Copy
08/20/2020
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 

VAN DE VOORZITTER


Beste tuinders,

Het hangt al in de lucht: in augustus 2022 zijn we 100 jaar!! “Beetje voorbarig”, hoor ik jullie denken, nou zeker niet! Bij een 100-jarig bestaan hoort een grootse viering voor alle tuinders van Ons Buiten en iedereen daaromheen die ons een warm hart toedraagt. We hebben dus ook iedereen nodig om deze viering, die we uit willen smeren over een langere periode, tot een onvergetelijk succes te maken. We willen ideeën horen, plannen maken en de mooiste en best uitvoerbare plannen willen we in projectgroepjes gaan uitwerken. We hebben man- (en vrouw-)kracht nodig voor de uitvoering van die plannen: tuinders die hun (deel)project van begin tot eind dragen. En dat mogen hele diverse plannen zijn, iedereen mag en kan zijn stem laten horen. Natuurlijk willen we ook de ‘normale’ evenementen laten plaatsvinden, uiteraard met een extra feestelijk tintje. Dus ook de succesnummers van Ons Buiten passen in dit jubileumjaar en daar hebben we natuurlijk ook de vele vrijwilligers voor nodig. Er is al een voorzichtige start gemaakt met een eerste groep enthousiaste mensen die zich reeds spontaan hebben aangemeld om mee te werken, en dat is prachtig! We hebben echter een olievlekwerking nodig en zullen dan ook na de vakanties meer bijeenkomsten gaan organiseren om deze groep uit te breiden, vele handen maken immers lichter werk. Iedereen heeft zo zijn eigen talent en daar willen we graag gebruik van maken. Dus let u op de nieuwsbrieven de komende tijd, wij laten zeker van ons horen en rekenen op iedereen.
 

Financiën

Ook de financiële verantwoording gaat dit jaar anders dan in een ‘normaal’ jaar. Vlak voor de voorjaars-alv krijgt iedere tuinder een afschrift van de jaarrekening van het vorige jaar. Zo hadden we afgelopen mei een overzicht van 2019 moeten krijgen, maar toen kwam corona en werd alles net even anders. Bij elkaar zitten om de cijfertjes op papier te krijgen werd moeilijk. Ook op het Bondskantoor is het daarom allemaal iets anders verlopen en zijn die rapportages nu (verlaat) gereedgekomen. De boeken heb ik opgehaald en deze zijn inmiddels gecontroleerd door de kascontrolecommissie. Altijd fijn als daar weer een handtekening onder staat. De jaarrekening kan nu dan ook worden opgemaakt. Normaal gesproken zou ik dat jullie melden op de alv, maar die laat nog even op zich wachten dus dan hebben we de nieuwsbrief. Hopelijk komt er wel een najaars-alv waarin er nog even teruggeblikt wordt op de cijfers en dan hopen we ook weer een ‘echte’  penningmeester voor te stellen en toe te voegen aan ons bestuur zodat ik die dubbele pet kan afzetten.
Gelukkig hebben er toch nog wat activiteiten, weliswaar in afgeslankte vorm, plaatsgevonden voor de kids. Met name knutselen, sport-en-spelactiviteiten, vissen en als kers op de taart was daar de kinderdisco. Ik heb de prachtig versierde dansvloer mogen aanschouwen en dat was weer een feestje op zich. Een woord van dank voor iedereen die tijd en energie in plezier voor de Ons Buitenkids heeft gestoken is op zijn plaats.
 

Ons Buiten Utrecht                                                

 Erik, Saskia en ik hebben een heus werkbezoek afgelegd waarbij we naar Utrecht zijn afgereisd. Hoe leuk is het om je naamgenoot te bezoeken. Zeker omdat zij een aantal jaren geleden dezelfde uitdagingen tegenkwamen door de oprukkende stad Utrecht. Ook zij werden haast onder de voet gelopen en moesten in de tegenaanval. En hoe goed is dat gelukt: wat een prachtig tuinpark is het. En hoe bijzonder: de huizen grenzen letterlijk aan het Utrechtse Ons Buiten en de buurt en tuinders hebben een prettige samenwerking gevonden waarbij iedereen tot zijn recht komt. Je loopt vanuit de aangrenzende straat het tuinpark op en ziet meteen de dierenweide en een strook met moestuinbakken afgewisseld met een haast hysterische bloemenweelde, echt ontzetten fraai. De dierenweide trok direct mijn aandacht omdat ik nu eenmaal gek ben op dieren. Een kennis van mij, die veearts is, heeft de medische verzorging van de bewoners van die dierenweide op zich genomen en zo wist ik van hun bestaan. Verder lopend zie je het clubhuis, een stuk kleiner dan het onze, maar er zijn dan ook  ‘slechts’ 103 tuinen, dus serieus minder dan bij ons. Ook wordt het clubhuis gebruikt voor educatieve bijeenkomsten voor scholen ed. Na een rondwandeling met het Utrechtse bestuur door hun goed verzorgde park, met allerlei projecten die amfibieën, kleine zoogdieren en insecten helpen een goede woning te vinden, kwamen wij terug bij het clubhuis.  Onder het genot van koffie en koek hebben we ideeën kunnen uitwisselen en opdoen en sloten we het bezoek af met een voldaan gevoel. Na de belofte van een tegenbezoek keerden wij terug naar Amsterdam. Wij zullen natuurlijk nooit zo dicht tegen de woningen aan komen te liggen, immers de A4 vormt een duidelijk grens van de geplande bebouwing, maar het was absoluut een leerzame ervaring en we kunnen zeker projecten van Ons Buiten Utrecht gebruiken bij de plannen voor Ons Buiten Amsterdam.
 

Voortgang omgevingsontwikkelingen.

Buiten de nota Volkstuinparken hebben wij ook nog steeds te maken met het project Oeverlanden-Sloten waar wij samen met onze ‘buren’ deel van uitmaken. Zo vlak voor het zomerreces op 21 juli was ik op het laatste overleg met het, door vakantie uitgedunde, kernteam bij de buren van Onklaar Anker, daar  is er een mooi plan op tekening opgeleverd door de door ons ingehuurde landschap architect, dat als werkdocument kan dienen voor de verdere onderhandelingen met de Gemeente. Op 17 augustus beginnen we weer met een overleg met het Kernteam + de gemeentelijke projectgroep, op 18 augustus komt de gemeentelijke projectgroep op Ons Buiten en op 9 september staan Saskia en ik samen met Stichting de Oeverlanden Blijven weer voor de rechter om te strijden tegen een voorgenomen bomenkap, waarvan wij denken dat het ook anders zou moeten kunnen.
Nou, beste mensen, een hele riedel deze keer, maar er komt een hoop voorbij in rap tempo en ik wil proberen jullie toch zo goed als mogelijk mee te nemen in alle wat speelt. Hieronder volgt nog een oproep van Carla en Diny nieuws vanuit  het secretariaat, doe er uw voordeel mee. Deze informatie is immers het meest recent!!


Met zomerse groet,
Hanneke :)
 

FIETSTOCHT

Op de valreep, zoals al als een lopend vuurtje onder onze trouwe fietsers rondgaat:

We hebben een fietstocht!

In verband met het coronavirus wordt het een simpele route zonder poespas!
Ook is de route niet helemaal nieuw, maar wel weer leuk en we maken het gewoon gezellig. De planning is zondag 6 september, we vertrekken vanaf de kantine na een bakkie koffie. Voor de gezelligheid aan het eind van de dag gaan we lekker samen een hapje eten op het terras of bij slecht weer in de grote zaal.
De kosten zijn 7,50 euro per persoon.
Inschrijven kan via het formulier in de kantine, of via de mail: cmj.kristel54@gmail.com
We willen graag uiterlijk 1 september weten wie er mee gaan.
Natuurlijk hangt het een en ander ook van het weer af.

Groetjes
Diny en Carla

VAN HET SECRETARIAAT


Glossy zoekt schrijvers

De redactie van ons mooie kwartaalblad Ons Buiten is op zoek naar nieuwe medewerkers. Vindt u schrijven leuk, meldt u zich dan aan of vraag om nadere informatie. Op het mailadres redactie@ons-buiten.nl zijn alle reacties welkom. .
 

Tuinafval

Er zijn verschillende manieren om uw tuinafval af te voeren:
 • Op uw eigen tuin composteren (NB: Uw composthoop mag niet zichtbaar zijn vanaf de laan.)
 • Zelf afvoeren naar een van de Stadsdeelwerven. Dichtstbijzijnde is Stadsdeelwerf Slotervaart aan de Henk Sneevlietweg 22.
 • Een groencontainer huren van Ons Buiten.


Hakselen

Grote takken en stammetjes kunnen niet worden gecomposteerd. Deze moet u in principe zelf afvoeren naar Stadsdeelwerf Slotervaart aan de Henk Sneevlietweg 22.
In de periode vanaf de eerste zaterdag van september t/m de laatste zaterdag van april is het mogelijk op zaterdag- en woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur takken en stammen aan te bieden op de werf. De stammen worden verzameld en de takken worden gehakseld. Takken van bomen die aan een ziekte zijn doodgegaan mag u niet aanbieden om te hakselen. Deze worden in overleg met de beheerder afgevoerd. Stammen dienen zonder stronk te worden aangeboden. In de maand oktober kunnen op zaterdagochtend stronken ingeleverd worden.
 
Aan het hakselen zijn strenge voorwaarden verbonden;
 • Alleen takken en stammen van loof- en naaldbomen mogen worden aangeboden.
 • Takken moeten minstens een doorsnede hebben van 1 cm.
  • Als de stam dikker is dan 20 cm doorsnede moet deze in handelbare stukken worden gezaagd. Deze worden apart behandeld.
  • Bij dunne boompjes moet de stronk zijn verwijderd.
 • Laat de takken zo groot mogelijk, niet in kleine stukjes knippen.
 • Zijtakken welke meer dan 45˚ uitsteken moeten worden afgezaagd.
 • Tussen de aangeboden takken mag geen tuinafval zitten.
 • Het aangeboden materiaal moet vrij zijn van touw, binddraad en ijzerwaren.
Ter indicatie: wat niet wordt aangenomen bij de hakselaar zijn onder andere:
 • struiken, rozen, bramen etc.
 • slingerplanten
 • bamboe
 • riet
 • jonge wilgentenen
 • constructiehout
 • gras
Het hakselen zelf is kosteloos. Ook kunt u het gehakselde hout gratis afhalen bij de werf. Haksel ophalen kan buiten de hakseltijden. Geen kinderen bij de hakselmachine.
 

Groencontainer huren

 • Bij de beheerder kunt u een verzoek voor huur van een groencontainer indienen.
 • De groencontainer is bedoeld voor tuinafval met uitzondering van boomstammen en boomtakken groter dan 1 cm doorsnee.
 • Doe geen woekerplanten zoals Japanse Duizendknoop, heermoes en drieblad in de groencontainer. Deze planten moeten met het huisvuil afgevoerd worden, zodat voorkomen wordt dat deze woekeraars na compostering terugkomen in tuinen.
 • U moet ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk zand met het tuinafval meekomt. Dit vanwege het maximum gewicht  en het legen in de vrachtauto.
 • Indien de container te zwaar is om leeg te kiepen dan wordt het tuinafval overgeheveld in een tweede container. De kosten hiervan worden in rekening gebracht.
 • Het is ten strengste verboden om ander afval dan tuinafval in de groencontainer te deponeren.

IN MEMORIAM

Het bestuur ontving het droevige bericht dat onze oud-tuinder Ger Schepers is overleden. Hij bereikte de leeftijd van 90 jaar. Een paar jaar geleden kreeg Ger een auto-ongeluk, waarna hij niet meer durfde te rijden en het bezoek aan de tuin voor hem en zijn vrouw Bep moeilijk werd. Twee jaar geleden werd hun tuin verkocht, maar Bep bleef nog wel naar sjoelen komen. Samen met Bep was Ger jarenlang de drijvende kracht achter het sjoelen en jeu de boules. Oudere tuinders zullen met ‘beaucoup plaisir’ terugdenken aan de door Ger en Bep georganiseerde Franse dagen. Namens allen die Ger gekend hebben, heeft het bestuur een condoleancekaart naar Bep en de familie gestuurd.
 

Agenda

Maandag 31 augustus:   laatste dag inleveren waterbriefje
Zondag 6 september:     fietstocht
Maandag 7 september:  bestuursvergadering
 
 

WATERBRIEFJE

U kunt het briefje ook downloaden en printen uit deze nieuwsbrief.
 
Uiterlijk 1 september  a.s. moeten alle tuinders hun waterbriefje ingeleverd hebben, waarop de stand van de watermeter in hun tuin is ingevuld.  U kunt het formulier downloaden van de website. Ook liggen er briefjes in de kantine. Het ingevulde briefje kunt u in de bestuursbrievenbus naast het clubhuis doen. Het is ook mogelijk het ingevulde formulier te mailen naar: water@ons-buiten.nl. Hebt u nieuwe buren? Wijs hen er dan ook op dat ze de waterstand doorgeven aan het bestuur.

WATERBRIEFJE 2020


 
Graag de ingevulde waterbriefjes in de bestuursbus deponeren. Het is ook mogelijk het ingevulde formulier te mailen naar: water@ons-buiten.nl.
De opgave dient vóór 1 september 2020 in ons bezit te zijn, anders volgt een boete.


Naam:               .......................................................................................................
Tuinnummer:     .....................................................................................................
Meterstand:        ....................................................................................................

BIJDRAGE LEVEREN


Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief. Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres.
Besloten Facebook groep Ons Buiten
Website Ons Buiten
Email
Copyright © 2020 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.


Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst.

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.