Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 13 november 2013

Van de voorzitter

De storm van begin november heeft tuinpark Ons Buiten niet ongemoeid gelaten. Ruim 30 bomen, waaronder verschillende forse jongens, werden geveld. Gelukkig is het beperkt gebleven tot materiële schade en zijn de tuinhuizen en schuren veelal gespaard, een enkele uitzondering daargelaten.
Het werk is er niet minder om. Onze geweldige ploeg vrijwilligers hebben overuren gedraaid en een topprestatie geleverd. Bij enkele leverde dat, net zoals bij topsport, wel blessures op. Namens het bestuur dank ik allen zeer, die zich hebben ingezet om de schade op te ruimen.
Wij hopen u, in overleg met Erik Hooijberg, binnenkort te informeren over de her- en aanplant van bomen. Welke soorten zijn geschikt, waar moet u op letten,wat kunt u beter niet kiezen. Kortom ook bij bomen geldt ‘Bezint eer gij begint’.
Gelukkig hebben we op Ons Buiten nog steeds heel veel bomen en wij hopen dat we daar nog heel lang ongestoord van mogen genieten.

Jan Pot

Van het secretariaat

Wist u dat en denkt u er aan dat:

  • Dat het water er op zaterdag 23 november 2013 af gaat. Uiteraard kan het eerder zijn als de vorst intreedt.
  • Dat we op 7 december 2013 onze Algemene ledenvergadering hebben. Het begint om 13.00 uur in het Verenigingsgebouw. De agenda en overige informatie staat in Ons Buiten, de Klossie van oktober. Het machtigingsformulier staat op onze website en ligt in de kantine.
  • Na afloop van de ALV geeft Hans Bootsma een beeldpresentatie over de Flora van de Oeverlanden. Ik kan u verzekeren dat dit een mooie ontdekkingsreis wordt waarbij u verrast zult staan wat er zo dicht bij huis groeit en bloeit.

Tuinoverdracht

De volgende tuinen zijn sinds de vorige opgave in 2013 overgedragen.

Tuin Datum Van Aan Rangnummer Inschrij-
ving
227 16-11-13 Mevr. F.A. van den
Broek
Mevr. M. 
Boudinova
201309001 4
265 16-11-13 Mevr. N.K. Ramer Mevr. H.H.  Weber 201307001 2
377 02-11-13 Dhr. J.  Koolbergen Dhr. L.M. 
Rappol
201109005 7

In 2013 zijn tot nu toe 21 tuinen toegewezen aan aspiranten. Het aantal inschrijvingen bedroeg 159.

Aantal jaren ingeschreven - 2013

 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Totaal 
 5   2 4 5   1 1  2        1     21

U kunt alleen in aanmerking komen voor een tuin als u als aspirant bij tuinpark Ons Buiten bent ingeschreven.
Zie voor de inschrijvingen het overzicht Overdracht tuinen 2013.
Wij wensen de vertrekkende leden het allerbeste toe en hopen dat ze goede herinneringen zullen bewaren aan tuinpark Ons Buiten. De nieuwkomers wensen wij veel tuingenot toe. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen op ons mooie tuinpark.

Agenda

Alle evenementen vinden plaats in de grote zaal van het verenigingsgebouw.

  Maand   Activiteit Aanvang
24 November Zondag Sinterklaasfeest 13.00 uur
2 December Maandag BTC / VFC vergadering 19.30 uur
7 December Zaterdag Algemene ledenvergadering en aansluitend presentatie Flora in de Oeverlanden 13.00 uur
14 December Zaterdag Kerstbloemschikken 12.00 uur
22 December Zondag Kerstklaverjassen 12.00 uur
5 Januari Zondag Nieuwjaarsreceptie 13.00 uur

Beeldpresentatie - Flora van de Oeverlanden

Verscholen achter de snelweg naar Schiphol ligt langs de drie kilometer lange noordoever van de Nieuwe Meer een smalle strook rafelrandnatuur die spontaan op de sinds de jaren vijftig verrommelde grond is ontstaan. Vooral moerasbos en duinachtig grasland zorgen voor een afwisselend parkachtig landschap dat hier en daar aan een stuk oernatuur doet denken.
Beelden van een aantal markante planten worden na afloop van de ALV op 7 december 2013 omstreeks 14.00 uur door Hans Bootsma gepresenteerd. Voor veel tuinders zal het een ontdekkingsreis kunnen worden, want het voor velen onbekend hoeveel moois er groeit en bloeit bij onze buren.
Uiteraard bent u op deze presentatie ook welkom wanneer u niet de ALV bijwoont.

Droevige berichten

Wij kregen het droevige bericht dat is overleden op 11 oktober 2013 oud tuinder
Gerrit Jacobus de Lange, Ger in de leeftijd van 74 jaar. 
Wij wensen Tonia heel veel sterkte toe om dit enorme verlies te kunnen verwerken.


Hierbij een bericht van het overlijden van de heer Albert van Seeventer oud tuinder en penningmeester van ons buiten jaren 70/80.
Geboren op 19 juli 1938 overleden op 31 oktober 2013.
Vriendelijke groet familie Reijnier tuin nr. 90

Workshop druiven snoeien
16 en 23 november

Druiven snoeien is een vak. Voor wie de fijne kneepjes hiervan wil leren kennen organiseert Themapark De Westlandse Druif in de maand november ook dit jaar weer een workshop druiven snoeien. U leert de nodige tips en trucs tijdens de workshop, die bestaat uit zowel een theoretisch als een praktijkgedeelte. 

In de doelstelling van Stichting De Westlandse Druif is opgenomen dat deze stichting niet alleen zal zorgen voor de instandhouding van de druiventeelt in het Westland, maar ook voor de overdracht van kennis.
De workshop wordt gehouden in het paviljoen van Themapark De Westlandse Druif te Monster en start om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Voor de workshop is geen specifieke kennis van de druiventeelt nodig. De kosten bedragen  € 15,00 (inclusief een kopje koffie/thee).

U kunt zich opgeven bij de receptie van Themapark De Westlandse Druif, Vlotlaan 535 in Monster.  Of u meldt u aan via telefoonnummer 0174-248787 of info@westlandsedruif.nl

Geboren

Geboren op 13 oktober 2013  
Feline Vonk 
3460 gram zwaar en  48 cm lang.
 
Dochter van Robin en Timonja Vonk

Vlinderstruik

Van alle struiken op Ons Buiten vond ik in mijn jeugd de vlinderstruik, Buddleia davidii, het mooiste en meest verrassend. In de tuin – inmiddels verdwenen bij de aanleg van de huidige hoofdingang en de parkeerplaats – van een bevriende familie, stond er een, die elk jaar groter werd. Normaal kan een vlinderstruik zo’n 3 meter hoog worden. Het is een sterke plant, die weinig eisen aan de grond stelt. Toch is het beter om elk voorjaar de struik in te snoeien tot 50 cm van de grond, anders wordt de bloei met het jaar minder.
De vlinderstruik uit mijn jeugd had paarse bloemen. Nu merk ik dat als ik weer eens een nieuwe Buddleia koop, ik een voorkeur heb voor de paarse variëteit. Dus niet de rode, de witte of de veelkleurige. Zou dat iets te maken hebben met die struik van vroeger? Grappig is dat ons jongste zusje ook het liefst planten en bloemen in haar tuin in ’t Gooi plant, die ze kent ‘uit Papa’s tuin’, zoals de Siberische edelweis, lupine, roze roosjes en vruchtboompjes.
 
Waarom was deze vlinderstruik zo bijzonder? Het wemelde er van de vlinders. Koolwitjes, citroenvlinders, klein en grote vos en atalanta.
Ik zou nu niet meer durven, maar ik verzamelde toen vlinders en andere insecten en zette deze ook op. Er waren interessante boekjes te koop, die de jeugdige natuurliefhebber (!) op weg hielpen: Natuur Historische Verzamelingen; Prepareren,  eenvoudige methoden voor het prepareren van allerlei dieren en planten. Ik maakte ook een speciaal spanplankje om de vleugels goed te kunnen spreiden. Ook kevers moesten er aan geloven. Alles werd keurig met naam en vindplaats opgespeld in doosjes. Nadat ik het ouderlijk huis had verlaten, bleef mijn verzameling achter en zal op een gegeven moment wel met de vuilnisman meegegeven zijn.
Tegenwoordig geniet ik alleen nog als ik vlinders zie fladderen en ze op naam kan brengen.
In mijn jeugd waren er nog veel vlinders. Op Ons Buiten hoefde je niet vreemd op te kijken als je een van de mooiste en grootste vlinders, de Koninginnepage, langs zag komen. Jammer dat door het verslechteren van het milieu het aantal vlinders minder wordt. Muggen, wespen en vervelende vliegen en ook mieren blijven op volle sterkte…
 
Jim Mönch (geb. 1936, vroeger Co) jamonch0@gmail.com

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Copyright © 2013 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren