Copy
...för hus och människor...
Byggnadsvårdsföreningen
 
En Temadag om energieffektivisering i småhus
 
 
Torsdagen den 14 mars 2013 kl 10-16.00
Forumsalen, Campus Skellefteå
 
Kan man kombinera energiförbättring med bevarande? Hur klarar sunda material
och beprövade konstruktioner dagens krav på effektiv energihushållning?

Temadagen "Jakten på kilowatten" har hittills genomförts i 7 städer och är baserad på innehållet i Energiboken – energieffektivi-sering för småhusägare som har givits ut av Byggnadsvårdsföreningen med stöd från Energimyndigheten. Ledande experter ger konkreta råd och en ökad förståelse för hur gamla hus kan möta dagens krav på energiåtgärder och samtidigt bevara sina kvaliteter.

Temadagen riktar sig till alla som bor i, arbetar med eller fattar beslut om våra gamla och nya småhus.
 
När:                 torsdag den 14 mars 2013  kl. 10.00-16.00
Plats:               Forumsalen, Laboratorgränd 13, Skellefteå
Anmälan:         www.byggnadsvard.se, senast den 7 mars
Kostnad:         425 kr, 325 kr för medlemmar i Byggnadsvårdsföreningen.
I priset ingår:  Energiboken - energieffektivisering för småhusägare (ord pris 279:-) 
                        Lunch och eftermiddagskaffe
Mer info:          kansli@byggnadsvard.se eller tel 08-30 37 85
 
 

P R O G R A M
                     
10.00    Välkomstanförande
             Representant från Länsmuseet eller Länsstyrelsen
10.15     Introduktion och presentation av "Energiboken".                     
             Björn Ohlén, bebyggelseantikvarie och kulturarvsutvecklare i Västra
             Götaland och styrelseordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen

10.30     Luft, fukt & värme - så funkar hus
             Om lämpliga åtgärder vid energieffektivisering och byggnadsvård samt
             hantering av förhållandet mellan värme, luft och fukt.
             Bengt Adolfi, byggnadsingenjör och byggmästare med egen verksamhet och
             styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen
.
11.15     Välja isolering - inte bara en fråga om värme
             Som privatperson ställs man inför många frågor vid val av isoleringsmate-
             rial. Varis Bokalders går igenom de olika typerna av isoleringsmaterial 
             och hur dess skillnader och egenskaper påverkar inomhusklimatet. 
             Varis Bokalders, arkitekt och författare till flera böcker om ekologiskt
             byggande

12.00     Lunch
13.00     Långsiktigt hållbara uppvärmningslösningar
             Vilka lösningar har man valt - teknik och erfarenhet
             Energirådgivare
13.45     Energiförbättringar du kan göra direkt
              Björn Ohlén
14.30     Fallstudier - nytt och gammalt hus
             
Beskrivning av isoleringsmetoder vid ombyggnad av ett äldre hus och vid
             nybyggnad.
             Stefan Östberg, snickare och ägare till Byggnadsvård i Dalarna AB.
15.15     Vart vänder jag mig som husägare?
             Hur kan länsmuseet hjälpa till och vilka frågor kan kommunen eller läns-
             styrelsen svara på.
             Pernilla Lindström, byggnadsantikvarie, Skellefteå museum
15.30     Frågor och sammanfattning med föreläsarna
16:00     Avslutning

 ModeratorStephan Fickler, Svenska byggnadsvårdsföreningen

ANMÄL DIG HÄR: 
www.byggnadsvard.se 

© 2013 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.