Copy
...för hus och människor...
Byggnadsvårdsföreningen

Inbjudan: Svenska Timmerhus

 
Svenska Timmerhus
En hotad 1000-årig tradition?

21 november i Mariestad
 
Hantverkslabratoriet inbjuder tillsammans med Svenska byggnadsvårdsföreningen och Svenska Timmerhusföreningen till kunskapsseminarium om framtiden för den svenska timmerhustraditionen.

Seminariet vänder sig till hantverkare, byggmästare, förvaltare, antikvarier, arkitekter mfl.

Seminariet är kostnadsfritt. Självkostnadspris 200kr för lunch och fika betalas på plats.

Anmälan görs senast 30 oktober till
Hantverkslaboratoriet craftlab@conservation.gu.se eller Christina Persson 0766 - 22 93 04 (Ange om du vill ha lunch och fika samt eventuella matpreferenser)

- I föregående nyhetsbrev var det fel kontaktemail, vi ber om ursäkt för det.

Platsen är Hantverkslaboratoriet, Magasinsgatan 4 (Trädgårdsskolan) i Mariestad
Resa med tåg från Hallsberg och Herrljunga. Anslutningar med buss från Töreboda och Skövde

Program

09:30   
Kaffe och macka

10:00
Välkommen

10:10
Timmerhus - en 1000-årig tradition. Peter Sjömar (Hantverkslaboratoriet)

11.00
Hantverkstradition och UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Gunnar Almevik (Hantverkslaboratoriet)

11.20
Energiprestanda, inneklimat och miljöpåverkan. Tor Broström (Högskolan på Gotland)

12:00
Lunch

13:00
Nästet - Ett klimateffektivt massivhus i trä (Vistet 2.0). Bertil Harström (Inredningsgruppen)

13:45
Energieffetivisering av timmerhus - erfarenhet från projekt. Ingemar Nygren (Högskolan i Dalarna)

14:15
Exempler fra Norge. Marte Boro (Riksantikvaren)

15:00
Kaffe

15:30
Paneldiskussion med korta introducerande inlägg

16:00
Avslutning


© 2012 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.