Copy
...för hus och människor...
Byggnadsvårdsföreningen

Nu får du som medlem 10% rabatt på Byggnadsvård Qvarnarps heldagskurs
Värmeeffektivisering i gamla hus


När värme läcker ut från en byggnad uppstår dyra energiförluster.
Man kan spara mycket pengar på att ta reda på var det läcker och hur huset kan energieffektiviseras;
  • Hur mycket energi läcker ut från fönster, dörrar, bjälklag, grund?
  • Och var finns köldbryggor, som leder ut värmen från huset till kråkorna?
  • Hur kan man energieffektivisera utan att förstöra ett äldre hus? Utan att riskera fuktskador och mögel?
  • Måste man byta fönster?
  • Vilka tätnings- och isoleringsmaterial kan man använda?
Det här och många frågor får du svar på under den här kursen, där vi använder en s k värmekamera för att mäta energiförlusterna i ett äldre hus. Med oss på kursen finns bla civilingenjör Rikard Eriksson och byggmästaren Nils-Åke Friman. Båda är kunniga på hur man energieffektiviserar äldre hus 
  
Man ser tydligt hur drevningen, som utförts till hälften i skarven mellan vägg och golv, påverkar
inläckaget av kall luft. Foto: Rikard Eriksson


Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
Kursledare: Rikard Eriksson, Nils-Åke Friman (i Jönköping)
Kursavgift: 900 kr för en dag
Datum, tid och plats:
9 mars 2013 kl 10-17, Jönköping
10 mars 2013 kl 10-17, Sulegång nära Kristdala, www.sulegang.se

Anmälan: Ange kurs, datum och dina kontaktuppgifter till qvarnarp@hotmail.com.
Som medlem i Svenska byggnadsvårdsföreningen får du 10% rabatt. Ange medlems-
nummer vid anmälan och ta med medlemskort till kursstart.


© 2013 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.