Copy
...för hus och människor...
Byggnadsvårdsföreningen


Det här händer på Gotland i oktober

Följ med på några av våra intressanta visningar när du njuter av det höstvackra Gotland!Lördag den 6:e oktober

Staden utanför murarna
– bebyggelseutveckling från sekelskiftet till våra dagar


Under en tidsperiod som sträcker sig från sekelskiftet 1900 till det andra världskrigets utbrott, genomgår staden Visby en av sina mest omvälvande faser. Utflyttningen från innerstadens trångboddhet, slum och sociala misär tog fart. En majoritet av stadens befolkning kom nu att bosätta sig i den nya, moderna och expanderande villastaden utanför ringmuren. På åkrar, ängsmarker och strandängar växte en stad fram.

Vi fortsätter nu vår uppskattade stadsvandring med Lars Bäckman, en av författarna till boken ”Staden utanför murarne”. Sist gick vi i södra Visby, nu fortsätter vi och tar norra Visby.
 
Vi avslutar vid Konditori Norrgatt ca 12.30 med frivilligt intag av gemensamt kaffe på egen bekostnad.
 
Kostnad: Medlemmar 50 kr, Icke medlemmar 70 kr
Samling: Österport kl 10.00
AnmälanBo Dahlström bo.dahlstrom@k-konsult.se


20:e oktober

Visning av kalkpatrongården Pavalds i Lärbro socken


Den mycket ståtliga kalkpatrongården Pavalds har sitt ursprung från 1600-talets senare del. Manbyggnad har byggts ut från parstuga till ett av Gotlands största hus. Pavalds ägare Ann och Birger Andersson visar och berättar Pavalds historia samt om husets pågående restaurering. 
 
OBS! Antalet deltagare är begränsat till 20 personer.

Kostnad: Medlemmar: 80:-, icke medlemmar: 120:- (båda inkl kaffe med bröd)
Samling: Kalkpatrongåden Pavalds (Lärbro) kl. 13.30
Anmälan: Senast 6:e oktober till " bill.necander@spray.se
Kontakt: Bill Necander 070-157 30
© 2012 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.