Copy
...för hus och människor...
Byggnadsvårdsföreningen

ÄNNU NÅGRA PLATSER KVAR!
 
En Temadag om energieffektivisering i småhus
 
 
Torsdagen den 14 mars 2013 kl 10-16.00
Forumsalen, Campus Skellefteå
 
Kan man kombinera energiförbättring med bevarande? Hur klarar sunda material
och beprövade konstruktioner dagens krav på effektiv energihushållning?

Temadagen "Jakten på kilowatten" har hittills genomförts i 7 städer och är baserad på innehållet i Energiboken – energieffektivisering för småhusägare som har givits ut av Byggnadsvårdsföreningen med stöd från Energimyndigheten. Ledande experter ger konkreta råd och en ökad förståelse för hur gamla hus kan möta dagens krav på energiåtgärder och samtidigt bevara sina kvaliteter.

Temadagen riktar sig till alla som bor i, arbetar med eller fattar beslut om våra gamla och nya småhus.
 
När:                 torsdag den 14 mars 2013  kl. 10.00-16.00
Plats:               Forumsalen, Laboratorgränd 13, Skellefteå
Anmälan:         www.byggnadsvard.se, senast den 7 mars
Kostnad:         425 kr, 325 kr för medlemmar i Byggnadsvårdsföreningen.
I priset ingår:  Energiboken - energieffektivisering för småhusägare (ord pris 279:-) 
                        Lunch och eftermiddagskaffe
Mer info:         kansli@byggnadsvard.se eller tel 08-30 37 85
  

PROGRAM

10.00
- Välkomstanförande
Enar Nordvik, stadsarkitekt Skellefteå kommun

10.15
- Introduktion och presentation av "Energiboken"
Björn Ohlén, bebyggelseantikvarie och kulturarvsutvecklare i Västra Götaland. Styrelseordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen

10.30
- Luft, fukt & värme - så funkar hus.
Om lämpliga åtgärder vid energieffektivisering och byggnadsvård samt hantering av förhållandet mellan värme, luft och fukt.
Bengt Adolfi, byggnadsingenjör och byggmästare med egen verksamhet. Styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

11.15
- Välja isolering - inte bara en fråga om värme.
Som privatperson ställs man inför många frågor inför val av rätt isoleringsmaterial. Varis Bokalders går igenom de olika typerna av isoleringsmaterial och dess skillnader och vilka egenskaper och påverkan de har på inomhusklimatet.
Varis Bokalders, arkitekt och författare till flera böcker om ekologiskt byggande

12.00  Lunch på Campus

13.00
- Långsiktigt hållbara uppvärmningslösningar.
Vilka lösningar har man valt - teknik och erfarenhet
Anna Joelsson, civilingenjör Sweco

13.45
- Energiförbättringar du kan göra direkt.
Björn Ohlén

14.30
- Fallstudier - nytt och gammalt hus.
Beskrivning av isoleringsmetoder vid ombyggnad av ett äldre hus och vid nybyggnad.
Stefan Östberg, snickare och ägare till Byggnadsvård i Dalarna AB.

15.15
- Vart vänder jag mig som husägare?
Hur kan länsmuseet hjälpa till och vilka frågor kan kommunen eller länsstyrelsen svara på.
Maria Löfgren, byggnadsantikvarie, Västerbottens museum 

15.30
- Frågor och sammanfattning med föreläsarna

16:00  Avslutning

ModeratorStephan Fickler, Svenska byggnadsvårdsföreningen

ANMÄL DIG HÄR: www.byggnadsvard.se 

© 2013 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.