Copy
06/22/2021
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 

VAN DE VOORZITTER


Een beetje verlaat deze maand, maar met een goede reden. Ons gehele netwerk is omgezet naar MS Office. Afgelopen week was de mail buiten gebruik en nu zitten we midden in het proces om alle data van Ons Buiten, en dat is niet gering, over te zetten naar de nieuwe mappen. Dit kan de komende tijd wat vertraging opleveren voor de mensen die werken met de systemen van Ons Buiten. Ik wil dan ook uw begrip en geduld vragen als u iets langer moet wachten dan gewend. Het is een hele klus kan ik u vertellen, zeker niet in de laatste plaats voor de techneut die dit heeft voorbereid en de verdere afhandeling begeleid, Daan…….Super bedankt!! Het zal allemaal nog beter en sneller gaan werken als de glasvezel (eindelijk) wordt aangelegd. Dat verwachten we ergens begin augustus. De volledige vernieuwing van onze ICT is een hele investering maar broodnodig. Immers de wereld om ons heen staat niet stil en de techniek veranderd snel, dus onze apparatuur was inmiddels flink outdated en dat leverde met enige regelmaat een hoop gedoe op.

Jurering ontwerpplannen ecohuisje
Op zondag 27 juni a.s. vindt in de grote zaal van ons verenigingsgebouw de jurering plaats van de ontwerpen voor het te bouwen, nieuwe ecohuisje van Ons Buiten. In verband met corona is het niet mogelijk dat tuinders in groten getale naar de ontwerpen komen kijken. We raden tuinders die toch graag een kijkje willen nemen aan om langs te komen en te vragen of bezoek aan de zaal mogelijk is. Ik ben reuze benieuwd welk ontwerp zal worden uitgekozen door de deskundige jury die bestaat uit leden met verstand van bouwkunde, vormgeving, duurzaamheid en meer.
 
Tot zover deze keer mensen, prettige maand en tot de volgende nieuwsbrief,
Hanneke

VAN HET SECRETARIAAT


Gezocht nieuw lid kascommissie

De kascommissie is op zoek naar een nieuw lid. Een keer per jaar komt de kascommissie bijeen om de boeken te controleren. De financiële administratie van Ons Buiten wordt op basis van de door ons aangeleverde  gegevens uitgevoerd door de professionele medewerkers van de afdeling Financiën van de Bond van Volkstuinders. Wilt u eerst nader geïnformeerd worden: stuur dan een mail naar: penningmeester@ons-buiten.nl. Wie zich meteen wil aanmelden, kan een mail sturen naar: secretariaat@ons-buiten.nl.
 

Gezocht nieuwe medewerkers EHBO-commissie

Ons Buitens EHBO-commissie is op zoek naar nieuwe medewerkers. Leden van de EHBO-commissie zijn op het park bereikbaar als er een calamiteit is. Hun tuinnummers staan op de lijsten die in de mededelingenborden hangen. Voorts zijn er altijd leden van de EHBO-commissie aanwezig bij evenementen van Ons Buiten in het tuinseizoen.
Leden van de EHBO-commissie kunnen gratis meedoen aan een EHBO-cursus, die op 4 zaterdagen gehouden wordt.  Ons Buiten vraagt dan wel dat de leden ten minste vijf jaar lid van de commissie blijven.
 
In de EHBO-cursus komen aan bod: hulp bij stoornissen in bewustzijn en ademhaling; bij stilstand van de bloedsomloop; bij uitwendige wonden en ernstige bloedingen; bij shock- en brandwonden; bij botbreuken, kneuzingen en verstuikingen; bij oogletsel en vergiftigingen én ook bediening van een AED. De cursus wordt afgesloten met een examen.
 

Bomenexcursie op 27 juni die vertrekt vanaf Ons Buiten

Vereniging De Oeverlanden Blijven! organiseert op zondag 27 juni a.s. een bomenexcursie die begint bij het verenigingsgebouw van Ons Buiten. Na een kleine wandeling langs de monumentale bomen op Ons Buiten wordt de excursie voortgezet op de Oeverlanden. Excursieleider is Rinus Hofs, die zijn kennis van bomen en wilde planten op enthousiaste wijze weet over te brengen; we spreken hier uit ervaring!
De excursie begint om 11.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Vanaf 10.30 uur is er voor de deelnemers aan de excursie koffie op het terras bij het verenigingsgebouw.
 

Vuren en houtkachels

Op de alv kwam bij de rondvraag onder andere het probleem met rook van houtkachels en open vuren weer aan de orde. Voor alle duidelijkheid: open vuren, dus ook buitenkachels en vuurkorven zijn op ons tuinpark verboden. In de maanden juli en augustus is het bovendien niet toegestaan om houtkachels in tuinhuisjes te laten branden. Dit is in een alv-besluit.
 

Amsterdammers kunnen visiestuk schrijven op Conceptplan Landschapspark Oeverlanden

Een kleine twee jaar hebben drie bestuursleden van Ons Buiten, met vijf vertegenwoordigers van Vereniging De Oeverlanden Blijven!, kunstenaarsateliers Nieuw en Meer en Jachthaven Onklaar Anker geparticipeerd in de opstelling van plannen voor ontwikkeling van de noordelijke Oeverlanden. Nu ligt er het Concept Ontwikkelstrategie Landschapspark Oeverlanden.
De gemeente heeft al in 2017 besloten dat het gebied – inclusief Ons Buiten – veel beter toegankelijk moet worden voor het groeiende aantal bewoners van Amsterdam. Bij de bewoners en gebruikers uit het gebied bestond vooral de wens om de bijzondere natuur van de Oeverlanden te beschermen en te verstevigen. In gezamenlijke overleggen en verschillende versies van conceptplannen zijn onze wensen zo goed mogelijk verwerkt. Het bestuur van Ons Buiten, dat terugkijkt op een prettige samenwerking met de ambtenaren van de projectgroep,  adviseert zijn leden in te stemmen met het plan dat er nu ligt. Voor Ons Buiten betekent het dat er twee afsluitbare bruggen zijn gepland: een van de Zuidsingel naar het Jaagpadbos en een van de Westsingel naar het laatste stuk van de Riekerweg.
Tot en met 5 juli 2021 kunnen alle Amsterdammers een schriftelijke inspraakreactie indienen. Het concept ligt ter inzage op het secretariaat. Wilt u de Ontwikkelstrategie digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar oeverlanden@amsterdam.nl. Uw eventuele inspraakreactie kunt u sturen naar: oeverlanden@amsterdam.nl of naar: Directie Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.
 

Vacature secretariaat bondsbureau

Per direct is er een tijdelijke vacature op het bureau van de Bond van volkstuinders voor een secretariaatsmedewerk(st)er op het kantoor. Geboden wordt: een contract voor24 uur per week, verspreid over 3-4 werkdagen, salaris conform CAO of zzp-afspraak. Gezocht wordt een praktisch ingestelde medewerk(st)er met ten minste mbo-niveau.
Reacties graag naar: Els de wit, hoofd bondsbureau, beleid@bondvanvolkstuinders.nl of bel naar 020 613 2893.
 


Data

Zondag 20 juni:  11.00 – 14.00 uur
Plantenexcursie Oeverlanden, vertrek NME-gebouw

Zondag 27 juni: vanaf 11.00 uur
Jurering ontwerpen ecohuisje Ons Buiten

Zondag 27 juni: vanaf 11.00 uur
Bomenexcursie vertrek Ons Buiten

Maandag 5 juli:
Bestuursvergadering     

WILDE BLOEMEN ROND NIEUWE BOMEN

De in februari aangeplante nieuwe bomen staan alle op een terp. Rond deze bomen, dus op het zand van de terp, is wildebloemenzaad gestrooid en die bloemen komen nu tevoorschijn. Sommigen zien deze bloemen voor onkruid aan en trekken ze weg. Graag laten staan: heel goed voor insecten.

BIJDRAGE LEVEREN


Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief. Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres.
Besloten Facebook groep Ons Buiten
Website Ons Buiten
Email
Copyright © 2021 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.


Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst.

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.