Opmerkingen
  • Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl.
 
Toelichting
1.Indien er overdrachten zijn en uitsluitend op uitnodiging.
2.Inschrijving aspiranten (toekomstige leden)
Aspiranten kunnen zich op de 1e zaterdag van de maanden april t/m september inschrijven. Vanaf 10.00 tot uiterlijk 10.45 uur kunt u een inschrijfvolgnummer afhalen in de kantine. Om exact 11.00 uur starten we in de zaal met het verstrekken van informatie aan de aspiranten. De deur van de zaal sluit om 11.00 uur, u dient dus tijdig aanwezig te zijn. Alleen met een inschrijfvolgnummer kunt u zich definitief inschrijven als aspirant van tuinpark Ons Buiten. De inschrijfkosten bedragen € 17,50 en dienen contant te worden voldaan. Er is geen pinbetaling mogelijk.
NB: Het uitgangspunt is dat u al ingeschreven bent bij de Bond van Volkstuinders voordat u zich laat inschrijven op Ons Buiten. Zie voor informatie de website www.bondvanvolkstuinders.nl bij inschrijving.
Het geven van de toelichting met de beantwoording van uw vragen en aansluitend inschrijven duurt meestal minimaal 1 uur. Uiteraard afhankelijk van het aantal geïnteres­seerden.

Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak.
Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl.
 

Over Crea-avonden en hulp voor 70 plussers

Op 11 augustus was het weer de laatste Crea zondag van dit seizoen. Veel dames hebben aan alle items deelgenomen. Maar 11 en 12 augustus was het weer de jaarlijkse mozaïek avond. Daar heb ik ook aan mee gedaan. Ik had een vogelhuisje en heb dat met steentjes beplakt. Het is erg mooi geworden al zeg ik het zelf. Het waren  bijzonder gezellige avonden en ik wil hierbij dan ook  de dames van de Crea  namens alle deelnemers bedanken dat ze alles weer zo mooi voor elkaar hadden. Met name de tegels in prachtige kleuren. Chapeau hoor!

Dan hebben Rob en ik de leeftijd bereikt dat het tuinieren wat moeizamer wordt. Daarom heb ik René Blaauw die de coördinatie doet van hulp voor 70 plussers gevraagd of wij ook wat hulp konden krijgen. En ja hoor op zaterdagmorgen twee weken geleden kwamen we iets later die ochtend op de tuin, en zagen dat het gras mooi gemaaid was (wij hadden een woelrat op visite gehad die ons gazon vreselijk had toegetakeld) en de heg was gesnoeid maar ook het onkruid er onder was weg geschoffeld. Heerlijk was dat, en dank voor de werkers!

Ali Hafkamp
Bekijk ook eens de foto's van het Kindervissen, de fietstocht, Cafe Bolle Mart, Zeskamp, Quiz avond .... en nog veel meer

Tuinkunst 2014

Voor wie dit nog niet heeft gedaan! 
Gaarne de beschilderde vlinders ophalen in de bestuurskamer. 
Worden deze na 1 augustus 2014 niet opgehaald, dan worden deze volgend jaar verkocht en gaat de opbrengst naar de TUIN! 
 
Werkgroep TuinKunst

Excursieprogramma Vereniging “De Oeverlanden Blijven!”


Zondag 24 augustus 11.00-12.30 uur Waterdieren
Deze dag kunt u kennismaken met de geheimzinnige onderwaterwereld onder leiding van Kees Wabeke en JanKees van Dijk. Met schepnet gaan we op zoek naar waterdieren en insecten, die daarna in 'De Waterkant' onder de microscoop worden bekeken. Niet alleen interessant voor kinderen.

Vrijdag 29 augustus 20.00 - 23.00 uur Nachtvlinders
Nachtvlinders vliegen vooral ’s nachts en zijn vaak minder opvallend gekleurd. 
Hoe je echt zeker kan weten dat je met een nachtvlinder hebt te maken gaat Trees Kaizer uit de doeken doen. 
Met behulp van een wit laken gaan wij op zoek. 
In 'De Waterkant' gaan wij de vlinders bekijken waarna wij ze weer vrijlaten.

De excursies vertrekken vanaf het NME-centrum ‘De Waterkant’ op het depot van de Oeverlanden, aan het begin van het Anton Schleperspad. 
Voor leden en kinderen is de deelname gratis, niet-leden betalen €1,50 per persoon. Tevoren opgeven is niet nodig. 

Voor nadere informatie over de excursies kunt u contact opnemen met JanKees van Dijk, 0206171915. 
Raadpleeg voor meer informatie ook onze website www.oeverlanden.nl
 

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2014 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren