Copy
...för hus och människor...
Byggnadsvårdsföreningen

Trädgårdar bakom plank
 
Besök en kulturträdgård i Vita Bergen

Ett unikt tillfälle att se en annars stängd trädgård i Vita Bergen. Fastigheten tillhör Sofia församling och har nyligen restaurerats. Den visar på hur en liten borgarträdgård med köksodlingar och blomstersängar kunde se ut vid sekelskiftet. Här finns också unika, gamla växter insamlade i trädgårdarna runt om i Vita Bergsområdet. Landskapsingejör Anna Tiberg som varit inblandad i arbetena visar och berättar. Vi börjar med att gå en liten vandring runt i området och passerar då några andra trädgårdar som nyligen restaurerats.

Datum
Onsdag den 25 sptember 17:30 - 19:00


Anmälan & betalningsinformation
Anmälan per mail till länsombud Ulrika Rydh, ulrika.rydh@byggnadsvard.se senast den 23 september. Aktivteten betalas kontakt och kostar för Svenska byggnadsvårdsföreningens medlemmar 80 kronor.

Plats
Samling på grusplanen framför Sofia kyrka Vita Bergen.


Välkomna!
© 2013 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.