Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 4 oktober 2013

Van de voorzitter

Met ruim 30 andere tuinders volg ik de cursus Natuurlijk tuinieren die op 3 dinsdagavonden op Ons Buiten wordt gehouden. Het is bijzonder boeiend om naar Roos Broersen te luisteren. Ze vertelt enthousiast hoe we onze tuin nog mooier kunnen maken met volop aandacht voor alles wat leeft, groeit en bloeit. Ik weet nu al dat ik het jammer vind wanneer de lessen zijn afgelopen. Uiteraard gaan we de tips in onze eigen tuin gebruiken. Ook voor het algemeen groen kunnen we het natuurlijk tuinieren nog verder verruimen.
Met dit mooie najaarsweer is het een genot om lekker in de tuin te blijven werken. Denkt u er bij het winterklaar maken van de tuin er vooral aan dat u niet te veel doet. Van oudsher werden in het najaar alle uitgebloeide planten stengels afgeknipt en verwijderd, om de tuin er netjes uit te laten zien voor de winter. Tegenwoordig is het advies juist om zo veel mogelijk uitgebloeid materiaal op de tuin te laten staan, zodat beestjes hierin kunnen overwinteren en vogels het zaad eruit kunnen halen.
De beste manier om het natuurlijk proces in de tuin te bevorderen is de beplanting op een natuurlijke wijze te laten afsterven en de winter in te laten gaan.
Laat zoveel mogelijk afgevallen blad liggen in de border. Ook de afgestorven delen van vaste planten niet verwijderen. De uitgebloeide bloemstengels zijn vaak nog heel decoratief in de winterperiode. Bovendien overwinteren veel nuttige insecten in de holle stengels.
Regenwormen nemen grote hoeveelheden blad mee de grond in en dragen op deze manier bij aan verbetering van de bodemstructuur. Bovendien zorgt het bladerdek voor een goede isolatielaag. Vorstgevoelige planten zullen hierdoor minder wortelschade oplopen.
In het voorjaar kun je de achtergebleven blad- en plantenresten licht doorwerken in de toplaag zodat ze verder kunnen verteren. Het microleven in de bodem kan zich dan goed ontwikkelen en zorgen voor een verdere omzetting in voor de plant opneembare voedingselementen.
Kortom snel de ervaringen van de cursus Natuurlijk tuinieren in de praktijk brengen.

Jan Pot

Vriendjes en buren op de tuin

Had ik vriendjes op de tuin? Ja zeker, maar die ben ik in de loop der tijd allemaal kwijtgeraakt en zij mij. Slootjespringen, fikkiestoken, hutten en vlotten bouwen doe je niet in je eentje. Wie durfde die brede sloot over te springen en wie kreeg op z’n kop als hij bemodderd thuis kwam? Van tijd tot tijd hadden we ruzie, we gooien met onze klompen naar elkaar en als je onder kwam te liggen moest je hard ‘genade’ roepen. 
Lees verder

Van het secretariaat

Wist u dat en denkt u er aan dat:

  • Denkt u aan het baggeren in oktober en levert u het baggerbriefje voor 1 november in. U kunt per mail baggeren@ons-buiten.nl doorgeven dat u gebaggerd heeft.
  • De proef voor openstelling van tuinpark Ons Buiten in oktober, tot aan de wintertijd, wordt gecontinueerd. Dit betekent concreet dat de hoofdingang t/m zaterdag 26 oktober 2013 geopend blijft. De 1e ingang en het bruggetje sluiten wel per 1 oktober.
  • Heeft u iets te melden voor de nieuwsbrief zend het op aan nieuwsbrief@ons-buiten.nl.

Inschrijving aspiranten

Op zaterdag 7 september 2013 hebben 21 aspiranten zich ingeschreven op tuinpark Ons Buiten. Dit was de laatste mogelijkheid in 2013. De eerstvolgende mogelijkheid is de eerste zaterdag van april 2014. van de maand. Alleen als aspirant van Ons Buiten kunt u inschrijven op een beschikbare tuin. 
Zie het overzicht inschrijving aspirant huurders 2013.
Het totaal aantal nieuwe aspiranten in 2013 is 73.

Tuinoverdracht

De volgende tuinen zijn sinds de vorige opgave in 2013 overgedragen.

Tuin Datum Van Aan Rangnummer In-
schrij-

vingen
1 05-10-13  Dhr. E. Dias  Dhr. H. de Vries  200706006  2
33 05-10-13  Mevr. M. Lahnstein  Mevr. K.C.M.E.  Wannet  201006027  11
194 05-10-13  Mevr. W. Ottens-Sjollema  Mevr. F.A v.d. Broek  200510001  10
304 14-09-13  Dhr. R. Blank  Dhr. M.  Argam  200907002  14
363 14-09-13  Mevr. A.A. Sollard  Mevr. P.S.  Udo  201304001  3
391 05-10-13  Mevr. P. van Gestel  Dhr. G.H.M.  Luijs  201107006  8
429 14-09-13  Mevr. S.C.R. Alberts  Mevr. M.  Galavazi-van Rijn  201006018  5

In 2013 zijn tot nu toe 18 tuinen toegewezen aan aspiranten. Het aantal inschrijvingen bedroeg 146.


Aantal jaren ingeschreven - 2013

 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Totaal 
 3   1 4 5   1 1  2        1     18

U kunt alleen in aanmerking komen voor een tuin als u als aspirant bij tuinpark Ons Buiten bent ingeschreven.
Zie voor de inschrijvingen het overzicht Overdracht tuinen 2013.
Wij wensen de vertrekkende leden het allerbeste toe en hopen dat ze goede herinneringen zullen bewaren aan tuinpark Ons Buiten. De nieuwkomers wensen wij veel tuingenot toe. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen op ons mooie tuinpark.

Bedankt

Een handdruk, even een arm om je heen. Een kaart, brief, bloemen, uw aanwezigheid bij de crematieplechtigheid. Het was ons een troost in deze moeilijke tijd. De vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van Hans Kuijper hebben ons diep geroerd en doen beseffen dat hij, niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend. Daarvoor onze grote dank uit aller naam,

Joke Kuijper – van Beest

Bedankt

Hierbij willen wij alle tuinders bedanken voor de belangstelling, telefoontjes, kaarten, sms-jes enz. die we mochten ontvangen tijdens het verblijf in het ziekenhuis van mijn vriend. Hartverwarmend deze saamhorigheid op ons tuincomplex.
 
Lieve groeten,
Loes Hacken-de Winter en Goof Schönberg
Cornelialaan 297

Sluiting Onze Bieb,

Zaterdag 21 september

Het was weer een gezellig seizoen. Jammer dat de boekenmarkt zo verregend was, maar het voordeel was dat niemand onder de tent uit wilde en daardoor zijn er meer boeken verkocht.
Nu is de sluitingsdatum vastgesteld. Wilt u op tijd de boeken terug brengen zodat we alles weer kunnen opbergen voor volgend jaar? Alvast bedankt!
 
TE KOOP
We hebben de complete serie (12 delen) â€˜Nederland in oorlogstijd’ van Lou de Jong.
Heeft u interesse? Kom naar de bieb of bel tel 6853395 of 0650422531 T.E.A.B.

Tuinvraag & Antwoord

Heeft u vragen op het gebied van planten, bomen, struiken en of over dieren die bij ons op het tuinpark voorkomen, kunt u die stellen aan Tuinvraag & Antwoord, met vermelding van uw naam, tuin en telefoonnummer. Probeer zo goed mogelijk uit te leggen wat de problemen zijn. Gerard Schuitemaker zal indien mogelijk, op uw vragen een antwoord geven.
U kunt uw vraag deponeren in de bestuursbus aan het verenigingsgebouw t.a.v. de redactie van Ons Buiten Kontakt of mailen naar redactie@ons-buiten.nl eventueel met foto.

Vraag 1:

Dit jaar heb ik veel last gehad van slakken. Zij hebben onder meer alle heleniums en alle eupatoriums tot de grond toe ‘afgegraasd’. Dit zijn vaste planten. Zijn ze nu voorgoed uit mijn tuin verdwenen of komen ze in het voorjaar weer op?

Vraag 2:

Aan onze slootkant op het zuiden staat een bergenia die nooit bloeit. Een paar tuinen verderop staat, ook aan de slootkant op het zuiden, jaarlijks de bergenia te bloeien. Wat is hier aan de hand?

Vriendelijke groeten,
Dorothé Appelmelk – Rothbarth, Westsingel 402

Oproep van Sint Nicolaas

Beste papa’s, mama’s , opa’s en oma’s van Ons Buiten,

Op 24 november vier ik mijn verjaardag op Ons Buiten. Het belooft weer een spannend spektakel te worden.
De inpakpieten zijn al druk bezig met de voorbereiding, en bovendien heel nieuwsgierig hoeveel kinderen er dit jaar zullen komen.
 
Geef uw kind, kinderen en kleinkinderen op voor donderdag 31 oktober.
Let op, alle kinderen  van de tuin zijn welkom, voor alle kinderen bakken we pepernoten en nemen we chocoladeletters mee, maar de inpakpieten leggen alleen pakjes in de boot voor kinderen van 1 tot en met 10 jaar.
 
Waar: Ons Buiten
Wanneer: Zondag 24 november
Aanvang : 13.00 stipt
Zaal gaat open om 12.45 uur.

Vul hier het Inschrijfformulier in!

Foto: Chantal Ruygrok

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Copyright © 2013 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren