Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 19 mei  2017

Van de interim-voorzitter


De afgelopen Algemene Ledenvergadering is druk bezocht en werd gekenmerkt door het vertrek van Jan Pot. Na ruim 18 jaar heeft hij de voorzittershamer doorgegeven aan de nieuwe voorzitter. Jan heeft heel veel goeds gedaan voor tuinpark Ons Buiten. Vorig jaar nog heeft hij bij de gemeente een vurig pleidooi gehouden voor het behoud van Amsterdams tuinparken in het algemeen en voor Ons Buiten in het bijzonder. Dit heeft ertoe geleid dat Ons Buiten voorlopig niet bebouwd zal worden en we nog vele jaren, samen met Amsterdammers en bezoekers, kunnen genieten van ons prachtige tuinpark. Ook op vele ander punten heeft Jan zijn stempel gedrukt op het reilen en zeilen van Ons Buiten. We zijn Jan zeer erkentelijk voor zijn tomeloze inzet voor Ons Buiten. 

Het zal in het begin nog niet meevallen om alle taken en werkzaamheden die hij zichzelf had toebedeeld bij anderen onder te brengen. Saskia Boerma heeft Jan toegesproken en hem de prachtige oorkonde die toekomt aan een lid van verdienste uitgereikt. Tevens ontving hij bloemen en een mooi beeld als blijk van onze erkentelijkheid. Daarna volgde een denderend applaus en een staande ovatie.

Oorkondes voor leden van verdienste zijn ook uitgereikt aan Henny Kamsteeg die vele jaren in onze bibliotheek werkte en in 2015 afscheid nam van Ons Buiten, aan voormalig secretaris Ella Moens en aan voormalig penningmeester Roel Wessels. Leden van verdienste hebben zich bovenmatig goed en langdurig ingezet voor Ons Buiten. In het geval van Ella en Roel ook nadat ze al waren afgetreden uit het bestuur. Ze ontvingen bloemen en een beeldje als blijk van onze erkentelijkheid en een daverend applaus. Nogmaals allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet.

In de laatste vergadering is door scheidend voorzitter Jan Pot meegedeeld dat de nieuwe voorzitter in het najaar door de leden zal worden gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Tot op heden hebben zich drie kandidaten gemeld; Hanneke Weber, Hans Krijger en Ruud van Buren. Overige kandidaten kunnen zich nog tot en met 31 mei 2017 aanmelden bij het bestuur. Hans Krijger en Ruud van Buren hebben zich ook gemeld voor een functie binnen het huidige bestuur. Daarmee is het bestuur van Ons Buiten weer op volle sterkte met Saskia Boerma, Hanneke Weber, Henk van der Raaij, Hans Krijger, Ruud van Buren en Erik Hooijberg. Daarnaast hebben zich nieuwe tuinleden gemeld voor de kascommissie te weten Jannie Dillen en Ton Groeneveld.

Door de tuinleden is akkoord gegaan met de benoeming van Erik Hooijberg als interim-voorzitter. Hij zal, in nauwe samenwerking met de overige bestuursleden, lopende zaken behartigen en een eerste aanzet gaan geven aan vergroting van de toegankelijkheid van Ons Buiten voor alle Amsterdammers en andere bezoekers. Daarnaast zal hij ruimte geven aan het democratisch proces om tot verkiezing van een nieuwe voorzitter te komen.

Op 26 mei 2017 zal Ons Buiten worden bezocht door Kees Beaart van het AVVN. Hij komt ons tuinpark bezichtigen en keuren in het kader van het KEURMERK Natuurlijk Tuinieren.

Op 11 juni 2017 zal op Ons Buiten weer de TUINKUNSTDAG worden gehouden. Die dag is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor uw familie, vrienden, kennissen, collega’s en anderen. Flyers en posters zijn in de kantine verkrijgbaar. Hoort zegt het voort.

Met vriendelijke groeten,
Erik Hooijberg (interim-voorzitter Ons Buiten).

Van het secretariaat


Stukkies

Tuinders die een ‘stukkie’ hebben, onderhouden dat in plaats van tien keer per jaar tuinbeurten te doen. Dat betekent dat degenen die een stukkie hebben dat ook vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar moeten onderhouden. Het gras moet vanaf april tot november wekelijks gemaaid worden, de grasrand moet afgestoken zijn en het halve pad moet onkruidvrij gehouden worden. 


Honden op Ons Buiten

Op de ALV stelde iemand aan de orde dat er tuinders zijn die hun hond los laten lopen. Vanzelfsprekend is dit niet toegestaan. Alleen aangelijnd mogen honden op de paden lopen en hun baasjes moeten de hondenpoep opruimen. Er zijn nu borden besteld die bij de drie ingangen komen te hangen. Dan is ondubbelzinnig duidelijk wat de regels zijn.


Herkeuring – natuurlijk tuinieren

Op vrijdag 26 mei komt een inspecteur van de AVVN naar Ons Buiten voor de vierjaarlijkse herkeuring Natuurlijk Tuinieren. Wij hebben de hoogst haalbare kwalificatie, die wordt verbeeld met vier stippen op een lieveheersbeestje. Vanzelfsprekend hopen we dat we die houden en daar doen we met z’n allen ook flink ons best voor. In de afgelopen vier jaar is de verfraaiingscommissie samen met de 60+-ploeg en de tuinders die op zaterdag werkbeurten doen hard bezig geweest om nog meer verbeteringen aan te brengen. Onder andere langs de Zuidsingel zijn stukken beschoeiing weggehaald ten behoeve van zogenaamde verlandingsoevers, waardoor onder andere salamanders, maar ook jonge eenden makkelijker van het land het water in kunnen en omgekeerd. In de wandeltuin zijn grotere insectenhotels geplaatst en er is daar een speciaal perk met besdragende struiken ingericht waar vogels op af zullen komen. De poel achterin de wandeltuin heeft ook een glooiiender helling gekregen. In de komende weken zullen de bloembakken gevuld worden en twee Ons Buitendames maken achter de computer een boekje dat als klein aandenken aan het bezoek aan de inspecteur kan worden meegegeven. Daarover zullen we in de volgende nieuwsbrief meer vertellen.
 

Verkiezing mooiste volkstuinpark

De Bond van Volkstuinders gaat een oude traditie in ere herstellen: de verkiezing van mooiste tuinpark. In de maanden mei en juni komen afgevaardigden van de Bond de tuinparken bezoeken. Op welke dag zij komen, wordt van tevoren niet aangekondigd. Natuurlijk wil Ons Buiten winnen, dus hebben we iedereen nodig om ervoor te zorgen dat ons park  er picobello uitziet. Dat betekent vooral dat wij aan alle tuinders vragen om zakken met tuinafval en andere dingen die voor de vuilnis bestemd zijn af te voeren of in elk geval uit het zicht te halen.
 

Agenda

 
Donderdag 25 mei  
 
Hemelvaartsdag
 
Vrijdag 26 mei
 
Herkeuring Natuurlijk Tuinieren
 
Zaterdag 3 t/m
maandag 5 juni
 
Kinderpinksterkamp
 
Dinsdag 6 juni
 
Bestuursvergadering
 
Zondag 11 juni
 
Tuinkunst
 

Voor u gelezen


4 juni – Voorjaarsmarkt op de Groote Braak

Op zondag 4 juni wordt op volkstuinpark de Groote Braak een voorjaarsmarkt gehouden met speciale aandacht voor natuurlijk tuinieren. Tuinders van de Groote Braak zullen daar ook spulletjes verkopen.  De Groote Braak ligt in Nieuw-west, adres: Daveren 25, 1046 AP Amsterdam.


8 juni – Lezing kwaliteit van slootwater

Op donderdag 8 juni  geeft  Bart Specken, waterecoloog bij Waternet, op tuinpark Sloterdijkermeer een lezing over de kwaliteit van  slootwater.  Ontvangst vanaf 19.30 uur. Adres:  Sloterdijkerweg 20 1014 CB Amsterdam.


10 en 11 juni – Kunstroute en open dag op Amstelglorie

Ook dit jaar wordt er weer een kunstroute georganiseerd door kunstenaars van volkstuinpark Amstelglorie (van amateur tot prof). Deelnemers tonen hun werk in hun eigen tuinhuis en van allen hangt één werk op de tentoonstelling in het clubhuis, waar ook de opening plaats zal vinden. De data zijn : zaterdag 10 en zondag 11 juni. Zondag 11 juni is tevens de Open Dag van Amstelglorie. Adres: Jan Vroegopsingel 7, 1096 CN Amsterdam.


Artikel in de Telegraaf

Donderdag 11 mei stond er In de Telegraaf een artikel over o.a. tuinparken Amstelglorie en Ons Buiten. U kunt het artikel hier lezen in pdf vorm.

TuinKunst 11 juni 2017: Het Groene Erfgoed 

Open tuinen dag op volkstuinpark Ons Buiten 

Op zondag 11 juni zijn alle tuin-, natuur- en kunstliefhebbers van jong tot oud weer van harte welkom op TuinKunst, de open tuinen dag van volkstuinpark Ons Buiten. TuinKunst is bedoeld om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de prachtige tuinen en de Amsterdamse natuur op volkstuinpark Ons Buiten. Dit jaar staat de open tuinen dag in het teken van het groene erfgoed.

Met de open tuinen dag wil volkstuinpark Ons Buiten zoveel mogelijk mensen laten genieten van de groene longen van de stad. Er is van 11.00-16.00 veel te zien en te beleven! U kunt uitgebreid rondsnuffelen op een grote kunstmarkt met meer dan 40 kramen, er is live muziek van onder andere de band Outside en de feestband Giddy Limit, en natuurlijk is er een zonnig terras met lekkere hapjes en drankjes. Ook kunt u een wandeling of puzzeltocht maken over het tuinpark, dit vinden kinderen ook altijd erg leuk.Tevens staat er deze keer in de vlindertuin van het park een tent waar mooie verhalen worden voorgelezen door Marieke Henny.

Op de kunstmarkt staan professionele en amateurkunstenaars, met schilderijen, foto’s, beelden, sieraden, knipselkunst, handwerken en andere creatieve uitingen. Er zijn tevens demonstraties van diverse technieken.

Ook zijn er tuinplantjes, honing en olijfolie te verkrijgen. 

Komt u met uw kinderen of kleinkinderen? Er is een fijne speeltuin en een speciale kinderknutsel stand waar kinderen onder deskundige begeleiding hun eigen kunstwerk kunnen maken .Kinderen vanaf 7 jaar kunnen deelnemen aan een workshop vogelhuisje timmeren. Dit jaar rijdt er ook een minitreintje over het tuinpark.

Op de dag zelf kunnen wij altijd wel wat extra hulp gebruiken met hand en span diensten. Meldt u zich hiervoor aan bij Ruud van Buren.

Kijk regelmatig op onze openbare Facebook pagina “TuinKunst 2017 Het Groene Erfgoed” voor leuke foto’s en berichten.
Wij hopen u allen namens het TuinKunst team te zien op Zondag11 juni a.s vanaf 11.00 uur.

Tot dan, groetjes Ellis

Hallo tuinders,


Een aantal weken geleden heeft de creatieve bedenker van het tuinkunst team Ernst Karstens een ontzettend leuk idee bedacht voor het tuinkunst project op het veld zondag11 juni namelijk: een "Knuffelbos".

Op de foto een maquette om een kleine impressie te krijgen van dit project. Deze is ook te zien in de kantine. Een constructie van oud sloophout in de vorm van bomen. In deze bomen kunnen kinderen een oude(nieuwe) knuffel hangen. Aan het eind van TuinKunst dag mogen de kinderen er ook weer een knuffel uithalen en meenemen. Natuurlijk is het heel makkelijk om de bouwploeg dit bos in elkaar te laten timmeren maar het is juist de bedoeling dat vaders,moeders, opa's en oma's samen met kinderen hier dagen vooraf aan gaan werken. Dit zorgt ook voor saamhorigheid op het tuinpark. Ik vindt dat er ook een mooie boodschap in dit Knuffelbos project zit: "Je geeft een knuffel maar je krijgt ook weer een knuffel terug”.
 

*Namens Ernst deze oproep:

  • Tot zaterdag 3 juni.Inzamelen goed bruikbaar sloophout, ook lange planken bij een aangegeven plek op de werf.

  • Tot zaterdag 10 juni.Inzamelen van knuffels in een plastic zak,deze kunt u brengen of neerzetten op het pad aan Johanna laan 39.

  • Zaterdag 3 juni om 9.30 wordt dit project gestart en kunt u zich aanmelden bij de werf.Wel handig om jullie eigen gereedschap mee te brengen.

Het bouwen van het knuffelbos zal beginnen om 10.00 uur op het veld.

Aldus Ernst, indien er niet genoeg aanmeldingen zijn en pappa’s, mamma’s, opa’s, oma's kinderen/kleinkinderen niet op komen dagen gaat dit project niet door!!!!

Dat zou toch heel jammer zijn want als het Knuffelbos eenmaal staat met al die kleurrijke lieve knuffels van en voor de kinderen zal het zeker op zondag 11 juni zijn vruchten afwerpen. Kortom een project om trots op te zijn.
                                     
Ernst zal dit project begeleiden,
Johanna laan 39, tel: 06-53613136

Groetjes Ellis.

 

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2017 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren