Copy
06/20/2020
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 

BESTE TUINDERSTwee avonden heeft het bestuur tuinders bijgepraat over de conceptvolkstuinennota die de gemeente heeft vrijgegeven. In die nota staan nogal wat punten waarop het bestuur in een zogenaamde zienswijze zal reageren. Omdat alle tuinders ook een zienswijze kunnen schrijven, heeft het bestuur een 'standaardzienswijze' gemaakt, die u kunt opsturen naar de gemeente. Zienswijzen moeten vóór 25 juni a.s.  bij de gemeente binnen zijn. 

U kunt deze zienswijze per post (uiterlijk maandag 22 juni op de bus doen) versturen naar:

Gemeente Amsterdam
Directeur Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT AMSTERDAM

of

U kunt deze zienswijze per mail versturen (uiterlijk dinsdag 23 juni):

ga naar de volgende website (u komt daar ook als u via google conceptnota Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid intypt):
 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/groen-amsterdam-2050/uitvoeringsstrategie-volkstuinenbeleid/

Ga met uw cursor naar beneden naar het blauwe vakje:

U kunt een zienswijze digitaal indienen

Klik hierop, dan vindt u een mailformulier waarin u uw persoonlijke gegevens invult. De tekst van de zienswijze (gekopieerd) kunt u plakken bij: “uw mening” (ook lange teksten passen hierin.)

Met vriendelijke groet,

Hanneke Weber/voorzitter

BIJDRAGE LEVEREN


Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief. Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres.
Besloten Facebook groep Ons Buiten
Website Ons Buiten
Email
Copyright © 2020 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.


Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst.

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.