Copy
för hus och människor
Byggnadsvårdsföreningen

Passa på!
Några platser kvar till vår temadag i Gävle

Jakten på kilowatten 

- en temadag om energieffektivisering i småhus 

 
Spara Energi, Spara Pengar
- och
öka värdet på ditt hus!


Onsdagen den 14 november 2012 kl 13-17.00
Länsmuseet Gävleborg, Gävle

Hur skall jag energieffektivisera utan att förstöra husets utseende? Hur klarar byggnadsvårdens sunda material och beprövade konstruktioner dagens krav på effektiv energihushållning? Temadagen "Jakten på kilowatten" ger konkreta råd och en ökad förståelse för hur gamla hus kan möta dagens krav på energiåtgärder och samtidigt bevara sina kvaliteter. Dagen riktar sig till alla som bor i, arbetar med eller fattar beslut om våra gamla och nya småhus.

PlatsPer Eriksson-salen, Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20, Gävle

Anmälan senast 11 november
Anmäl dig här!

Kostnad750 kr för icke medlemmar, 650 kr för medlemmar i Byggnadsvårdsföreningen.

I priset ingår Energiboken- energieffektivisering för småhusägare (ord. pris 279:-) samt eftermiddagskaffe med smörgås.

Mer infowww.byggnadsvard.se,  kansli@byggnadsvard.se eller tel 08-30 37 85

 

P RO G R A M

Moderator: Stephan Fickler, Svenska byggnadsvårdsföreningen

13.00 Välkomstanförande
Anders Johnsson, landsantikvarie länsmuseet Gävleborg
Introduktion och presentation av "Energiboken".
Björn Ohlén, bebyggelseantikvarie och kulturarvsutvecklare i Västra Götaland. Styrelseordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen

13.15 Luft, fukt & värme - så funkar hus
Om lämpliga åtgärder vid energieffektivisering och byggnadsvård samt hantering av förhållandet mellan värme, luft och fukt.
Bengt Adolfi, byggnadsingenjör och byggmästare med egen verksamhet. Styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

14.00 Fallstudier - nytt och gammalt hus
Beskrivning av isoleringsmetoder vid ombyggnad av ett äldre hus och vid nybyggnad.
Stefan Östberg, snickare och ägare till Byggnadsvård i Dalarna AB.

14.45 Långsiktigt hållbara uppvärmningslösningar
Vilka lösningar har man valt - teknik och erfarenhet
Mattias Ahlstedt, Energi- och klimatrådgivare Miljöförvaltningen Falu kommun

15.30 Fika - kaffe/te och smörgås

15.45
Energiförbättringar du kan göra direkt 
Björn Ohlén

16.30 Vart vänder jag mig som husägare?
Hur kan länsmuseet hjälpa till och vilka frågor kan kommunen eller länsstyrelsen svara på.
Erika Åberg, byggnadsantikvarie, länsmuseet Gävleborg

16.40 Frågor och sammanfattning med föreläsarna 

17:00 Avslutning 


© 2012 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.