Copy
07/16/2021
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 

VAN DE VOORZITTER


Beste Tuinders,

Verdriet en plezier gingen de afgelopen weken hand in hand. Zeer plotseling en onverwacht moesten wij afscheid nemen van Anita, een graag geziene en warme persoonlijkheid waarbij onze gedachten natuurlijk uitgaan naar haar gezin en naasten want hun wereld stond plots stil.

Voor de meeste tuinders draaide hij echter verder en begon de zomervakantie voor de Kids. Op een geweldige manier ingeluid door het JOC, de nieuw aangetreden bestuursleden hebben hiermee meteen hun piketpaaltjes geslagen en daarmee onze verwachtingen omhoog geschroefd. Het was een geweldige dag voor jong en oud met veel plezier, muziek en gezelligheid. Ook de inwendige mens kwam weer helemaal niets te kort. Een grote buiging voor het JOC-bestuur, alle medewerkers en de kantinecommissie die kans hebben gezien deze dag op poten te zetten en wat hebben ze keihard gewerkt om iedereen te voorzien van nat en droog!! We moeten momenteel met veel regeltjes rekening houden, daar is niet altijd begrip voor en het is niet altijd leuk, maar deze dag was in één woord geweldig. Over de kantine gesproken, de openingstijden zijn gedurende de zomervakantie verruimd en zijn: Maandag t/m Vrijdag 13.00 tot 17.00, Zaterdag 12.00 tot 17.00, Zondag 13.00 tot 17.00. En in de avond Maandag t/m Donderdag 19.00 tot 23.00, Vrijdag 19.00 tot 24.00 uur en Zondag 19.00-23.00. Dit alles op voorwaarde dat de geldende Covid regels zo goed mogelijk worden nageleefd en dat er voldoende vrijwilligers zijn om die uren te vullen. Als u een keer een paar uurtjes wil helpen bent u van harte welkom, u kunt zich melden bij de kantinecommissie. Ik wens jullie allen een mooie maand toe met misschien iets meer zon en iets minder regen.

Met vriendelijke groet,
Hanneke

VAN HET SECRETARIAAT


Opzeggen tuinhuisje

Augustus is de laatste maand waarin de Taxatiecommissie huisjes van tuinders  die opzeggen taxeert. Dit betekent dat u het voor 1 augustus a.s. aan het team Overdrachten moet doorgeven als  u uw tuin wilt opzeggen. Dit kan door het overdrachtsformulier te mailen naar: overdrachten@ons-buiten.nl of door het ingevulde formulier in de bestuursbrievenbus bij het verenigingsgebouw te doen. Het formulier kunt u downloaden van de website; lege formulieren zitten ook in een map die in de kantine ligt.
 

Tuinnummers

Het is in ons aller belang dat op ieder tuinhek – dus niet op een andere plaats – een duidelijk zichtbaar tuinnummer aanwezig is. Er zijn nog steeds tuinders die helemaal geen nummer op hun hek hebben, een nummer zo groot als een postzegel, een koperkleurig nummer op een houten hek of een creatief schilderijtje met het nummer als zoekplaatje.  Niet alleen kunt u zelf op een dag de hulpdiensten nodig hebben; ook uw medetuinders moeten razendsnel te  vinden zijn. Daarom nogmaals het dringende verzoek om ervoor te zorgen dat ook uw tuinnummer in het oog springt.
 

Winnaars ontwerpwedstrijd ecohuisje

Op zondag 11 juli ontvingen Rian Knop en Frank Brouwers uit handen van voorzitter Hanneke Weber een symbolische cheque voor hun winnende ontwerp voor ons toekomstige multifunctionele ecohuisje.  De opdracht was om een tuinhuisje te ontwerpen, waarvoor bij de bouw duurzame materialen gebruikt zouden worden en dat ook energieneutraal zou zijn. Het huisje moest bovendien een inspiratiebron zijn voor tuinders die een nieuw huisje op hun tuin bouwen. De jury, onder voorzitterschap van Paul van Frankenhuijsen, was beslist ook enthousiast over de overige drie inzendingen. Ons Buitens Hans Krijger en Jan Kunst maakten ook deel uit van de jury, die verder bestond uit aspirant-lid/milieudeskundige Lukas Sloet en architect Olaf Gipser. Dus ook lovende woorden voor de ontwerpen van Frank Nederveen & Evert Schriek, Jeroen van Pelt en Marianne van Lochem . Het bestuur gaat nu op zoek naar fondsen waarmee de bouw van het huisje mede bekostigd kan worden. 
 

Nieuwe commissieleden

Voor de Kascommissie is inmiddels een nieuw lid gevonden, maar de EHBO-commissie zoekt nog nieuwe leden.   U kunt op kosten van Ons Buiten meedoen aan een cursus en u draagt eraan bij dat we tijdens evenementen over voldoende gekwalificeerde EHBO’ers beschikken. Bovendien is het fijn als er verspreid over het park tuinders zijn die in geval van een calamiteit terstond kunnen helpen. Als u mee wilt doen, stuur dan een mail naar: secretariaat@ons-buiten.nl.
 

Reptielenburcht

Naast het JOC-gebouwtje ligt al een tijdje een berg stenen: wat doen die daar? Welnu het is de bedoeling dat hier een reptielenburcht komt. Tuinders die stenen over hebben, kunnen die aan deze berg toevoegen. Als er voldoende stenen zijn, wordt de berg met aarde bedekt en daarna ingezaaid met zaad van wilde bloemen. De berg is dan een goede schuilplaats voor onder meer hagedissen en padden. Als we volgend jaar door de keurmeesters van de AVVN opnieuw bezocht worden vanwege het keurmerk Natuurlijk Tuinieren, krijgen we er opnieuw punten bij voor deze uitbreiding. Het is het streven van vicevoorzitter en bestuurslid Groen, Erik Hooijberg, om bij deze herkeuring meer dan 100% van de te behalen punten toegekend te krijgen. Het maximum van vier stippen op het lieveheersbeestje hebben we al ruim tien jaar, vandaar.
 

Houtkachels uit in de zomermaanden

We herinneren er nog een keer aan dat het niet is toegestaan om in de maanden juli en augustus in uw tuinhuisje uw eventuele houtkachel te laten branden. Open vuren in tuinen zijn sowieso verboden; alleen barbecueën is toegestaan.  Zorg daarbij voor goede houtskool, en droog hout, waardoor rookontwikkeling voorkomen wordt.
 

Inleveren huisvuil

Tuinders kunnen in het tuinseizoen op zondagmiddag huisvuil inleveren. De ingeleverde vuilniszakken gaan in een container en we betalen voor het volume van de containers. Dit betekent dat we goedkoper uit zijn als u uw huisvuil zo compact mogelijk inlevert.  Gooi glas en papier & karton in de daarvoor bestemde containers buiten ons park, dat scheelt dan ook weer.
 

Tekenlessen

Op dinsdagavond 20 juli beginnen de wekelijkse, zomerse tekenlessen weer. De lessen worden gehouden van 20.00 – 22.00 uur, maar degenen die mee willen doen, wordt verzocht om 19.45 uur aanwezig te zijn.
Op de avonden van de tekenlessen zal de kantine open zijn. Is het een mooie avond? Kom dan op het terras iets drinken, dat is niet gezellig voor u en fijn voor de verenigingskas van Ons Buiten.
 

Bedankje René van Deinsen

Langs deze weg wil ik onze gastvrouw Sippy bedanken voor de mooie plant die zij namens het bestuur bij mij liet bezorgen. Het herstel vergde enige tijd, maar inmiddels gaat het weer beter met mij.
René van Deinsen/beheerder
 

In memoriam Anita Moinat

Tot ieders verbijstering overleed onze tuinder Anita Moinat volkomen onverwacht in de ochtend van zondag 27 juni. De opgeroepen hulpdiensten konden haar niet meer reanimeren. Voor haar man Jan, haar kinderen , kleinkinderen maar ook voor haar vriendinnen en vrienden op Ons Buiten is het een onvoorstelbaar verlies, vooral omdat Anita pas 55 jaar was. Anita was altijd opgewekt en velen zullen haar in het tuinseizoen als trotse en blije oma hebben zien rondwandelen over het park. Af en toe streek ze even neer voor een kopje koffie of een drankje op het terras; altijd in voor een gezellig praatje. Op vrijdag 2 juli maakte de rouwauto nog een laatste gang rond het Jan Vroegopplein alvorens te vertrekken naar Westgaarde. Bij het verenigingsgebouw en bij de uitgang brachten tuinders haar een laatste groet. Vanwege de beperkende voorwaarden bij uitvaarten, kon maar een klein aantal tuinders bij het afscheid op Westgaarde aanwezig zijn. Namens allen heeft het bestuur een bloemstuk verzorgd. We wensen Jan, de kinderen en overige familieleden heel veel moed en sterkte toe.


Data


Zaterdag 24 juli 12.00-14.00 uur:
boekenmarkt bij de bibliotheek

Maandag 2 augustus:
bestuursvergadering

Zaterdag 7 augustus 12.00-14.00 uur:
boekenmarkt bij de bibliotheek
 

JOC ACTIVITEITEN

BOEKENMARKT

Zaterdag 24 juli en 7 augustus
van 12:00 tot 14:00 uur is het boekenmarkt voor de deur van onze bieb op Ons Buiten.

  

Uitsluitend contant betalen!
Komt allen en geef het door!

BIJDRAGE LEVEREN


Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief. Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres.
Besloten Facebook groep Ons Buiten
Website Ons Buiten
Email
Copyright © 2021 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.


Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst.

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.