Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 23 Februari 2013

Van de voorzitter

Wij hebben gemerkt dat gelukkig veel tuinders zich inmiddels hebben aangemeld voor de nieuwsbrief. Toch zijn er nog veel die dit nog moeten doen. Dus een oproep aan u allen om uw mede tuinders er op attent te maken om zich aan te melden op de nieuwsbrief. Dat gaat gemakkelijk door naar onze website www.ons-buiten.nl te gaan.
U blijft door de nieuwsbrief op de hoogte van wat er op Ons Buiten gebeurt.
 
Jan Pot

Vrijwilligers voor de paddentrek gevraagd


De padden gaan eind februari en begin maart weer trekken. Ze gaan dan vanuit onze tuinen naar de paargebieden en moeten daarvoor de Riekerweg en parkeerplaats oversteken en daarbij vallen slachtoffers. Ik zoek nog een aantal vrijwilligers die het huidige team willen versterken en één of meer avonden per week een uur à anderhalf uur op de Riekerweg willen patrouilleren. De putten worden op tijd afgesloten, daar hebben we geen omkijk naar. Stukken met veel paddentrek wil ik dit jaar afschermen met gaas zodat de amfibieën in emmers vallen. Het gaat dus om de overige stukken.

We lopen of fietsen een aantal keren de Riekerweg van het begin bij het Nieuwe Meer tot het gemaal af en zetten dan padden, kikkers en salamanders naar de overkant. De parkeerplaats wordt ook meegenomen.
Vorig jaar zijn er 893 amfibieen overgezet, waarvan 90 dood. Uit ervaring weet ik dan we er dan 140 van de dood hebben gered. We doen het dus niet voor niets. Als je wilt meedoen dan kun je me bereiken via hbbs61@tele2.nl.

Hans Baas

Kijk voor meer informatie over padden en de paddentrek op www.padden.nu
Op deze site worden ook de tellingen bijgehouden van de Riekerweg.

Aanvraag kapvergunning

Als u een kapvergunning wilt aanvragen moet dit voor 15 juli gebeuren. Gebruik hiervoor het standaard formulier ‘Aanvraag kapvergunning’. Voor eventuele vragen verwijs ik u naar ons bomenbeleid op de website van Ons Buiten. Het formulier ‘Aanvraag kapvergunning’ kunt u daar ook vinden.
 
Rob Hafkamp

Agendeer 9 juni in uw agenda!

Tuinkunst 2013 (11.00 -16.00 uur)

Het duurt nog even maar de TuinKunst-werkgroep is al weer aan de slag om er ook dit jaar weer een groot succes van te maken.
 
Indien u een bijdrage wil leveren bij de creatieve en uitvoerende organisatie meld u zich dan aan.

We vergaderen op :
Zaterdag om 13.00 uur tot ± 14.00 uur op:
  • 2 maart
  • 6 april
  • 27 april
  • 11 mei
  • 25 mei
  • 1 juni
Heeft u verfrissende ideeën breng deze in!
Naast de gebruikelijke Kunstmarkt, KindertuinKunst, speurtocht, modeltekenen, levende muziek en natuurlijk een stralend zonnig terras is er dit jaar een verbindend thema:

Bijen onze natuurlijke vrienden!

Aanmelden voor deelname werkgroep of inbreng leuke ideeën:

Ruud van Buren, r.v.buren@chello.nl

Tuinvraag & Antwoord

 
Heeft u vragen op het gebied van planten, bomen, struiken en of over dieren die bij ons op het tuinpark voorkomen, kunt u die stellen aan Tuinvraag & Antwoord, met vermelding van uw naam, tuin en telefoonnummer. Probeer zo goed mogelijk uit te leggen wat de problemen zijn. Gerard Schuitemaker zal indien mogelijk, op uw vragen een antwoord geven.
U kunt uw vraag deponeren in de bestuursbus aan het verenigingsgebouw t.a.v. de redactie van Ons Buiten Kontakt of mailen naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl eventueel met foto.
 

Snoeinieuws

We hebben in januari achterstallig onderhoud aan berberis, hazelaar en boerenjasmijn gedaan. De stammen in het centrum van de struiken diep tot aan de grond weggezaagd en de struiken teruggenomen. Later bleek dat een coniferengroep deels over de struiken hing waardoor scheefgroei ontstond. We hebben een conifeer weggehaald waardoor het geheel opener werd. Goed werk van de cursisten!
Op 2 februari gingen we winterstekken snijden. Dit kan van alle bladverliezende struiken: boerenjasmijn, weigelia, forsythia, kerria enzovoort. De stekken worden gesneden uit eenjarig hout en zijn ongeveer 20 cm lang.

Start in de kantine om 9.45 uur. Iedere eerste zaterdag van de maand.
Gerard, telefoon 020 6164759

Het geeft troost en een goed gevoel

Namens mijn kinderen en kleinkinderen bedank ik bestuur en leden van Ons Buiten voor de hartverwarmende steun en belangstelling na het overlijden en bij de crematie van Nico de Boer.

Ans Kiers

Paasklaverjassen

Zondag 24 Maart
Aanvang 12:00 uur
 
Komt allen dan maken we er weer een gezellige klaverjas middag van.
 
Vriendelijke groeten René & Loes

De Vuilnisploeg

Het vorig tuin seizoen heeft een aantal mensen zich met plezier en toewijding ingezet voor de zondagse vuilnisdiensten. Als u nu denkt “och, ik wil ook wel één of enkele zondagen per seizoen een vuilnisdienst doen” laat mij dat dan even weten. U bent van harte welkom om de ploeg te versterken, of misschien als invaller als één van de vaste mensen verhinderd is?

tuinpark@ons-buiten.nl of 06-44015230
 
Bettie Keirsgieter, tuin 260

Van de redactie: 

Dit bedankje is tot drie keer toe door de redactie vergeten. Excuus aan Cobie!


Hallo allemaal,
Na 22 dagen in wat je bijna kan noemen, hotel Slotervaart , te hebben doorgebracht weer thuis. Een vervelende bacterie in het onderbeen en je bent een tijdje uitgeschakeld.
Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken die telefoontjes hebben gepleegd, kaarten, bloemen hebben gestuurd en voor alle bezoekjes. Ook niet te vergeten de meloen, chocolaatjes en ook voor de huisgenoot nog wat lekkers, dit was eigenlijk te gek hoor!! Al was ik wel heel erg blij met deze belangstelling van een ieder. Maar ook thuisgekomen bleef ik verwend worden.

Lieve groetjes van Cobie Broerse

Hulp gezocht

De paashaas is op zoek naar kinderen en kleinkinderen van Ons Buiten die alle verloren eieren willen helpen opsporen.
Dus ben je goed in het herkennen van sporen, kun je goed ruiken, en herken je de hazepaden…kom dan op 1ste paasdag om 1 uur naar Ons Buiten en help mee.

Als jullie terug komen, hebben jullie vast honger. We kunnen jullie hulp gebruiken bij het versieren van eierkoeken.

Wij maken van het eerste evenement weer een feest en sluiten af met een altijd prijs Bingo.

Papa’s , mama’s, opa’s en oma’s mogen je om ongeveer 4 uur weer ophalen.

Tot de 1ste paasdag op 31 maart
Start 13.00 uur
Einde 16.00 uur

Geef je op: Loyu@xs4all.nl

Hulp aan tuinders die 70+ zijn.

Mededeling Verfraaiing commissie
Heeft u nog nooit gebruik gemaakt van deze service en u bent 70+ vul dan het aanvraagformulier in en wij komen de door u aangekruiste werkzaamheden verrichten. Het formulier doet u in de bestuursbus.

Heeft u in voorgaande jaren al gebruik gemaakt van deze service, dan gaan we daar automatisch mee verder in 2013.
De service is er om tuinders die wat ouder worden, te helpen met werkzaamheden die bezwaarlijk kunnen zijn zodat deze tuinders langer van hun tuin op Ons Buiten kunnen genieten. 
Voor vragen ben ik bijna iedere zaterdagmorgen van het jaar om 9:30 uur in de kantine.
 
Vriendelijke groet en veel tuinplezier. 
René Blaauw

Jubileumhuisje

Op Ons Buiten is een huis beschikbaar speciaal voor oud-tuinders, familieleden of kennissen van leden. In de periode april tot en met september kunnen oud-tuinders, familieleden of kennissen van leden gedurende een week in het jubileumhuisje logeren. De kosten hiervoor zijn in 2008 € 85,00 per week.

Er kan voor het seizoen 2013 weer worden ingeschreven. Gebruikt u daarvoor bij voorkeur het Aanvraagformulier bewoning jubileumhuis en zend u dat naar:
Familie P. Riebel, Haagbeukweg 133, 1326 AW Almere-Stad.

Bij grote belangstelling zal door middel van loting de toewijzing plaatsvinden.

Jaarverslag BTC 2012

Het afgelopen jaar zijn er 31 huisjes getaxeerd. Er zijn 5 bouwvergunningen voor een huisje, 7 voor een schuurtje en 1 voor een broeikast aangevraagd. Alle aanvragen zijn door de Bond van Volkstuinders goedgekeurd.

Verder hebben we ons onder andere beziggehouden met controle en onderhoudswerkzaamheden. Er zijn 2 grote lekkages aan het waterleidingnet geweest op de Singel. Deze zijn na veel inspanning opgelost. De gascontrole, uitgevoerd door Frans Reinier en zijn zoon Marcel verloopt zeer goed. Beide heren hebben een door het bestuur uitgegeven legitimatie bij zich. Mocht u twijfels hebben, dan kunt u er gerust naar vragen.

Verder is er een nieuwe fundering gekomen onder de kantine en het toiletgedeelte van het clubhuis. Deze werkzaamheden zijn door een bedrijf uitgevoerd. Zelf hebben we een nieuwe fundering gestort onder de ruimte waar de nieuwe koelcel komt te staan. Daarna is er een nieuw hok omheen gebouwd. Ook is de riolering van het clubhuis vernieuwd. Deze was op veel plaatsen gezakt, waardoor er regelmatig verstoppingen waren.

Verder zijn de winkel, de bieb en het jubileumhuisje geschilderd. Wij willen langs deze weg weer alle medewerkers, jong en oud (en zelfs zeer oud), bedanken voor hun inzet.
Wij hopen dat we dit seizoen weer op hen kunnen rekenen.

Iedereen een goed tuinjaar toegewenst.
Secretaris BTC
Arie van Schooneveld

Werkbeurten 2013

De werkbeurten vinden plaats op zaterdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur. Het werk start om 09.30 uur. Neemt u de werkbeurtkaart die u bij de jaarnota heeft ontvangen steeds mee en komt u bij voorkeur op de geplande datum. Raadpleeg voor uitgebreide informatie in de ‘Regeling werkbeurten’ op de website van Ons Buiten.
Werkbeurten overzicht van 2013 kunt u ook vinden op de site.

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4
Tuin 1 t/m 121   Tuin 122 t/m 221   Tuin 222 t/m 320   Tuin 321 t/m 446  
2 maart 9 maart 16 maart 23 maart
30 maart 6 april 13 april 20 april
27 april 4 mei 11 mei 18 mei
25 mei 1 juni 8 juni 15 juni
22 juni 29 juni 6 juli 13 juli
20 juli 27 juli 10 augustus 24 augustus
31 augustus 7 september 14 september 21 september
28 september 5 oktober 12 oktober 19 oktober
26 oktober 2 november 9 november 16 november
23 november 30 november 7 december 14 december

Openingsdagen 2013 Winkel van S(ch)inkel


maart en april                          elke zaterdag
mei-juni-juli-augustus           elke zaterdag en elke, donderdagavond
september                               elke zaterdag
oktober en November            laatste zaterdag van de maand
december                                gesloten
 
openingstijden:
zaterdag                                  10.00-12.00
donderdagavond                   19.00-20.30
 
Voor eventuele noodgevallen ben ik in het hoofdseizoen voor 80% op de tuin en telefonisch bereikbaar.

Groeten, 
Ton Groeneveld , telefoon 06-15329643
Aanpassingen parkeerterrein
Vanaf 22 februari 2013 (week 8) beginnen de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van extra spoorbanen. Voor het bouwen van een spoorviaduct over de verbindingsboog A4 - A10 West (KW08) is de aanvoer route via ons parkeerterrein.
Er zullen door de aannemer hekken worden geplaatst. De ingang blijft ongewijzigd maar het uitrijden zal aan het eind van de parkeerplaats zijn en dan via de Riekerweg.
Het gaat om een tijdelijke situatie. Op dit moment is onbekend hoelang de werkzaamheden zullen duren.
Copyright © 2013 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren