Copy
...för hus och människor...
Byggnadsvårdsföreningen

Besök de rivningshotade fastigheterna i Gårda, Göteborg

Sedan 60-talet har kvarteren Eken och Cedern i Gårda mer eller mindre haft en rivningshot hängande över sig. Halva kvarteren har redan rivits för att bredda motorvägen. Det är Göteborgs kommun som äger fastigheterna, och de vill riva av flera orsaker bl.a. för att det skulle kosta för mycket att renovera (vad de anser vara), dålig boendemiljö (luft och buller) samt att marken skulle behövas för parkering.

Men de som bor här vill annorlunda. Här lever bla barnfamiljer, studenter och pensionärer, som bott i kvarteret sen de föddes, sida vid sida i en unik grannsämja. De värdesätter att få bo i vackra hus där inte mycket av de gamla kulturvärdena förstörts, där alla känner alla och att kunna få bo centralt med låga hyror.
 
Färgen flagar på fastigheterna, men är det så illa som det ser ut från gatan? Filip Laurits ordförande i Gårda Boendeförening, berättar om rivningshotet, underhållet, grannsämjan och vad de boende gör för att få en attraktivare boendemiljö. Vi kommer få besöka 3-4 lägenheter och träffa lägenhetsinnehavarna. Därefter diskussion och fika.
 
Tid: Onsdagen den 31 juli kl 19:00
Plats: Gudmundsgatan 13, Göteborg
Kostnad: 50 kr för medlemmar, 80 kr för icke medlemmar. Fika ingår.
Antal platser: 15 st
Anmälan: Senast den 29 juli
Kontakt: Linda Svenson, länsombud Västra Götaland
linda.svensson@byggnadsvard.se / 0702-395213
(anmälan dock helst på mejl, jag kan vara svår att nå på telefon)
 

Välkomna!


© 2013 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.