Copy
...för hus och människor...
Byggnadsvårdsföreningen


En Temadag om energieffektivisering i småhus

Tisdagen den 26 november 2013 kl 10.00-16.00
Hörsalen, Örebro läns museum

 

Kan man kombinera energiförbättring med bevarande? Hur klarar byggnadsvårdens sunda material och beprövade konstruktioner dagens krav på effektiv energihushållning?

Temadagen "Jakten på kilowatten" har hittills genomförts i ett 10-tal städer och är baserad på innehållet i Energiboken – energieffektivisering för småhusägare som har givits ut av Byggnadsvårdsföreningen. Ledande experter ger konkreta råd och en ökad förståelse för hur gamla hus kan möta dagens krav på energiåtgärder och samtidigt bevara sina tekniska och kulturhistoriska kvaliteter.

Temadagen riktar sig till alla som bor i, arbetar med eller fattar beslut om våra gamla och nya småhus. Jakten på kilowatten i Örebro genomförs med stöd från Länsstyrelsen i Örebro Län och Örebro Läns Museum.         

När: tisdag den 26 november 2013 kl. 10.00-16.00
Plats: Hörsalen, Engelbrektsgatan 3, Örebro läns museum
Anmälan: www.byggnadsvard.se
Senast19 november
Kostnad650 kr, Medlemmar i Byggnadsföreningen 500 kr I priset ingår Energiboken- energieffektivisering för småhusägare (ord. pris 279:-) samt lunch och eftermiddagskaffe.
Mer infokansli@byggnadsvard.se eller tel 08-30 37 85

 


P R O G R A M 
 

10.00  Välkomstanförande, Mikael Eivergård, landsantikvarie och museichef Örebro läns museum.

10.10  Introduktion och presentation av "Energiboken". Stephan Fickler,  bebyggelseantikvarie och verksamhetsledare på Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

10.20  Luft, fukt & värme - så funkar hus. Om lämpliga åtgärder vid energieffektivisering och byggnadsvård samt hantering av förhållandet mellan värme, luft och fukt. Bengt Adolfi, byggnadsingenjör och byggmästare med egen verksamhet. Styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

11.10  Välja isolering - inte bara en fråga om värme. Som privatperson ställs man inför många frågor när man ska välja rätt isoleringsmaterial. Varis Bokalders går igenom de olika typerna av isoleringsmaterial och dess skillnader samt vilka egenskaper och effekter de har på inomhusklimatet. Varis Bokalders, arkitekt och författare till flera böcker om ekologiskt byggande.

12.00  Lunch Restaurang Rosengrens

13.00  Långsiktigt hållbara uppvärmningslösningar. Vilka lösningar har man valt - teknik  och erfarenhet. Energirådgivare.

13.45  Energiförbättringar du kan göra direkt. Stephan Fickler.

14.30  Kaffepaus

15.00  Vart vänder jag mig som husägare? Hur kan länsmuseet hjälpa till och vilka frågor kan kommunen, regionförbundet eller länsstyrelsen svara på. Erica EK Biträdande stadsantikvarie Stadsbyggnad, Örebro kommun & Charlott Torgén, byggnadsantikvarie Örebro läns museum mfl.

15.30  Frågor och sammanfattning med föreläsarna

16:00  Avslutning

Moderator: Stephan Fickler, Svenska byggnadsvårdsföreningen.
 

Läs mer och anmäl er här!
 

© 2013 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.