Copy
...för hus och människor...
Byggnadsvårdsföreningen

Ännu finns det några platser kvar till årets
Årsmöte & Vårresa till Värmland!

Till Finnmarken och de skogrika gränslandet i Norra Värmland och Norska Hedmark flyttade många människor från östra Finland under 1500/1600-talet. God tillgång på skogsmark och förmånliga skattelättnader ledde till nyröjning och befolkningsutveckling i området.

Vi inleder våra tre dagar i Värmland med årsmöte på Värmlands Museum för att sedan besöka dessa vackra miljöer, träffa spännande människor och lära mer om hur man idag försöker bevara kulturmiljöerna och stärka den regionala attraktiviteten.

Klicka på länken för att komma till fullständigt Program och Anmälan.
 

Varmt välkomna!


© 2013 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.