Copy
...för hus och människor...
Byggnadsvårdsföreningen

Detta händer i 

Västra Götaland 

        
                  Stridsberg & Biörck                      Götheborg                      Energiförbrukning i fokus
                                                                                                                                                

Det unika 1700-talshantverket på Ostindiefararen Götheborg
Onsdag 18/9 18:30

Den ursprungliga Ostindiefararen Götheborg byggdes i Stockholm på varvet Terra Nova 1738. Efter sin tredje resa till Kina, där hon varit för att handla med sig te, porslin och siden, gick hon på grund och sjönk i inloppet till Göteborg 1745. På 1980-talet hittade man resterna efter vraket och bestämde sig för att bygga en kopia i full skala och segla till Kina igen. Lyssna på berättelsen om hur de gjorde, var de hittade de olika pusselbitarna och hur de bit för bit byggde fartyget och rekonstruerade ett 1700-talshantverk som man nu har räddat till eftervärlden. Sista anmälningsdag är fredagen den 17/9, mer information samt priser finns här

Kontakt: Linda Svenson
Telefon: 070 239 52 13
E-post: linda.svenson@byggnadsvard.seEnergiförbrukning i fokus
Lördag 28/9 11:00
1860 byggdes ett köpmanshus på Kungsgatan 21 som med endast 4 olika innehavare drevs fram till 2009. Huset förvanskades genom åren, panel byttes ut, golv sänktes, fönster togs bort och de som var kvar byttes ut till modernare på 60-talet. Dessutom försågs fastigheten med eternitplattor. Principen för dessa passivhus är att de byggs med traditionella metoder, materiel och design som visat sig vara hållbara över en lång tid. Magasinet är i princip klart under besöket och vi får titta på lägenheterna bara dagar innan de är klara för inflyttning. På gården finns även ett gammalt torp byggt runt 1800. Hör Lars berätta om sina tankar kring kvarteret och hur man kan kombinera kulturvärden med ny teknik. Du kan senast anmäla dig till visningen den 26 september, mer information och priser finns här.

Kontakt: Linda Svenson
Telefon: 070 239 52 13
E-post: linda.svenson@byggnadsvard.se


Visning av industriområdet Stridsberg & Biörck
Tisdag 1/10 15:00
Företaget Stridsberg & Biörck började uppföra byggnader på det nya området knorren i Trollhättan 1901. Idag har verksamheten upphört på området och i stort sett alla maskiner är borta, men större delen av byggnaderna finns kvar oförändrade. Byggnadernas placering och utformning är processinriktade och trots att byggnaderna är tomma så finns mycket av själva industrimiljön bevarad, det går lätt att föreställa sig arbetsförhållandena. När de nya lokalerna invigdes 1912 var de för den tiden moderna och rymliga. Visningen omfattar byggnader, området och företagets historia. Sista anmälningsdag är fredagen den 27/9, mer information samt priser finns här

Kontakt: Henrik Olsson
Telefon: 070 816 89 28
E-post: henrik.olsson@byggnadsvard.se
© 2013 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.