Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 31 oktober  2014

Van de voorzitter

Voor de tuin is het winterseizoen aangebroken het hek gaat dus om 17.00 uur. Denkt u er dus aan om de tuin tijdig te verlaten zodat u niet voor een afgesloten hek komt.
U heeft ongetwijfeld gebaggerd en het baggerbriefje ingeleverd of dit per e-mail baggeren@ons-buiten.nl doorgegeven. Uiteraard kunt u ook in de winter heerlijk overdag van uw tuin genieten en er in werken. Er zijn dit jaar verschillende tuinen overgegaan waarvan de opstallen slecht waren. De nieuwe tuinders zijn volop in hun tuin bezig en bouwen of verbouwen hun tuinhuis. De wintermaanden zijn daar bij bijzonder geschikt voor.

U heeft de nieuwe Ons Buiten Klossie waarschijnlijk net ontvangen. Deze keer o.a. aandacht voor de buren en informatie voor de Algemene ledenvergadering van 13 december. Wij hopen dat u ook komt om zeker mee te praten over de agendapunten 8 en 9. Uw mening is voor het bestuur belangrijk en wat u er als tuinder van vindt is de basis voor het vormen van beleid.
 
Jan Pot

Van het secretariaat

  • De uitnodiging, agenda en informatie voor de Algemene ledenvergadering van 13 december 2014 staat in de Ons Buiten Klossie. Het uitgebreide verslag van de vorige ALV en het machtigingsformulier staat op onze website.
  • De proef voor openstelling van tuinpark Ons Buiten in oktober, tot aan de wintertijd, wordt gecontinueerd. Dit betekent concreet dat de hoofdingang t/m zaterdag 25 oktober 2014 geopend blijft. De 1e ingang en het bruggetje sluiten wel per 1 oktober.
  • Het bestuur heeft van een aantal tuinders een opgave ontvangen over de waterlast op 29 juli 2014. Wij denken dat nog niet alle tuinders een opgave hebben gedaan van wateroverlast daarom opnieuw een oproep. Heeft u schade gehad en heeft u dit nog niet aan ons doorgegeven doet u dat dan alsnog. In willen graag een volledig beeld hebben van de schade zodat wij bij veroverleg met bijvoorbeeld Waternet goed geïnformeerd zijn.
  • Onze imker Oscar Eerland heeft heerlijke biologische bloemen honing gemaakt. De prijs is € 6,00 per pot van 450 gram en 2 stuks voor € 10.00. Te bestellen bij Oscar Eerland imker@ons-buiten.nl of 0625012980.

Tuinoverdracht

De volgende tuinen zijn sinds de vorige opgave in 2014 overgedragen.  In 2014 is tot nu toe 11 tuinen toegewezen aan aspiranten.

Wij wensen de vertrekkende leden het allerbeste toe en hopen dat ze goede herinneringen zullen bewaren aan tuinpark Ons Buiten. De nieuwkomers wensen wij veel tuingenot toe. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen op ons mooie tuinpark. Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak.
Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl.
 

Inschrijving aspiranten

De eerstvolgende keer dat belangstellende zich kunnen inschrijven is op zaterdag 4 april 2015. Alleen als aspirant van Ons Buiten kunt u inschrijven op een beschikbare tuin.

Oproep van Sint Nicolaas

Beste papa’s, mama’s , opa’s en oma’s van Ons Buiten,

Op 30 november vier ik mijn verjaardag op Ons Buiten. Het belooft weer een spannend spektakel te worden.
De inpakpieten zijn al druk bezig met de voorbereiding, en bovendien heel nieuwsgierig hoeveel kinderen er dit jaar zullen komen.
 
Geef uw kind, kinderen en kleinkinderen op voor donderdag 15 november.
Let op, alle kinderen  van de tuin zijn welkom, voor alle kinderen bakken we pepernoten en nemen we chocoladeletters mee, maar de inpakpieten leggen alleen pakjes in de boot voor kinderen van 1 tot en met 10 jaar.
 
Waar: Ons Buiten
Wanneer: Zondag 30 november
Aanvang : 13.00 stipt
Zaal gaat open om 12.45 uur.

Vul hier het Inschrijfformulier in!

(Liever een papieren versie? Download dit excel formulier, vul het in, print het en deponeer het inschrijfformulier in de groene brievenbus aan de kantine.)
Te bestellen bij Oscar Eerland
Imker@ons‐buiten.nl  06-25012980
Prijs: â‚¬ 6  per pot van 450 gram, 2 stuks € 10

Agenda

Maand Dag Activiteit   tijd
31 Okt Vrijdag Laatste dag baggeren en inleveren baggerbriefje    
3 Nov Maandag Vergadering BTC en VFC incl. overleg met leden   19.30
3 Nov Maandag Bestuursvergadering   20.00
30 Nov Zondag Sinterklaasfeest   13.00
1 Dec Maandag Vergadering BTC en VFC incl. overleg met leden   19.30
1 Dec Maandag Bestuursvergadering   20.00
5 Dec Vrijdag Sinterklaas    
13 Dec Zaterdag Algemene leden vergadering ALV   13.00
14 Dec Zondag Kerstklaverjassen   12.00
20 Dec Zaterdag Kerstbloemschikken   12.00
25 Dec Donderdag 1e Kerstdag    
26 Dec Vrijdag 2e Kerstdag    
  2015        
1 Jan Donderdag Nieuwjaarsdag    
4 Jan Zondag Nieuwjaarsreceptie   14.00
Toelichting
1.Indien er overdrachten zijn en uitsluitend op uitnodiging.


Zie voor verdere informatie en laatste wijzigingen in de vitrines en aanplakbiljetten.
Hier vind u ook de toelichting bij de agenda. Of kijk in de Googleagenda op de website.

Opmerkingen
  • Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl.
  • Aspiranten (toekomstige leden) kunnen zich op de 1e zaterdag van de maanden april t/m september inschrijven. De eerstvolgende mogelijkheid is 4 april 2015. Zie voor verdere informatie onze website www.ons-buiten.nl.

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2014 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren