Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 7 maart  2015

Van de voorzitter


Door drukke andere werkzaamheden is het niet gelukt om eerder een nieuwsbrief uit te geven. We zijn het jaar gestart met een gezellige nieuwjaarsreceptie. Uiteraard heb ik een nieuwjaarsspeech gehouden, mocht u er niet bij zijn geweest dan kunt u deze op de website nog nalezen. Er is in de afgelopen maanden weer een hoop werk verzet, zowel voor als achter de schermen. Op 28 februari zijn de werkbeurten weer gestart.
Wij hebben op zondag 1 maart een bijzonder geslaagde 'Presentatie volkstuinen internationaal' gehouden. Er was een grote opkomst waarvan bijna de helft mensen van andere tuinparken waren. Het was erg geanimeerd en gelukkig bleven de meeste na afloop nog gezellig napraten. Het is wellicht een goed idee om in dit soort middagen vaker te organiseren. Heeft u een suggestie geef dat dan aan ons door.

 
Jan Pot

Oproep

Dit jaar vindt voor de 10de keer de TuinKunst manifestatie plaats op Ons Buiten en wel op zondag 14 juni.
Om weer een mooie dag te bieden aan tuinders en buitenstaanders zoekt de werkgroep TuinKunst enkele nieuwe leden om hun steentje bij te dragen aan de organisatie. We vergaderen 1 á 2 keer per maand op de zaterdag ochtend of middag.
Kom ons leuke enthousiaste team versterken! Aanmelden kan via r.v.buren@chello.nl
 
Namens de werkgroep TuinKunst
Ruud van Buren, tuin 186

Van het secretariaat

 • De planning is dat het water op zaterdag 14 maart 2015 er weer op gaat. Alleen bij zeer strenge vorst stellen we het uit. Ons advies is dat u naar de tuin komt om te controleren of er geen sprake is van lekkage.
   
 • In maart kunt u op zaterdagochtend tussen 10 en 12 uur stronken inleveren in de container bij de hoofdingang. Dit geldt dus alleen voor stronken!
   
 • De uitnodiging, agenda en informatie voor de Algemene ledenvergadering van 9 mei 2015 staat in de Ons Buiten Klossie, die eind maart bij u op de mat ligt. Het uitgebreide verslag van de vorige ALV en het machtigingsformulier staan op onze website. Ook aanvullende informatie over agendapunten wordt op de website geplaatst. Het bestuur stelt uw aanwezigheid uiteraard erg op prijs.
   
 • De prijzen in de kantine zijn al 3 jaar ongewijzigd gebleven. De inkoopprijs is in de afgelopen jaren wel duidelijk gestegen. In overleg met de kantinecommissie is besloten om de prijzen een beetje te verhogen. Vanaf 1 april zijn de volgende prijzen van toepassing. Koffie € 0,65, fris € 0,90, bier € 1,40, wijn € 1,60 en sterk gedistilleerd € 2,10.
   
 • De inschrijving aspiranten start op zaterdag 4 april. In het bestuur is afgesproken dat de aspiranten in het vervolg jaarlijks een bijdrage voor hun inschrijving moeten betalen. Zij gaan dan ook het Ons Buiten Klossie ontvangen. Wij verwachten hierdoor een grotere betrokkenheid van de aspirant bij Ons Buiten en hopen daardoor ook beter zicht te hebben wie nog werkelijk geïnteresseerd is in een tuin op Ons Buiten.
   
 • Het bestuur heeft een overleg gehad het bondsbestuur over diversen zaken. Helaas is er nog geen nieuwe informatie bekend over de taxatie van de opstallen in 2014. Uiteraard houden wij u op de hoogte.
   
 • Formeel begint het tuinseizoen op 1 april. Aangezien we voor het sluiten van het hek de wisseling van zomertijd naar wintertijd aanhouden is het logisch om dat ook doen bij de overgang van wintertijd naar zomertijd. Voor het grote hek blijft vanaf zaterdag 28 maart dus geopend. Het bruggetje zal zoals gebruikelijk rond 1 april worden geplaatst.

Inschrijving aspiranten

De eerstvolgende keer dat belangstellende zich kunnen inschrijven is op zaterdag 4 april 2015. Alleen als aspirant van Ons Buiten kunt u inschrijven op een beschikbare tuin.

Agenda

Maand Dag Activiteit   tijd
           
 29  3  zondag  Paasklaverjassen  zaal   12.00

Wekelijkse activiteiten

Klaverjassen
Vanaf vrijdag 3 april tot en met vrijdag 25 september kunt u om 20.00 uur klaverjassen in de zaal.

Aspiranten (toekomstige leden)
Vanaf zaterdag 4 april tot en met zaterdag 5 september kunnen aspiranten zich inschrijven. Vanaf 10.00 tot uiterlijk 10.45 uur afhalen inschrijfvolgnummer in de kantine.

Zie voor verdere informatie en laatste wijzigingen in de vitrines en aanplakbiljetten.
Hier vind u ook de toelichting bij de agenda. Of kijk in de Googleagenda op de website.

Opmerkingen
 • Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl.

Werkbeurten

De werkbeurten vinden plaats op zaterdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur. Het werk start om 09.30 uur. Neemt u de werkbeurtkaart die u bij de jaarnota heeft ontvangen steeds mee en komt u bij voorkeur op de geplande datum.

Raadpleeg voor uitgebreide informatie in de ‘Regeling werkbeurten’ op de website. Dit werkbeurten overzicht van 2015 kunt u ook vinden op de site.

 
 Groep 1  Groep 2  Groep 3  Groep 4
Tuin 1 t/m 121  Tuin 122 t/m
 221
 Tuin 222 t/m
 320
 Tuin 321 t/m
 446
 28 februari  7 maart  14 maart  21 maart
 28 maart  4 april  11 april  18 april
 25 april  2 mei  9 mei  16 mei
 23 mei  30 mei  6 juni  13 juni
 20 juni  27 juni  4 juli  11 juli
 18 juli  25 juli  8 augustus  22 augustus
 29 augustus  5 september  12 september  19 september
 26 september  3 oktober  10 oktober  17 oktober
 24 oktober  31 oktober  7 november  14 november
 21 november  28 november  5 december  12 december
 

Jubileumhuisje

Op Ons Buiten is een huis beschikbaar speciaal voor oud-tuinders, familieleden of kennissen van leden. In de periode april tot en met september kunnen oud-tuinders, familieleden of kennissen van leden gedurende een week in het jubileumhuisje logeren. De kosten hiervoor zijn in 2015 € 85,00 per week.

Er kan voor het seizoen 2015 weer worden ingeschreven. Gebruikt u daarvoor bij voorkeur het Aanvraagformulier bewoning jubileumhuis en zend u dat naar:
Familie P. Riebel,
Haagbeukweg 133,
1326 AW Almere-Stad.

Bij grote belangstelling zal door middel van loting de toewijzing plaatsvinden.

Beste kinderen en kleinkinderen van Ons Buiten,


Op zondag 5 april kom ik weer gezellig naar Ons buiten.
Ik ben er om 13.00 uur en weet toevallig dat er een heleboel te beleven is.
Niet te veel ontbijten hoor, want ik maak dit jaar een heerlijke lunch voor je klaar.
Terwijl jullie zitten te smikkelen, check ik of mijn hulpjes de eieren goed hebben verstopt.
Hopelijk vinden jullie ze allemaal terug. 
We versieren ook nog een kip of konijn en spelen gezellig een potje bingo.
Wel komen hoor!!!!!!!

Ik wil graag weten hoeveel eieren ik moet beschilderen, dus papa, mama, opa of oma stuurt u mij even een gezellige mail met het aantal (klein)kinderen. Met daarin het aantal (klein)kinderen, leeftijd en tuinnummer.

Liefs, Paashaas uit Paasland

In memoriam


Wij ontvingen het droevige bericht dat op 16 februari 2015 is overleden
in de leeftijd van 84 jaar, oud tuinster
 
Elisabeth Adriana Apolonia de Jong – Bisschops
(Lies)
weduwe van Dirk de Jong
 
Wij wensen haar familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2015 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren