Copy
03/17/2021
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 

VAN DE VOORZITTER


Het water zit erop en de hekken blijven los, kortom het tuinseizoen is weer begonnen. En geen minuut te vroeg wat mij betreft. De 4 muren van mijn huiskamer/kantoor komen zo langzamerhand steeds dichterbij en ik kan niet wachten tot ik weer in de tuin kan wroeten en de planten en bloemen weer zie ontluiken, vermoedelijk ben ik niet de enige die er zo over denkt. Heerlijk weer even iets meer vrijheid zonder echt uit de band te hoeven springen. Volgens de laatste berichten uit Den Haag zou begin april het terras misschien wel open kunnen, nou daar hopen we natuurlijk op en de eerste ingeving is dan ook; uitbreiden dat terras! We gaan middels party tenten het aantal “overdekte” zitplaatsen wat uitbreiden, zodat er meer mensen op goede afstand van elkaar toch gezellig kunnen zitten met elkaar. Dat is de eerste stap naar een meer normale zomer. Ondertussen hopen we natuurlijk op het gestaag doorkomen van de vaccins zodat het steeds “veiliger” zal worden weer gewoon te doen.

Kort geleden heeft het recent aangetreden bondsbestuur het plan Een beter alternatief aan alle tuinparkbesturen voorgelegd en hun om commentaar gevraagd. Deze commentaren zijn voor een deel ook in Een beter alternatief verwerkt. Met dit document wordt nu met wethouder(s) en ambtenaren overleg gepleegd en het bondsbestuur hoopt dat dit zal leiden tot een aangepaste nota Ontwikkelingsstrategie Volkstuinenbeleid, waarin veel meer ruimte zal zijn voor transitieplannen op maat dan er in de oorspronkelijke nota was.
 
Wij hebben een visiestuk ingediend bij de omgevingsvisie 2050, waarin we vooral hebben aangedrongen op een wat langere passage over de volkstuinen, waarin de waarde van volkstuinen voor een leefbare stad beter worden benadrukt.
 
Het nieuwe JOC bestuur heeft al voortvarend ingezet voor het nieuwe seizoen en ik hoop dat jullie ze zullen helpen en steunen als zij daarom vragen, net zoals dat altijd het geval is geweest. We gaan er gewoon weer een leuk jaar van maken.

Ook de jubileumcommisie Ons Buiten 100 is druk aan de slag en ik zet hieronder een oproep namens die commissie: Ons Buiten 100 vraagt hulp

In 2022 bestaat volkstuinpark Ons Buiten 100 jaar. Dat vieren we! Veel feestelijke activiteiten vieren we natuurlijk met en voor alle tuinders van ons prachtige park. Een deel van de festiviteiten willen we ook graag delen. Met buurtbewoners, andere tuinparken, groen- en milieuverenigingen, de gemeentelijke politiek, kortom met alle mensen en partijen die voor het functioneren en het voortbestaan Ons Buiten onmisbaar zijn.
Om onze eigen tuinders en ook alle mensen rondom ons park, van stakeholder tot buurman, te bereiken, heeft de projectgroep Ons Buiten 100 hulp nodig. Vind je het leuk om je bezig te houden met marketing en communicatie, houd je van het schrijven van publieksgerichte teksten, of heb je ervaring als grafisch ontwerper? En vind je het belangrijk dat 100 Buiten over 100 jaar nog steeds zo’n prachtig gebied is waar mensen, dieren en planten groeien en bloeien?
Bel of mail naar Ruud van Buren of r.v.buren@chello.nl. We vertellen je graag meer over de projectgroep, de plannen en bespreken graag met je hoe we er samen een feestelijk 2022 van kunnen maken!


Namens de projectgroep,
Wendy Jansen en Marcel Monnink  

Wisten jullie trouwens dat we een held op Ons Buiten hebben? Eén van onze tuinders heeft een pasgeboren baby'tje gered van een zekere en akelige dood. Het kindje was in een ondergrondse vuilcontainer achtergelaten. Dit soort nieuws zet alles weer in perspectief. Hulde Dennis!!
Beste tuinders, met dit heel bijzondere bericht sluit ik mijn voorwoord af en wens iedereen een goede start van het seizoen, geniet ervan.

Met vriendelijke groet,
Hanneke

VAN HET SECRETARIAAT


Paaseieren zoeken

Vanwege corona kan de Jeugd- en ontspanningscommissie nog geen concrete plannen voor tuinevenementen maken. Wel proberen we om wat activiteiten voor kinderen door te laten gaan.
Op zondag 4 april kunnen kinderen eieren zoeken die de paashaas op Ons Buiten verstopt heeft. Kinderen tot 13 jaar die mee willen doen, verwachten we om 13.00 uur bij het clubhuis. Alleen de eigen ouders van kinderen kunnen eventueel meelopen.
 

Opening toegangen

Op woensdag 31 maart wordt het bruggetje bij de Westsingel teruggelegd. Vanaf dezelfde datum is ook het eerste hek weer dag en nacht open. We vragen tuinders wel om  vooral in de beginperiode van ons tuinseizoen de hekken van de eerste ingang en de hoofdingang ’s avonds steeds dicht te doen.
 

Water weer aangesloten

Op zaterdag 13 maart is het water weer aangesloten. Vooral vanwege de strengevorstweek in februari bestaat de kans dat er lekkages zijn opgetreden. We hopen dat alle tuinders hebben gecontroleerd of hun hoofdkraan goed was afgesloten. Het is verstandig om na het opendraaien van de hoofdkraan in uw eigen waterput te controleren of het wijzertje stil staat als alle kranen dicht zijn. Als het wijzertje blijft lopen, is er ergens een klein of groter lek.
 

Stormschade

Door de storm in de eerste helft van maart zijn er gelukkig maar een paar bomen geveld en deze waren zo vriendelijk niet op een tuinhuisje of schuurtje te vallen. Wel zijn er hier en daar schuttingen en klimplantrekken omgewaaid. Ook dit kan een goede reden om een bezoek aan uw tuin te brengen en te kijken of alles in uw tuin overeind is blijven staan.
 

Prijs van de gasflessen omhoog

Omdat onze leverancier de prijs van gasflessen heeft verhoogd, hebben wij de prijs moeten aanpassen. De prijs van een gasfles is nu € 26,50.
 

Takken inleveren

Maart is de laatste maand waarin tuinders bij de werf takken kunnen inleveren om te laten hakselen. Dit kan op woensdag- en zaterdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur. Bamboe wordt niet gehakseld en op de stadswerf mag bamboe ook niet meer in de groenafvalcontainer gestort worden. Tuinders kunnen het hele jaar door een groencontainer huren. Dit kost 25 euro per container. U kunt een container reserveren bij onzer beheerder René van Deinsen of bij bestuurslid Henk van der Raaij.
 

Fotowedstrijd bijen

Alle tuinders met een tuin op een park van de Amsterdamse Bond van Volkstuinders zijn ook lid van Het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN). Met het blad De Tuinliefhebber houdt het AVVN zijn leden op de hoogte van alles wat interessant en belangrijk is voor Nederlandse volkstuinders. Speciale aandacht verdient het bericht in de laatste Tuinliefhebber over een bijenfotowedstrijd:
“In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Welke soort zoemt er in uw tuin? Mail ons uw beste bijenplaatje en misschien krijgt uw bij een plek in de zomereditie van De Tuinliefhebber. De beste inzending wordt bovendien beloond met een exemplaar van Het Bijenboek van Charlotte Milner, beschikbaar gesteld door Nederland Zoemt. Stuur voor 19 april 2021 uw mooiste bijenfoto naar tuinliefhebber@avvn.nl onder vermelding van ‘fotowedstrijd bijen’.

Geef in uw e-mail aan om welke bij het gaat, waar u de bij hebt gefotografeerd en vermeld uw voor- en achternaam. Lees van tevoren alle voorwaarden voor mededinging op de website van het AVVN.
 

Eikenprocessierups

In de vorige zomer hadden we op Ons Buiten minder last van eikenprocessierupsen dan het jaar daarvoor. Het is heel waarschijnlijk dat de plaatsing van mezenhuisjes geholpen heeft. Mezen vinden de rupsen namelijk lekkere maaltjes. Hebt u een vogelhuisje opgehangen, dan moet dat in het najaar goed schoongemaakt worden met lauw of heet water zonder schoonmaakmiddel. Een schoonmaakbeurt kan ook nog in het vroege voorjaar. Schud het oude nestmateriaal uit het huisje en borstel het daarna goed schoon. Let op: er kunnen allerlei parasieten inzitten, of soms nog een oud eitje of dood jong. Dat is juíst de reden om het schoon te maken. Tuinders die een eik in hun tuin hebben staan, raden we aan om vanaf nu eventuele grondnesten van de rupsen in de buurt van hun eik in de gaten te houden.
 

Data:

Donderdag 1 april: opening tuinseizoen
Zondag en maandag 4 en 5 april: Pasen
Zondag 4 april: paaseieren zoeken voor kinderen
Maandag 12 april: bestuursvergadering
 

Tuinklusjes in het vroege voorjaar

Veel struiken moeten in het voorjaar gesnoeid worden. Het is niet moeilijk precieze informatie over de juiste snoeiperiode en juiste snoeiwijze te vinden op een website. In deze nieuwsbrief geven we tips voor het snoeien van hortensia’s. Pluimhortensia’s moeten in het voorjaar tot 15-20 cm boven de grond gesnoeid worden. Annabelles (met grote witte bolvormige bloemen) moeten tot 30 cm boven de grond gesnoeid worden. Van boerenhortensia’s en berghortensia’s worden alleen de dode bloemen verwijderd. Elk jaar kunnen de oudste en dikste takken bij de grond afgeknipt worden. Van de overige hortensia’s als de fluweelhortensia, de eikenbladhortensia en de waterstruik worden alleen zwakke, kruisende en verkeerd staande scheuten weggeknipt.
 

Reuzepompoenen kweken

Op zaterdag 25 september wordt het Nederlands Kampioenschap Pompoen Kweken gehouden. De wedstrijddeelnemers komen die dag naar de Botanische Tuinen in Utrecht waar alle wedstrijdpompoenen gewogen zullen worden. Wie het leuk vindt, om een kanjer van een pompoen groot te brengen kan speciaal zaad bestellen op de website van de Dutch Giant Vegetable Championship. Ook voor kweektips en te bestellen zaden van andere (extra grote) groenten kan deze website geraadpleegd worden.
 

Winkel weer open

Vanaf zaterdag 27 februari is Ons Buitens winkel weer iedere zaterdag open van 10.00 – 12.00 uur. Volgens de regels die ook gelden voor niet-essentiële winkels, kunnen er alleen bij de ingang artikelen besteld en/of afgehaald worden. Tegen een heel kleine vergoeding worden tuinaarde, potgrond en compost voor uw tuin afgeleverd.

Collega's gezocht

Wat fijn is het toch dat wij elke zondag ons huisvuil mogen inleveren op het tuinpark. Dit wordt mogelijk gemaakt door een aantal vrijwillige medewerkers. Er zijn echter wat collega's gestopt met de vuilnisdiensten en nu hebben we wat open plekken. 

Het gaat om diensten op zondag van 16.00 tot 17.00 uur. Ongeveer 5/6 keer per seizoen. Hoe meer collega's des te minder vaak staan we op het rooster natuurlijk. Het is gezellig werk, je leert veel tuinders kennen en je wordt gewaardeerd voor je inzet.
 

Wie gaat ons helpen?

Het is natuurlijk niet nodig om te vermelden dat wij ook dit jaar weer de corona maatregelen in acht nemen, en iedereen weet natuurlijk al lang dat tuinafval NIET in de huisvuilcontainers gegooid mag worden.

graag tot ziens op Ons Buiten

Bettie Keirsgieter
bettiekeirsgieter@hotmail.com

4 APRIL PAASEIEREN ZOEKEN

Op 4 april gaan we weer paaseieren zoeken op de tuin en aansluitend bij goed weer een kinderbingo.
Graag aanmelden via de email: gestelniels@live.nl
Aanvang 13:00 uur

Houd u aan de regels van het RIVM
Paas eieren zoeken doen wij per gezin of kinderen alleen.
niet met meerdere ouders uit verschillende gezinnen bij elkaar.
Houd afstand 1,5 meter.

PROFIEL HOOFD BONDSKANTOOR BOND VAN VOLKSTUINDERS

 

Aanleiding 

De Bond van Volkstuinders is een vereniging van ruim 6000 leden, verdeeld over 29 volkstuinparken  in Amsterdam en omgeving. De belangrijkste taak van de bond is het behartigen van de belangen van  de leden, onder andere in gesprekken met de gemeente en andere externe stakeholders. Met hen  voeren we gesprekken over het toekomst van de parken en wisselen we ideeën uit over het  beschermen, behouden en zelfs vergroten van de soortenrijkdom van de flora en fauna in de  tuinparken en het bestendigen van de sociale cohesie binnen en tussen tuinparken. Meer intern  ondersteunen we de tuinparken daar waar het slim en efficiënt is om zaken centraal op te pakken,  bijvoorbeeld op financieel en/of administratief gebied. Ook initiëren we zelf projecten rondom  relevante thema’s die de individuele tuinparken overstijgen. Dit doen we samen met onze financiële  afdeling (3 medewerkers) en het secretariaat (2 medewerkers).

In januari 2021 is een geheel nieuw bestuur aangetreden bij de bond. Met dit bestuur willen we de  komende tijd bouwen aan het ontwikkelen en borgen van een lange termijn visie voor en met de  volkstuinparken en willen we onze interne organisatie verder professionaliseren. We zoeken daarbij  ondersteuning van een enthousiast hoofd bondskantoor.
 

Profiel hoofd bondskantoor 

We hebben vele en grote ambities. Als hoofd bondskantoor weet je deze te prioriteren en weet je de juiste personen bij de juiste taken te betrekken om gestelde doelen te bereiken. De kandidaat die wij zoeken is stressbestendig, dienstverlenend en proactief. Je hebt affiniteit met de maatschappelijke  doelstelling van de bond en zet je hier graag voor in. Je begrijpt dat voor veel leden het tuinieren een  heel belangrijk deel van hun (sociale) leven is en je zet je graag in om deze te behouden. Bij voorkeur woon je in of rondom Amsterdam. 
Lees hier meer over dit profiel.

BIJDRAGE LEVEREN


Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief. Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres.
Besloten Facebook groep Ons Buiten
Website Ons Buiten
Email
Copyright © 2021 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.


Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst.

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.