Copy
...för hus och människor...
Byggnadsvårdsföreningen

BYGG BÄTTRE OCH SUNDARE HUS


Det enkla kloka huset – Det sunda huset - Det ekologiska experimenthuset

Tre pionjärer delar med sig av sina erfarenheter. De ifrågasätter standardsättet att bygga nytt på idag och bygger lite annorlunda, lite bättre och sundare hus. Du får se exempel på hur man förenar gammal beprövad teknik och klassiska material med modern arkitektur, moderna material och ny teknik för att bygga framtidens hållbara och energisnåla bostäder. 

Det känns som att vi har glömt bort en del av det som var självklart förr. Hur svårt kan det vara när man inte vill använda plast och farliga kemikalier i sitt hus? Och var hittar man de alternativa materialen och tekniken? Det visar sig att byggnadsvårdare och ekobyggare har mycket gemensamt idag. 

Det finns inga självklara svar på hur man bygger sunda och bra hus idag. Därför får du denna dag ta del av tre konkreta exempel på nybyggda villor. Husen är väldigt olika men har också mycket gemensamt. Det blir en blandning av föreläsningar, frågestund och debatt. 

Plats: Kvarnen i Trosa. Karta.
När: söndagen den 14 oktober kl 13-17
Anmälan: senast den 5 oktober genom att skicka ett mail till "kerstin@arkitektursyn.se"
Deltagaravgift: 350:- men 290:- för medlemmar i byggnadsvårdsföreningen. 
Betalas in senast den 5 oktober till PG 356461-4 Ange Ekobygg Trosa + ditt namn + ev medlemsnr.
Förtäring: Eftermiddagsfika ingår. Lunch kan förbokas av den som så önskar till ett pris av 125:- som betalas på plats. 
Arrangör: Svenska byggnadsvårdsföreningen. (länk)

Bengt Adolfi byggde det "enkla kloka huset". 
Bengt är erfaren ingenjör och byggmästare samt sitter i styrelsen för Svenska byggnadsvårds-föreningen. Verksam med nybyggnad av bostäder sedan 1970. Byggde ”Sveriges sundaste hus” 1995. Lite klokt gammeldags med enkel teknik, hållbara material och sunt förnuft

Felicia Oreholm byggde det "sunda huset".     
Felicia är fotografen från New York som skolade om sig inom fastighetsteknik med fokus på byggfysik, energieffektivisering och skadebesiktning. Efter ett par års grundlig kartläggning av marknaden för sundare och miljöprofilerade byggmaterial och teknik så projekterade och byggde Felicia "Det sunda huset".

Erik Hedenstedt byggde det "ekologiska experimenthuset". 
Erik började tidigt ta vara på gammalt taktegel för att sälja för återanvändning. Erik har bedrivit byggverksamhet med inriktning på renovering av gamla hus. Efter en vidareutbildning i ekologiskt byggande så startade han Ekologiska Byggvaruhuset och byggde sin ekologiska experimentvilla i Trosa.
© 2012 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.