Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 15 augustus  2017

Van de interim-voorzitter

Ook een voorzitter geniet van zijn vakantie, daarom is met Erik afgesproken om de feestrede die hij uitsprak op de receptie ter gelegenheid van ons 95-jarige jubileum in deze nieuwsbrief te vermelden. De tekst vindt u aan het eind van deze nieuwsbrief.
Erik Hooijberg (interim-voorzitter Ons Buiten).

Van het secretariaat

Open Monumentendagen


Zoals we in de vorige Nieuwsbrief al schreven, doet Ons Buiten dit jaar mee aan de Open Monumentendagen. Deze worden dit jaar gehouden in het weekend van 9 en 10 september. Het thema is dit jaar: boeren, burgers en buitenlui.
In het Gemeentearchief in de Vijzelstraat geven we een korte PowerPointpresentatie waarin aan de hand van foto’s iets verteld wordt over de geschiedenis van Ons Buiten. Ditzelfde weekend is in het Gemeentearchief dan nog de tentoonstelling Volkstuinen in Amsterdam te zien. Op eigen gelegenheid komen bezoekers naar Ons Buiten waar ze de tekst van een wandeling in ontvangst kunnen nemen. In de feestzaal zal een kleine fototentoonstelling worden ingericht. Daar serveren we zaterdag en zondag de hele dag koffie en thee.
Helpt u mee? Op donderdagavond 7 september maken we bloemstukken die bij de fototentoonstelling worden geplaatst. Ali Hafkamp heeft al gezegd van de partij te zijn. Vindt u het leuk om uw bloemstuk gepresenteerd te zien, kom dan donderdagavond naar het clubhuis. Daar zijn stukken oasis en takken en ook zullen we wat bloemen kopen, omdat het in september wat lastiger wordt om uit eigen tuin allerlei bloemen mee te nemen. Hebt u een oude stronk, een mooie vaas, een mandje, een klein emmertje of een ander voorwerp waarin een bloemstukje gemaakt kan worden, dan moet u dat zeker meebrengen. U bent vanaf 19.00 uur welkom.
Voor de zaterdag en zondag zoeken we enkele tuinders die de teksten van de wandeling kunnen uitdelen en die koffie en thee kunnen schenken. Meldt u zich aan bij: secretariaat@ons-buiten.nl.
De coördinatie van de Open Monumentendagen is in handen van onze tuinder Wim de Waard die er ook voor gezorgd heeft dat Ons Buiten dit jaar meedoet aan de Open Monumentendagen.
Hieronder de link naar de website van de gemeente Amsterdam.
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/evenementen/open-monumentendag/monumenten/tuinpark-buiten/

Taxatie tuinhuisje
In de maand september kunt u uw tuinhuisje weer laten taxeren voor de verzekering. Wie een nieuw tuinhuis heeft geplaatst of ingrijpende veranderingen heeft aangebracht in zijn bestaande huisje moet dit beslist overwegen. Na de taxatie bent u er namelijk zeker van dat u voor het juiste bedrag verzekerd bent. Alleen in september zijn de kosten voor deze verzekeringstaxatie 25 euro. De taxatie is 9 jaar geldig.
U kunt zich vóór 28 augustus opgeven bij de Bond van Volkstuinders voor een taxatie door een e-mail te sturen naar: financien@bondvanvolkstuinders.nl

Fotoboek bestellen
Fotografe Paulien van de Loo werkt aan een fotoboek over de Amsterdamse volkstuinen met als titel Op de tuin. My garden in Amsterdam. Behalve heel veel mooie foto’s staan er in dit boek ook interviews en achtergrondverhalen. De teksten in het boek zijn zowel in het Nederlands als het Engels geschreven. Het is dus ook een leuk boek om aan buitenlandse vrienden cadeau te doen. Het boek zal in november uitkomen en kost dan € 29,95 . Als u het boek nu al bestelt, krijgt u 5 euro korting. U betaalt dan slechts € 24,95 . Dit is exclusief verzendkosten van € 5,95 per boek.
Het fotoboek Op mijn tuin. My garden in Amsterdam zal gepresenteerd worden op het grote congres dat de Bond van Volkstuinders in november houdt ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan. Als u naar het congres komt, kunt u het door u bestelde exemplaar laten signeren door Paulien van de Loo. U betaalt dan bovendien geen verzendkosten.
Als u het boek voor het inschrijfbedrag van € 24,95  wilt bestellen, kunt u een mail sturen naar: info@paulienvandeloo.com. De korting is geldig als uw mail vóór 15 september a.s. verzonden is.

Watermeterstand opgeven vóór 31 augustus
Vóór  31 augustus
moeten alle tuinders de stand van hun watermeter hebben doorgegeven aan het bestuur. Het invulformulier vindt u op de website van Ons Buiten. Klik in het menu op 'leden' en daarna op 'formulieren', dan vindt u het pdf document 'Waterstand opgave'.  In de kantine liggen ook invulformulieren. U kunt de waterstand per mail doorgeven aan water@ons-buiten.nl . Ook kunt u het ingevulde watermeterbriefje in de groene bestuursbrievenbus rechts naast het clubhuis doen. Niet vergeten, want bij te late inlevering wordt een boete in rekening gebracht.
 
Contact met het bestuur
Heeft u een vraag, een voorstel of een mededeling aan het bestuur dan kunt u een brief in de groene bestuursbrievenbus rechts naast de kantine doen. U kunt ook mailen. De mail van het secretariaat wordt in de zomermaanden bijna dagelijks gelezen: secretariaat@ons-buiten.nl. Het bestuur doet er zijn best voor om alle post zo snel mogelijk, maar op zijn laatst binnen een maand te beantwoorden. Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan: ledenadministratie@ons-buiten.nl.

De besloten Facebookgroep van Ons Buiten is van tuinders die onderling allerlei berichten, foto’s en weetjes willen delen. Het bestuur communiceert via de nieuwsbrief, klossie, post en email maar niet via Facebook.

Hagen en hekken
Veel tuinders blijken niet bekend te zijn met de regels voor tuinafscheidingen. De algemene regel is dat de hagen en heggen niet hoger mogen zijn dan 80 centimeter. In de herfstglossy zal bestuurslid Henk van der Raaij uitgebreid terugkomen op de regels rond hagen en hekken.

Kinderhoekje in de bibliotheek
In de  schoolvakantie is de bibliotheek op woensdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur open voor kinderen. Voor hen is een gezellig leeshoekje ingericht. Ook kunnen kinderen boeken lenen. Woensdag 30 augustus is de laatste woensdag dat de bibliotheek voor kinderen geopend is.
 
 
Strandje tegenover de Westsingel
Vele jaren zijn de tuinders aan de zuidkant van de Westsingel geplaagd door de activiteiten van mensen die met hun auto naar het strandje aan de overkant reden,. Vanaf de eerste mooie lentedag streken daar vaak al  vanaf vier uur ’s middags mensen neer die er hun eigen feestjes hielden. Dat ging gepaard met keiharde muziek, die vaak tot ver na 23.00 uur ’s nachts doorging. Voor hun barbecues werden takken van bomen gerukt, die natuurlijk helemaal niet brandden. Dat deze verlaten plaats ’s avonds en ’s nachts ook mensen trok die daar illegale handel bedreven, was ook duidelijk. Door de acties van het team Veiligheid, heeft de bestuurscommissie van het Stadsdeel-West het strandje nu gesloten voor auto’s. Daarmee is een eind gekomen aan jarenlange overlast voor de tuinders van de Westsingel.

Agenda

Augustus:

Vóór 31 augustus waterstandmeterbriefje inleveren
Zaterdag 19 augustus: Fancy fair
Zaterdag 26 augustus: Cabaretavond
Zondag 27 augustus: high tea
Zaterdag 2 september: familiedag
Maandagavond 21 en 28 augustus: bridgen
Dinsdagmiddag 22 en 29 augustus: kinderknutselen vanaf 13.00 uur
Dinsdagavond 22 en 29 augustus: tekenen
Elke donderdagavond: sjoelen
Elke vrijdagavond: klaverjassen
Elke zaterdagmiddag: jeu-de-boules
 

September:

Zaterdag 2 september: inschrijving aspiranten
Zaterdag 2 september: overdrachten
Zaterdag 9 en zondag 10 september: Open Monumentendagen
In de maand september is de winkel alleen op zaterdag ochtend geopend.

 

Feestrede – uitgesproken bij het 95-jarige bestaan van Ons Buiten – 22 juli 2017

Geachte dames en heren, tuinders en oud-tuinders, leden en leden van verdienste hartelijk welkom op deze receptie ter gelegenheid van het 95-jarige bestaan van Ons Buiten.
In deze toespraak neem ik u mee naar de oprichting van Ons Buiten en dan blijkt dat ons tuinpark meteen vanaf zijn begin in tumultueuze sferen verkeerde. Ons Buiten is opgericht door een stelletje oproerkraaiers, nou ja, in elk geval door Amsterdammers die zich niet lieten koeioneren door een paar toevallig welgestelde stadsgenoten die meenden dat ze een groep eenvoudige tuinders wel konden uitpersen. Aan het hoofd van deze rebellen stond Jan Vroegop, een brigadier die ervoor moest zorgen dat er op straat orde en veiligheid heerste, maar die zichzelf de wet bepaald niet liet voorschrijven. Hij was een arbeiderszoon uit Broek op Langedijk, die in 1896 trouwde met Engelina Machielse. Toen Jan een baan kreeg als agent verhuisde hij met zijn vrouw naar Amsterdam. In negentien jaar tijd kregen zij tien kinderen. Om al die monden te voeden, huurde hij in 1913 een volkstuintje op het complex Nieuw-Amsterdam, dat in hetzelfde jaar was opgericht door het Comité voor Volkstuinders, een organisatie die vier jaar eerder was opgericht door een tiental Amsterdamse notabelen.
Merkwaardig is dat Jan Vroegop in 1917 de Bond van huurders van Volkstuinen oprichtte, terwijl hij zelf op Nieuw-Amsterdam bleef tuinieren. Te meer vreemd omdat hij vanaf het begin ook voorzitter was van de Bond. Op de functie van voorzitter had hij een abonnement, want ook van Nieuw-Amsterdam was hij voorzitter, alsook van de Amsterdamse politiebond. Hij moet een geboren leider zijn geweest, die het leuk vond om het voortouw te nemen, te organiseren en ook om zich te manifesteren. Een doorzetter, maar ook een eigengereid kereltje, van de soort waarvan er na hem meer zijn geweest op Ons Buiten.
Hij bleef dus in 1917 tevreden doorgaan met zijn tuin en bestuurswerk voor Nieuw-Amsterdam. Waar wellicht onder zijn leiding echter in 1922 – om het op zijn Amsterdams te zeggen – de pleuris uitbrak. Wat was het geval? De eigenaren van de grond kondigden een huurverhoging aan van bijna 150%. Dat schoot het bestuur en de tuinders natuurlijk in het verkeerde keelgat. Op 17 augustus 1922 vond in gebouw de Harmonie – what’s in a name? – aan de Rozengracht een lawaaierige vergadering plaats met de tuinders van Nieuw-Amsterdam. Daarbij werd een motie van hen aangenomen die in tekst en toon niets te raden over laat. Dat grondeigenaren misbruik maakten van hun macht om hun speculatieve bedoelingen op de tuinders bot te vieren had geleid tot het besluit van de tuinders om op geen enkel voorstel door of namens de grondeigenaren gedaan in te gaan, ongeacht of zij hun prijs zouden willen laten zakken. De tuinders verwezen de grondeigenaren naar hun bestuur, dat al bezig was met de oprichting van een nieuw volkstuinpark. Zelf gingen zij over tot de orde van de dag.
Dat nieuw tuinpark in oprichting was Ons Buiten, dat toen bij de Haarlemmerweg aan het einde van de Admiraal de Ruyterweg lag. Nog voor het einde van 1922 moet de verhuizing hebben plaatsgevonden. Behalve eigengereide Amsterdammers waren de eerste tuinders van Ons Buiten heel gedreven enthousiastelingen, vastbesloten om van eigen huisje en tuin iets bijzonders te maken. Al in februari 1923 werd mensen aangeraden op het fraaie Ons Buiten een kijkje te gaan nemen, met zijn honderden prachtige tuinhuisjes en keurig en praktisch aangelegde sier- en moestuintjes. De aanprijzing van ons Buiten als een van de mooiste parken van Amsterdam blijf je daarna ook nog vaak in kranten en tijdschriften tegenkomen.
Al in 1927 was het gedaan met de pret, want nu was het de gemeente die het complex opeiste vanwege stadsuitbreiding. Ons Buiten moest verhuizen naar de Riekerpolder. Eerst werd daar natuurlijk tegen geprotesteerd, het lag te ver afgelegen en er reed geen bus naartoe. En negentig jaar geleden werden dezelfde argumenten tegen verplaatsing ingezet als nu. Gewezen werd op de recreatieve waarde, het voordeel van werken in de buitenlucht door stedelingen en de educatieve waarde voor kinderen, voor wie het buiten zijn natuurlijk ook belangrijk was: “Zon, licht en lucht zijn beter dan ijzeren tucht.” Eén argument zal nu niet meer naar voren worden gebracht en dat is “dat volkstuinen gezien kunnen worden als hulpmiddel in de strijd tegen drankmisbruik, door het huisje gezellig in te richten en voorzieningen aan te brengen voor het maken van koffie en thee.”
Het woord biodiversiteit kom je natuurlijk nergens tegen en behalve over alles wat groeit en bloeit in je eigen tuintjes lees je in oude kranten bijna nooit iets over de aantrekkingskracht van volkstuinen op wat Engelsen noemen ‘wildlife’: vogels, insecten, padden en salamanders.
Dankzij uw aller inzet hebben wij al jaren vier stippen voor natuurlijk tuinieren en haalden we dit jaar bijna honderd procent van het totaal aantal punten bij de herkeuring van ons park, omdat we er alles aan doen om een zo rijk mogelijke biodiversiteit te creëren. Daar was men zo’n negentig jaar geleden helemaal niet mee bezig. Toch verschijnt in een nummer van De Volkstuin uit 1928, de voorloper van het huidige Bondsblad Vroegop, een lofzang op vogels die gezien en gehoord zijn op Ons Buiten: “Onze tuinen dampen in de warme zonnestralen, het is een lust om te zien. Overal op de tuinen en in de weide, vogelleven, gezang, gesjilp, geroep, groote bedrijvigheid. … En boven die heerlijkheid zweeft in het gouden zonlicht de leeuwerik. Nee, heel veel leeuweriken.”
Met deze enthousiaste woorden van een van de eerste tuinders van Ons Buiten sluit ik deze feestrede af. Laten we hopen dat we nog minstens 95 jaar kunnen genieten van onze tuinen, het buitenleven en de onderlinge gezelligheid. Ik wens u nog een gezellig jubileumweekend en een mooie zomer.
 

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief.

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2017 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst    

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.