Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 20 juni  2017

Van de interim-voorzitter


Terwijl de mussen van het dak vallen, genieten we van een ongekend mooi voorjaar. De laatste tijd loop ik wat vaker over ons complex om een indruk te krijgen van het algemeen groen en de individuele tuinen. De tuinen barsten uit hun voegen en alles groeit en bloeit. Dat 'uit zijn voegen barsten' mag u gerust letterlijk nemen; er is best een aantal tuinen waaruit boomtakken over het pad hangen en  waarvan de heggen veel te breed zijn geworden. Dat is niet de bedoeling. Het levert direct gevaar op voor mensen die in het donker hun eigen tuin proberen op te zoeken en daarbij in het gezicht geraakt worden door overhangende takken van rozen en andere stekeligheden. Daarnaast hindert het ziekenwagens en brandweerwagens in het bereiken van noodsituaties. En dat is onacceptabel. Kijk dus eens van een afstandje naar uw eigen heg en bomen en zorg ervoor dat een brede en hoge auto van de brandweer uw tuin makkelijk kan passeren.

Op het gebied van het voorzitterschap van het bestuur van Ons Buiten is er een beetje nieuws. Er hebben zich tot de, eerder in de algemene ledenvergadering vastgestelde, deadline van 31 mei 2017 geen nieuwe kandidaat-voorzitters gemeld. Er heeft zich er wel een afgemeld. We hebben, zoals het zich nu laat aanzien, straks de keuze uit twee kandidaten: Hanneke Weber nu penningmeester en Ruud van Buren, bekend van de tuinkunstdagen. In een extra papieren nieuwsbrief zullen zij zich ruim voor de ledenvergadering in het najaar aan u voorstellen. Statutair gezien kunnen kandidaten zich overigens nog melden tot minimaal zes weken voor die vergadering. Het bestuur hecht eraan de kandidaten ruim op tijd aan u voor te kunnen stellen. Tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter zal ik de honneurs waarnemen als interim-voorzitter.

Op 10 juni 2017 is de 112e bondsvergadering gehouden, waar drie afgevaardigden van Ons Buiten bij aanwezig waren. Afgezien van de gebruikelijke vergaderpunten was er ook een ingekomen stuk afkomstig van de tuinparken Amstelglorie, Lissabon, Nieuw Vredelust, Ons Lustoord en Ons Buiten. In die brief zijn 20 vragen gesteld aan het bestuur van de BVV. Scheidend voorzitter Okke Peijters noemde de brief erg juridisch van toon. Als medeondertekenaar van die brief was ik in elk geval verheugd te zien dat alle vragen door de aftredend penningmeester zijn beantwoord. Daarmee is gelukkig verduidelijking gekomen van de standpunten van het bestuur van de BVV. Belangrijk punt is dat de BVV probeert tuinparken te vrijwaren van de verplichting btw af te dragen over de opbrengsten van kantines en tuinwinkels. Daarmee streeft de BVV een situatie na die al vele jaren bestaat voor Ons Buiten en nog enkele andere Amsterdamse tuinparken. Het bestuur van Ons Buiten doet eigenstandig aangifte bij de fiscus en zal dat onafhankelijk van de BVV ook blijven doen, met tweemaal uitgesproken instemming van het bestuur van de BVV.  Verder is het de moeite waard te melden dat Shreyas de Jong en Okke Peijters zijn afgetreden als bestuursleden van de BVV. Penningmeester Ralf Grevelink  is bij gebrek aan andere kandidaten met 49 stemmen voor, 9 tegen en 1 onthouding gekozen tot nieuwe voorzitter van de BVV. Ik kijk uit naar een professionele samenwerking waarin argumenten het winnen van emoties. Om daartoe een aanzet te geven, heb ik het team Financiën van Ons Buiten gevraagd te onderzoeken in hoeverre Ons Buiten gebruik kan maken van het AFAS-boekhoudsysteem van de BVV, zonder daarbij in te boeten aan onze eigen identiteit en zelfstandigheid richting de fiscus.

Zeer binnenkort verwacht ik u ook meer te kunnen melden over de herkeuring Natuurlijk Tuinieren van ons tuinpark door de AVVN.  Voor nu wens ik u een prachtige zomer met veel gezoem en gefladder.

Erik Hooijberg (interim-voorzitter Ons Buiten).

Van het secretariaat


Nieuwe beheerders jubileumhuisje

Maar liefst 21 jaar zijn Joke en Peter Riebel de beheerders geweest van het jubileumhuisje. Omdat zij hebben aangegeven deze taak te willen neerleggen, is het bestuur op zoek naar  tuinders die het beheer van het huisje op zich willen nemen. De beheerders behandelen de inschrijvingen in het voorjaar en zijn elke week betrokken bij de ontvangst van de nieuwe gasten. 

Op dit moment wordt het huisje drie maanden per jaar verhuurd. Omdat het huisje beschikt over centrale verwarming, kan het ook in mei en september heel goed verhuurd worden. Het fijnste zou het zijn als er tuinders het beheer willen overnemen die zelf van begin mei tot eind september op de tuin wonen. Een combinatie van twee tuinders die deze functie willen delen is ook denkbaar.

Uw reactie kunt u sturen naar : secretariaat@ons-buiten.nl.
U kunt ook een briefje in de brievenbus bij het clubhuis doen.


Nieuwe medewerker winkel

Ook voor de winkel is het bestuur op zoek naar een nieuwe medewerker. De winkel is van februari tot november iedere zaterdagochtend geopend van 10.00 tot 12.00 uur. In de zomermaanden is de winkel ook op donderdagavond geopend en wel van 19.00 tot 20.30 uur.
Het bestuur ziet reacties graag tegemoet op e-mail secretariaat@ons-buiten.nl of in de bestuursbrievenbus bij het clubhuis.


Vervroegde datum najaars- ALV

De najaars-ALV zou plaatsvinden op zaterdag 25 november. Deze datum wordt een week vervroegd. De najaars-ALV vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 november.
 

Tuinoppas tijdens de vakantie

Als u uw tuin tijdens uw vakantie door familieleden of vrienden laat verzorgen en hun toestemming wilt geven ook in uw huisje te verblijven, moet u dit van tevoren doorgeven aan uw buren en aan het bestuur. 
 

Herinspectie Natuurlijk tuinieren

Op vrijdag 26 mei kwam AVVN-inspecteur Kees Beaart naar Ons Buiten voor de vierjaarlijkse  herkeuring Natuurlijk Tuinieren. In 2013 werd bij de herkeuring gevraagd waarom er een beeld van Guido Gezelle op Ons Buiten stond. Daar was toen niet onmiddellijk een antwoord op.  Hoewel we niet meer kunnen nagaan wie het initiatief heeft genomen voor de plaatsing van het beeld van Guido Gezelle, staat wel vast dat deze Vlaamse priester-dichter in de eerste decennia van de vorige eeuw bekend en geliefd was vanwege zijn natuurgedichten. Op het beeld staan dan ook de eerste regels van het beroemde gedicht Mij spreekt de blomme.
Aan tuinders Marjo Boeijen en Nicolien de Pater vroeg het bestuur een klein boekje te maken met een korte biografie van Gezelle en een paar van zijn bekendste natuurgedichten. Bij de herinspectie hebben we dit aan Kees Beaart overhandigd. Hoewel hij niet wist dat er vier jaar geleden een kritische kanttekening was geplaatst bij  de onwetendheid rond het beeld van Gezelle, was hij bijzonder ingenomen met het boekje dat hij blij verrast in ontvangst nam.
 

Honden op Ons Buiten

Er zijn vele soorten honden: fatsoensrakkers, oudjes die het wat langzaamaan doen en trouwe viervoeters die enthousiast precies voor of achter hun baasje lopen. Die tref je  dan ook zelden buiten de paden aan. Toch moeten zij op Ons Buiten allemaal aangelijnd zijn.  Dat stond – okee misschien in wat kleine letters – al lang te lezen op een bord bij de hoofdingang, maar dat sprong kennelijk onvoldoende in het oog. Nu hangen er bij alle drie de ingangen borden, waarop met  grote letters staan dat alle honden op Ons Buiten aangelijnd moeten zijn. En laat de poep niet achter op schelpenpad, gras of stoep.    
 

Jubileumfeest Ons Buiten

Ons Buiten bestaat dit jaar 95 jaar en dat gaan we vieren. Het feest begint op vrijdag 21 juli met een klaverjasfeestavond en in het weekend van zaterdag 22 juli en zondag 23 juli heeft de Jeugd-en ontspanningscommissie een spetterend programma voor jong en oud georganiseerd.
 

Agenda


Juli:

Zondag 16: Fietstocht
Vrijdag 21: Start Jubileum weekend
Zaterdag 22: Jubileum weekend
Zondag 23: Jubileum weekend
Zaterdag 29: Bingoavond
Zondag 30: Kindervissen
Zondag 30: Voetbal – Hoge hoeden toernooi

Augustus:

Zaterdag 5: Feestavond
Woensdag 9: Tentje slapen
Zaterdag 12: Bingoavond
Zondag 13: Zeskamp
Woensdag 16: Speurtocht
Zaterdag 19: Fancy Fair
Zaterdag 26: Cabaretavond
Zondag 27: High tea

September:

Zaterdag 2: Familiedag

Voor u gelezen


Tentoonstelling Volkstuinen in Amsterdam in Stadsarchief

In de collectie van het Stadsarchief is een schat aan informatie te vinden over de rijke geschiedenis van volkstuinen in Amsterdam. Foto’s van de opening van het oudste volkstuinpark Tuinwijck uit 1912, familiekiekjes uit de jaren twintig van volkstuinparken Hofwijck en Nut en Genoegen, bijzondere brieven uit de Tweede Wereldoorlog van mensen die graag een oorlogstuintje willen, kleurrijke tekeningen van volkstuinen, en een schat aan foto’s van tuinders in hun eigen tuintje.
Een rijke bron is het archief van de Bond van Volkstuinders dat ondergebracht is in het Stadsarchief. Hierin zitten bijzondere documenten over de oprichting van de Bond, notulen van de eerste vergaderingen en pachtovereenkomsten met tuinders. De Bond van Volkstuinders bestaat op 18 augustus 2017 precies 100 jaar.

Tentoonstelling Volkstuinen in Amsterdam in het Stadsarchief
23 juni – 3 september 2017
Adres:Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam

TuinKunst 2017


De 12de editie van TuinKunst is mede dankzij het schitterende weer prima verlopen. De reacties van kraamhouders, tuinders, bezoekers, de band en alle vrijwilligers waren heel positief. Dit jaar hadden we ook enkele nieuwe elementen zoals de rondrijdende golfkar bestuurd door Martin, het knuffelbos van Ernst, de verhalentent van Marieke in de wandeltuin, de bouwtent van vogelhuisjes, de sneltekenaar Claartje Asser, de presentatie van de Ons Buiten band de “Outsiders” en de expositietent waar alle kraamhouders hun topstuk hadden laten plaatsen. Ook het podium hebben dit jaar een kwartslag gedraaid op veler verzoek van de kraamhouders. Kortom we blijven vernieuwen. Ook de inhoud van de markt zou wat diverser mogen. Nieuwe ideeën zijn dan ook meer dan welkom. Ook hebben we een bestuurslid van het dagelijks bestuur van Stadsdeel West mogen ontvangen, Erik Bobeldijk, die een bevlogen speech hield over het belang van groen in Amsterdam, een opsteker voor ons tuinpark. TuinKunst, het evenement waarmee Ons Buiten naar buiten treedt, is pas geslaagd met de inzet van de werkgroep TuinKunst, de bouwploeg onder leiding van Henk, de kantine mensen onder leiding van Paul en al die anderen die hun medewerking verlenen. Daarvoor onze hartelijke dank.

Op naar de 13de editie TuinKunst 2018.

Het ICT team


Ons Buiten heeft sinds kort een heus ICT team, dat alle zaken m.b.t. ICT zoals PC’s, netwerk, randapparatuur, software, Internet, email, nieuwsbrief, camerabewaking etc. coördineert. Het team staat onder leiding van Daniël Blaauw en de voorlopige samenstelling is Daniël, Ruth van Ouwerkerk, Dorien van Gasteren en Ruud van Buren als linking pin tussen team en bestuur. Naast het uitvoeren van de nodige vernieuwingen gaat het team een plan opzetten voor de eerstvolgende jaren.

OPROEP: Het team heeft nu dringend behoefte aan een netwerk systeembeheerder met kennis en ervaring, die ons kan adviseren en in geval van storingen met snelle oplossingen komt. Wij doen dus een beroep op onze tuinders en medetuinders om zich aan te melden of iemand uit je omgeving die aan de beschrijving voldoet bereid te vinden als vrijwilliger dit op zich te nemen.

Reacties graag naar ict@ons-buiten.nl.
 

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2017 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren