Copy
...för hus och människor...
Byggnadsvårdsföreningen

 


 

A t t  l e v a  p å  b y g g n a d s v å r d!
 
I det här numret av Byggnadskultur tittar vi närmare på företagssektorn byggnadsvård och dess starka tillväxt. Vi bekräftar det kulturhistoriska värdet och träffar fönsterhantverkarna i deras fullspäckade vardag. Vi får också följa med till Lassegården och ta del av framgångsreceptet för den blomstrande verksamheten från trädgårdsmästare Cecilia Blomkvist. I Italien träffar vi en viljestark företagare med svårt förflutet som inte bara gör storverk för kulturarvet utan dessutom tjänar pengar och i Uppland tar vi hjälp av Häverödals tingshus för att komma underfund med lagstiftningens egentliga effekt.
 
Och som alltid - krönika, debatt, böcker & film och Gula Listan!
 
Trevlig läsning!
© 2013 Byggnadsvårdsföreningen, Alla rättigheter reserverade.