Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 10 mei  2015

Van de voorzitter

Het eerste nummer van 2015 van ons prachtige kwartaalblad Ons Buiten geeft een mooi beeld van activiteiten die op ons tuinpark gebeuren. Het is heel bijzonder dat er nog steeds zoveel mensen zijn die tijd steken in de organisatie. Het maakt Ons Buiten tot een prachtig tuinpark. Zeker een evenement als het Pinksterkamp verdient het om wat extra aandacht te krijgen. Wij hopen dat er dit jaar nog meer kinderen meegaan. De aanmelding voor het Pinksterkamp kan op Hemelvaartsdag 14 mei in de kantine vanaf 13.00 uur.
U heeft vast al in de agenda staan dat op de 2e zondag in juni (14 juni) weer de Tuinkunstmarkt wordt georganiseerd.
Denkt u bij alles wat u doet op uw tuin aan het voorkomen van overlast voor een ander. Wij hebben daar in de ALV van 9 mei met betrekking tot bijvoorbeeld het gebruik van houtkachels over gesproken.
 
Jan Pot

Van het secretariaat

 • In de Algemene ledenvergadering van zaterdag 9 mei 2015 is afgesproken dat tuinders die een houtkachel willen gebruiken in het bezit moeten zijn van een door het bestuur getekend aanmeldingsformulier houtkachel. Tuinders die nu al in het bezit zijn van een houtkachel moeten ook een aanmeldingsformulier houtkachel indienen maar mogen in 2015 hun houtkachel wel gebruiken maar moeten zich wel gelijk houden aan de regels in het Sociaal stookplan houtkachel. De basisregel is overigens heel simpel 'zorgt u er als gebruiker van een houtkachel voor dat u geen overlast veroorzaakt'.
   
 • In de ALV van 9 mei is ook afgesproken dat nieuwe tuinders vanaf 2015 minimaal 10 jaar werkbeurten moeten doen, dit was 5 jaar.
   
 • Denkt u aan het onderhoud van uw tuin en uiteraard ook de opstallen. Binnenkort zal weer gestart worden met de beoordeling van het onderhoud. Het zou bijzonder leuk zijn wanneer we dit jaar alleen maar goed onderhouden tuinen op Ons Buiten hebben.
   
 • Inschrijving voor het Pinksterkamp kan op donderdagmiddag 14 mei in de kantine.
   
 • Het gebruik van een aggregaat tussen 1 april en 1 oktober is, zoals bekend, niet toegestaan. Het is mogelijk om incidenteel voor het onderhoud van uw opstallen een ontheffing aan te vragen bij het secretariaat. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Het uitgangspunt is dat u groot onderhoud uitvoert in het winterseizoen, waarbij het gebruik van een aggregaat wel is toegestaan.
   
 • Wij zijn door ambtenaren van de handhaving erop gewezen dat er tuinders zijn die afval dumpen in of bij de container die staat in de bocht bij de Riekerweg ter hoogte van de ruimte die is ingericht voor de familie Petalo. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Deze vuilcontainer is er specifiek neergezet voor de familie Petalo. Het is ook niet de bedoeling dat u groenafval in de bosjes rond Ons Buiten dumpt en het is ook niet toegestaan om uw afval naast andere vuilnisbakken buiten het terrein te droppen. Kortom ook als tuinder dient u geen overlast te veroorzaken. Wij rekenen op uw medewerking want het schaat de naam van Ons Buiten.
   
 • Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak.
  Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl

Inschrijving aspiranten

Op zaterdag 2 mei 2015 hebben 9 aspiranten zich ingeschreven op tuinpark Ons Buiten. Op de eerste zaterdag van de maand tot en met september 2015 kunnen belangstellenden zich inschrijven bij tuinpark Ons Buiten. U dient dan al ingeschreven te staan bij de Bond van Volkstuinders. Alleen als aspirant van Ons Buiten kunt u inschrijven op een beschikbare tuin.

Zie het overzicht inschrijving wachtenden 2015

TuinKunst 2015


Reserveer in uw agenda en nodig al uw vrienden en bekenden uit op:

Zondag 14 juni

Vanaf 11.00 uur start er een overvol attractief programma met als thema:

De paden op de lanen in

Een meer dan geweldige KunstMarkt met creatieve uitingen. Ruim 35 exposanten met o.a. tekeningen, schilderijen, keramiek, glas-in-lood, fotografie en andere kunstzinnige creaties.

En natuurlijk een Bijzondere kinderactiviteit. Met gebruikmaking van oude plastictassen worden er vliegers gemaakt. Aan het einde van de middag is er een luchtdoop en worden er prijzen uitgedeeld.

Natuurlijk mag groot en klein vooraf een vlieger maken en deze oplaten.
Muzikale omlijsting door een super band SOUNDS FUNKY en DJ LEN die u zullen verleiden om de dansvloer op te gaan. Daarnaast zal  de groep TAMICOSIE met wervelende klanken u voorgaan via de paden de lanen in.

Wij zien u graag op:ZONDAG 14 JUNI van 11.00 tot ± 15.00 uur.

Werkgroep TuinKunst

In memoriam

Wij kregen het droevige bericht dat op 2 mei 2015 is overleden in
de leeftijd van 76 jaar
Jacobus Hilster
Jaap
 
Wij wensen Marja, Claudia en verdere familie heel veel sterkte toe
om dit grote verlies te kunnen verwerken.

Agenda

 

Wekelijkse activiteiten

Klaverjassen
Vanaf vrijdag 3 april tot en met vrijdag 25 september kunt u om 20.00 uur klaverjassen in de zaal.

Aspiranten (toekomstige leden)
Vanaf zaterdag 4 april tot en met zaterdag 5 september kunnen aspiranten zich inschrijven. Vanaf 10.00 tot uiterlijk 10.45 uur afhalen inschrijfvolgnummer in de kantine.

Zie voor verdere informatie en laatste wijzigingen in de vitrines en aanplakbiljetten.
Hier vind u ook de toelichting bij de agenda. Of kijk in de Googleagenda op de website.

Opmerkingen
 • Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl.

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2015 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren