Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 27 april  2016
Bibliotheek weer open

Op 14 mei gaan we weer beginnen met de bieb; we zijn dan tot de zomervakantie iedere zaterdag open van 16.00-17.00 uur. Naast het gewone lenen van boeken kun je ook een boek uit de “ruilkast”meenemen; graag weer terugbrengen voor je een ander boek meeneemt!

Zoals de meeste mensen weten heeft Henny aan het eind van het vorige seizoen afscheid genomen van de tuin en de bieb; we zijn dan ook op zoek naar versterking:
wie vindt het leuk om regelmatig in de bieb te staan en te helpen met het uitlenen, opruimen en met allerlei andere klusjes?
Je kunt je aanmelden door 14 mei even langs te komen!

Ook zoeken we mensen die op de tuinkunst dag van 12 juni  mee kunnen helpen met het inruimen van het standje.”
 
Tot ziens op de opening 14 mei! 
Ans, Ria en Dora

Zijn er mensen die weekbladen (zoals de Margriet, Libelle enz) over hebben? Graag inleveren bij de bieb dan kunnen we deze tijdschriften weer via de bieb verspreiden.
 

Algemene ledenvergadering

De volgende algemene ledenvergadering is op zaterdag 7 mei 2016. 
U kunt ook gebruik maken van dit machtigingsformulier: Machtigingsformulier voor de 112e algemene ledenvergadering op zaterdag 7 mei 2016

Tijdens de ALV zal ook informatie worden verstrekt over Koers 2025 de plannen van de Gemeente Amsterdam voor het bouwen van 50.000 woningen voor 2025 en de mogelijke gevolgen voor tuinpark Ons Buiten.

Verslag van de 111e Algemene ledenvergadering van tuinpark Ons Buiten gehouden op zaterdag 12 december 2015 in het Verenigingsgebouw, Vroegopplein

Pinksterkamp


Beste Nieuwe ouders van Ons Buiten,
Het Pinksterkamp is het leukste evenement en vele kinderen die vroeger mee gingen zijn nu de begeleiders van dit feestelijke weekend. Er is nog NOOIT iets gebeurd en er wordt heel erg goed op de kinderen gepast. U krijgt uw kind vrolijk en schor terug op zondag 16 mei om 5 uur.  De kinderen die mee zijn geweest maken vrienden voor het leven op de tuin. Omdat het voor U nieuw is, wil ik U uitnodigen om op 5 mei kennis met ons team te maken en ons uit te horen over het reilen en zeilen van dit voor de kinderen onvergetelijke evenement.
 
Heeft u nog specifieke vragen, neem dan contact op met Martin
Hij is bereikbaar op 06 53 16 80  08

Ben je 6 jaar en nog geen 13, geef je dan op.
 
Naam en achternaam ……………………………………
 
Leeftijd………………………………………………………
 
Tuinnummer…………………………………………………
 
Telefoonnummers ouders……………………………………
 
Zwemdiploma A B C vaardigheid 1 2 3
 
Allergie…………………………………………………………

Op zaterdag 14 mei vertrekt de bus om 9 uur weer naar Heino en op zondag 16 mei komt de bus weer terug om 5 uur.
Je kunt je op donderdag 5 mei Hemelvaartsdag vanaf 1 uur opgeven in de kantine van Ons Buiten.

Knutselen moeders gezocht

Voor diverse knutseldagen zoeken wij  moeders die bijvoorbeeld willen helpen tijdens de tuinkunst op zondag  12 juni,  donderdag 5 mei hemelvaartdag,  de dinsdagmiddag in de grote vakantie, Fancy fair, en volgend jaar met paasfeest.

Geef je op bij Zulema: Linalaan 263 of
Yvonne: Linalaan 255

Vrijwilligers gezocht


Beste tuinbewoners,
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die  af en toe willen helpen in onze  gezellige kantine.
Tijdens de zomermaanden komen wij handen tekort.
Je moet denken aan middagdiensten, deze zijn dagelijks  van 1 tot 5 uur of de  avonddiensten, deze zijn van 19.00 tot 24.00 uur. Het is leuk om te doen en je leert heel veel leuke mensen kennen.
Het hoeft echt niet wekelijks, maar mocht je het leuk vinden om een aantal keren een bar dienst te draaien, meld je dan bij Fien, of laat je telefoonnummer achter bij een van de kantine medewerkers.

Agenda

De agenda 1e kwartaal 2016 staat ook op onze website.

Zie voor verdere informatie en laatste wijzigingen de vitrines, aanplakbiljetten en deze Nieuwsbrief. 
NB – De kantine is op zondag 24 april in verband met een besloten bijeenkomst gesloten.
 

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren