Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 15 april 2014

Van de voorzitter

Velen van u hebben waarschijnlijk wel gezien dat we buren hebben gekregen. Vanwege economische ontwikkelingsplannen in Westpoort moest de familie Petalo een andere plaats krijgen. Op verzoek van de centrale stad heeft het stadsdeel Nieuw West de ruimte aan het begin van de Riekerweg, op het oude hondenterrein, ingericht voor een tijdelijk verblijf voor de familie Petalo. Het klaar maken van de ruimte is goed en vlot verlopen.
Het bestuur heeft afgelopen week hierover een goed overleg met het stadsdeel gehad. Het is de bedoeling om op korte termijn opnieuw te overleggen waarbij wij eventuele wensen kunnen inbrengen en ook kennis gaan maken met de Familie Petalo.

In deze nieuwsbrief staat ook een oproep voor het meedenken aan de herinrichting van de ruimte tussen de werf en de kantine. Ik hoop dat er veel tuinders zijn die zich hiervoor opgeven, zodat we tot een goed ontwerp kunnen komen.
 
Jan Pot

Alles werd anders

In mijn kindertijd was ik veel ‘op de tuin’, vooral in de weekenden en zomers. Na m’n veertiende kwam ik er minder; school en padvinderij vroegen al mijn tijd en aandacht. Toen ik er naderhand weer eens kwam, leek alles veel kleiner dan toen ik nog kind was. Als je een beetje doorstapt ben je in tien minuten aan de andere kant en op weg naar paviljoen Aquarius. Lees verder

Jim Mönch

Jeu de Boulles


Wij beginnen het nieuwe seizoen op: 
zaterdag   10 mei om 13.00 uur en op
woensdag 14 mei om 19.00 uur
 
Wij hopen dat er dit jaar wat nieuwe spelers bij komen en nodigen iedereen uit die een balletje willen gooien. Om het uit te proberen hebben wij boules beschikbaar.
Je bent van harte welkom!!!!!!!!

Sjoelen


De sjoelbakken staan weer klaar op:  
Donderdag 8 mei om 20.00 uur.
 
Wij zien jullie weer graag komen. 
Groetjes van Bep

Van het secretariaat

  • Er zijn mensen die op het pad voor hun tuin andere materialen aanbrengen dan schelpen. Dat is niet toegestaan. Is dit bij u ook het geval zorgt u er dan met spoed voor dat dit ongedaan wordt gemaakt.
  • De ALV (algemene ledenvergadering) van tuinpark Ons Buiten wordt gehouden op zaterdag 17 mei 2014 om 13.00 uur in de zaal. De agenda, verslagen en overige informatie heeft u kunnen lezen in de Ons Buiten Klossie. Het machtigingsformulier en het uitgebreide verslag kunt u vinden op onze website.
  • Op zondag 4 mei is de kantine gesloten in verband met een besloten bijeenkomst.
  • De overdrachtsprocedure is weer gestart. Indien er beschikbare tuinen zijn dan worden deze op zaterdag in de even week bekend gemaakt. Zie overzicht Belangrijke data bij overdrachten 2014.
  • Denkt u aan het onderhoud van uw tuin en uiteraard ook de opstallen. Binnenkort zal weer gestart worden met de beoordeling van het onderhoud. Het zou bijzonder leuk zijn wanneer we dit jaar alleen maar goed onderhouden tuinen op Ons Buiten hebben.
Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak.
Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl.

Crea

Afgelopen jaar hebben we een mooi crea seizoen gedraaid. Alle avonden waren goed bezocht. We hebben weer leuke items gemaakt. We zijn begonnen met het maken van een etagère. Bordjes met bekers er tussen. Hier waren 20 mensen bij aanwezig.
Daarna hebben we met 19 dames een memobord gemaakt met hout, stof, lint en evt. roosjes er op. Hier kunnen alle leuke kaarten en foto's van de (klein)kinderen op bewaard worden.
Een terugkerend succes zijn de 2 mozaïek avonden. Die zijn altijd druk bezocht de afgelopen jaren. Nu waren er 23 mensen en ook zagen we daar een aantal nieuwe gezichten.
Als laatste hebben we met een grote groep van 25 mensen een zeepketting gemaakt. Waarschijnlijk ruikt het nu lekker in vele huisjes. De zeepjes werden ook ter plekke gemaakt.

Wij vonden het weer een groot succes en het goede nieuws is dat we weer een jaartje verder gaan.
We zijn in januari al weer begonnen met het maken van nieuwe items zodat jullie op de tuinkunstbeurs op 8 juni 2014 kunnen zien wat we dit seizoen weer gaan maken.
Wat we al kunnen verklappen is dat het leuk wordt en wij nu  al veel plezier hebben beleefd. Kernwoorden voor dit seizoen zijn fietsband, hout, wind, lijm, steentjes.

We zien jullie erg graag op de 1e crea avond op 15 juni 2014 in de kantine van Ons Buiten. De volgende keer vind u in een nieuwsbrief meer praktische informatie over de 4 crea avonden.

Groetjes,
Dolly, Carla, Nel en Karin

Voorjaarsplantenmarkt

Zaterdag 12 april is de voorjaarsplantenmarkt weer gehouden.
Het was prachtig weer en de drie kramen lagen vol met aangeboden planten en stekken.
De belangstelling was enorm. De planten gingen heel snel weg en er was zelfs een tuinster die met een bak vol jonge sla-plantjes kwam. Die vonden gretig aftrek ( 1 per tuinder) iedereen wilde het wel eens proberen. Ik vond het een heel leuk initiatief en… misschien de aanleiding om een moestuin te beginnen. Regelmatig vroeg ik dan ook, vertellen jullie bij de najaarsmarkt hoe het heeft gesmaakt!
Er waren veel nieuwe gezichten  en er werd zelfs gevraagd moet ik echt niets betalen? En 2 maal werd mij gezegd leuk dat u dit doet. Grappig want het is al vele jaren een traditie.
De najaars-plantenmarkt is op zaterdag 11 oktober.
Tegen het eind van het seizoen kunt u alvast wat planten afsteken en eventueel de zaden bewaren! Laten we er dan weer zo’n gezellige happening van maken.

Groetjes en een fijn tuinseizoen. Ali

Oproep meedenken ontwerp ruimte tussen werf en kantine


We zijn bezig met plannen om de romneyloods (nishut) naast de werf en bij de achterzijde van de kantine te vervangen. We willen dan samen met deze vervanging de ruimte tussen de werf en de kantine herinrichten. Deze ruimte kan best een opknapbeurt gebruiken. Hoe dit er precies uit komt te zien willen we graag samen met u bepalen. Daarom deze oproep. Wilt u meedenken bij de herinrichting van de ruimte meldt u dan aan. De bedoeling is om op korte termijn een startbijeenkomst te organiseren. In de bijeenkomst gaan we het hebben over de functies van de ruimte. Waarmee moet rekening worden gehouden, want het gebied tussen de werf en kantine wordt intensief gebruikt. De uitdaging zit er vooral in om ondanks alle activiteiten er toch iets moois van te maken. Een belangrijk onderdeel van het ontwerp is de keuze van de planten, waarbij we uiteraard rekening houden met het natuurlijk tuinieren.
Het liefst komen we tot een ontwerp die de basis kan vormen tot de herinrichting van de andere delen rond het speelveld en waarbij er sprake is van een goede samenhang met de ruimte bij de hoofdingang.
Kortom een geweldig uitdaging voor inspirerende tuinders die bruisen van ideeën.
In de eerste bijeenkomst bespreken we ook hoe we met elkaar gaan samenwerken en maken we een inschatting van de tijd die het ontwerpproces gaat kosten. Het doel is om in de zomermaanden een afgerond plan te hebben.

Ik ben benieuwd naar u, liefst spoedige, reactie. Dit kan door een mail te zenden naar voorzitter@ons-buiten.nl, een briefje in de bestuursbus te doen of te bellen naar 0610194968.

Jan Pot

In memoriam

Op 19 maart 2014 is overleden in de leeftijd van 63 jaar
 
Christine Winifred Miles
         Chris
 
Wij wensen Sjaak en familie heel veel sterkte toe
om dit grote verlies te kunnen verwerken.

Bedankje

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling bij het overlijden van Christien.
Het heeft ons erg goed gedaan.
 
Sjaak en de kinderen.

Beste Ons Buiten medetuinders,

Bij deze nog hartelijk dank van Piet en Coby voor de telefoontjes, kaartjes, chocolaatjes en de fruitmand. We gaan gewoon weer door. Ook sterkte voor alle andere tuinders die in de narigheid zitten. In gedachten een arm om jullie heen.
 
Lieve en hartelijke groeten van Piet en Coby

Bedankt,

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de aandacht die ik mocht ontvangen
Het geeft een warm gevoel
Leny de Graaf

Jaarverslag BTC 2013

Het afgelopen jaar zijn er 26 huisjes getaxeerd. Er zijn 6 bouwvergunningen
voor een huisje en 1 voor een schuurtje aangevraagd. Alle aanvragen
zijn door de Bond van Volkstuinders  goedgekeurd.Verder hebben we ons
beziggehouden met controle en onderhoudswerkzaamheden. Er zijn gelukkig
geen grote lekkages aan het waterleidingnet geweest.
De nieuwe koelcel in de kantine is verder afgemaakt. Er zijn nieuwe
mededelingenkastjes gemaakt, welke nog geplaatst moeten worden.
En er zijn bij de ingangen nieuwe verkeersborden geplaatst.
De gascontrole, uitgevoerd door Frans Reinier en zoon Marcel, zijn goed verlopen.
Het blijkt wel dat deze controle echt nodig is. Gascontroleurs hebben altijd een
door het Bestuur uitgegeven legitimatie bij zich. Mocht u twijfels hebben
vraag er gerust om.
Wij willen langs deze weg weer alle medewerkers, jong en oud en zelfs zeer oud
bedanken voor hun inzet. Wij hopen dat wij dit nieuwe seizoen weer op hen kunnen rekenen

Arie van Schooneveld
Secr. BTC

Inschrijving aspiranten

Op zaterdag 5 april 2014 hebben 11 aspiranten zich ingeschreven op tuinpark Ons Buiten. Dit was de eerste mogelijkheid in 2014. Op de eerste zaterdag van de maand tot en met september 2014 kunnen belangstellenden zich inschrijven bij tuinpark Ons Buiten. Alleen als aspirant van Ons Buiten kunt u inschrijven op een beschikbare tuin. 

Zie het overzicht inschrijving aspirant huurders 2014.
Het totaal aantal nieuwe aspiranten in 2014 is 11. 

Agenda

Zie voor het overzicht van het gehele jaar de jaaragenda algemeen 2014
Hier vind u ook de toelichting bij de agenda. Of kijk in de Googleagenda op de website.


Alle evenementen vinden plaats in de grote zaal van het verenigingsgebouw.
  Maand Dag Activiteit   Aanvang
 18  April Vrijdag  Klaverjassen   20.00 uur
 20  April Zondag  1e Paasdag    
 20  April Zondag  Paaseieren zoeken   13.00 uur
 21  April Maandag  2e Paasdag    
 25  April Vrijdag  Klaverjassen   20.00 uur
 26  April Zaterdag  Koningsdag    
 2  Mei Vrijdag  Klaverjassen   20.00 uur
 3  Mei Zaterdag  Inschrijving aspiranten  (toekomstige leden) 2 11.00 uur
 4  Mei Zondag  Kantine gesloten i.v.m. besloten  bijeenkomst    
 5  Mei Maandag  Bevrijdingsdag    
 5  Mei Maandag  Vergadering BTC en VFC incl. overleg met leden   19.30 uur
 5  Mei Maandag  Bestuursvergadering   20.00 uur
 9  Mei Vrijdag  Klaverjassen   20.00 uur
 10  Mei Zaterdag  Bridgen   13.30 uur
 16  Mei Vrijdag  Klaverjassen   20.00 uur
 17  Mei Zaterdag  Algemene Ledenvergadering   13.00 uur
 23  Mei Vrijdag  Klaverjassen   20.00 uur
 24  Mei Zaterdag  Bridgen   13.30 uur
 29  Mei Donderdag  Hemelvaartsdag    
 29  Mei Donderdag  Inschrijven Pinksterkamp en  kinderknutselen   13.00 uur
 30  Mei Vrijdag  Klaverjassen   20.00 uur
 31  Mei Zaterdag  Bridgen   13.30 uur
Opmerkingen
  • Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl.
 
Toelichting
1.Indien er overdrachten zijn en uitsluitend op uitnodiging.
2.Inschrijving aspiranten (toekomstige leden)
Aspiranten kunnen zich op de 1e zaterdag van de maanden april t/m september inschrijven. Vanaf 10.00 tot uiterlijk 10.45 uur kunt u een inschrijfvolgnummer afhalen in de kantine. Om exact 11.00 uur starten we in de zaal met het verstrekken van informatie aan de aspiranten. De deur van de zaal sluit om 11.00 uur, u dient dus tijdig aanwezig te zijn. Alleen met een inschrijfvolgnummer kunt u zich definitief inschrijven als aspirant van tuinpark Ons Buiten. De inschrijfkosten bedragen € 17,50 en dienen contant te worden voldaan. Er is geen pinbetaling mogelijk.
NB: Het uitgangspunt is dat u al ingeschreven bent bij de Bond van Volkstuinders voordat u zich laat inschrijven op Ons Buiten. Zie voor informatie de website www.bondvanvolkstuinders.nl bij inschrijving.
Het geven van de toelichting met de beantwoording van uw vragen en aansluitend inschrijven duurt meestal minimaal 1 uur. Uiteraard afhankelijk van het aantal geïnteres­seerden.

Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak.
Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl.
 

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2014 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren